Gratulacje!

To ważny moment w Twoim życiu, który będzie miał wpływ na sferę prywatną i zawodową. Poniżej znajdziesz szereg informacji, z którymi powinnaś się zapoznać przed zaplanowaniem urlopu macierzyńskiego oraz dokumenty, które należy dostarczyć do odpowiednich departamentów.

Zespół

Pamiętaj, by poinformować przełożonego odpowiednio wcześniej.

 

Dlaczego jest to ważne?

 

W Mercerze budujemy kulturę wzajemnego zaufania i szacunku. Dzięki temu, że z wyprzedzeniem poinformujesz swojego przełożonego o planowanym urlopie macierzyńskim, będziecie mogli wspólnie zaplanować kolejne kroki, które zminimalizują stres związany z Twoim przejściem na urlop macierzyński oraz pomogą Twoim kolegom i koleżankom sprawnie przejąć Twoje obowiązki.

Formalności

 • Dostarcz do zespołu HRS zaświadczenie o ciąży od lekarza prowadzącego. W przypadku adopcji lub przyjęcia dziecka w ramach rodziny zastępczej będziesz musiała dostarczyć dokumenty wydane przez sąd w ramach postępowania o uzyskanie prawa do opieki nad dzieckiem. Skan możesz przesłać mailowo, ale pamiętaj również o dostarczeniu oryginału dokumentu korzystając ze skrzynki w Mailroom na 2-gim piętrze lub drogą pocztową na adres: MMC Group Services Sp. z o.o., Prosta 68, 00-838 Warszawa, z dopiskiem „HRS”.
 • Przed odejściem z pracy, zmień adres mailowy na prywatny na platformie Reflex.
 • Wprowadź swój prywatny numer kontaktowy na platformie Workday i sprawdź czy Twoje pozostałe dane kontaktowe są aktualne. Dzięki podaniu prywatnego numeru telefonu oraz maila będziemy mieli możliwość kontaktu z Tobą w celach takich jak np. przekazania formularzy, dokumentów do zasiłku macierzyńskiego, karty świątecznej czy informacji o benefitach.
 • Pamiętaj, żeby przed odejściem zdać sprzęt (telefon i komputer). Jeżeli są pliki, które chcesz zachować na przyszłość, pamiętaj by uprzedzić o tym dział MGTI.

Dodatkowe informacje

Dodatkowa ochrona kobiet w ciąży

 

W związku z tym, że jesteś w ciąży pamiętaj, że obowiązuje Cię dodatkowa ochrona. Osoba w ciąży nie może pracować w godzinach nadliczbowych, jak również nie może być bez jej zgody delegowana poza stałe miejsce pracy.

Related products for purchase
  Related Events
   Related Solutions
    Related Insights
     Curated
      Related Case Studies