ปลดล็อกการเติบโตในอนาคตผ่านการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการเปลี่ยนแปลงที่อิงหลักฐานและอาศัยมนุษย์เป็นหลักของเรา จะปลดล็อกการเติบโตในอนาคตได้ ด้วยการช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ได้ปรับโครงสร้างวิธีการทํางานของพวกเขาและวิธีที่พนักงานของพวกเขาได้รับประสบการณ์ในการทํางาน

การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานและประสบการณ์ของผู้คน

การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบในครั้งเดียว การบรรลุผลการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ทรงประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการลงทุนในด้านบุคลากรของคุณ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งก่อให้เกิดผลตอบแทนในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน การดําเนินงาน และมนุษย์ 

มีความท้าทายมากมายหลายด้านที่องค์กรอาจต้องเผชิญระหว่างเส้นทาง:

 • การออกแบบงานใหม่เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดระหว่างบุคลากรและระบบอัตโนมัติ
 • การนําแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ไปใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ
 • เอาชนะการขาดแคลนขีดความสามารถของกำลังคนและทักษะสำหรับอนาคต
 • การประยุกต์ใช้วิธีการทํางานใหม่ ๆ การสนับสนุนให้มีความยืดหยุ่นสําหรับธุรกิจและบุคคล

เราช่วยปลดล็อกการเติบโตในอนาคตโดยช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ปรับมุมมองเกี่ยวกับวิธีการทํางานของตนเอง และวิธีที่บุคลากรของพวกเขาได้รับประสบการณ์ในการทํางาน แนวทางของเราในการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์นั้นเน้นที่บุคลากรและอิงตามหลักฐาน ด้วยความเป็นผู้นําทางความคิดระดับโลกและประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่มี เราจะช่วยคุณสร้างโซลูชันที่เพิ่มมูลค่า ขจัดความขัดแย้ง และสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กำลังคนของคุณ

เราจะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของคุณด้วยการสนับสนุนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจ รับทราบ และตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้จัดการและพนักงานของคุณได้ ผลที่ได้ตอบแทนก็คือ การดำเนินการนี้จะขับเคลื่อนความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้เกิดการยอมรับที่มากขึ้น


โซลูชันการเปลี่ยนแปลงกำลังคนและองค์กรของเรา

โซลูชันการเปลี่ยนแปลงกำลังคนและองค์กรที่แข็งแกร่งของเราครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ (และออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์ดังต่อไปนี้):
 • วัฒนธรรม

  ปรับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่าง มีความหลากหลาย และเท่าเทียมกันมากขึ้น และขับเคลื่อนความผูกพันต่อองค์กร การสร้างผลผลิต และการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร
 • ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

  ออกแบบและนํากลยุทธ์ที่ครอบคลุมมาใช้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเสมอภาคของโอกาส ประสบการณ์ และรางวัลตอบแทน
 • การทํางานที่ยืดหยุ่น

  ขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโมเดลธุรกิจและกำลังคนที่เอื้อต่อการใช้กลยุทธ์การทํางานที่ยืดหยุ่น - ตอบสนองความต้องการของพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นช่วงชีวิตใดก็ตาม
 • ตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูง

  พัฒนากำลังคนที่พร้อมรับมือกับอนาคตและสร้างองค์กรที่คล่องตัว โดยใช้งานผู้มีทักษะความสามารถสูงให้ตรงกับอุปทานและอุปสงค์ของทักษะมากที่สุด 
 • การออกแบบองค์กร

  การเปลี่ยนจากโครงสร้างหลายชั้นแบบดั้งเดิม ให้กลายเป็นเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรม คล่องตัว และมีการกระจายตัว
 • ความเสมอภาคในการจ่ายค่าจ้าง

  ประเมินและขจัดความไม่เสมอภาคของการจ่ายค่าจ้างและสาเหตุที่มา และลดความเสี่ยง กำหนดให้ความเสมอภาคในการจ่ายค่าจ้างเป็นเสาหลักที่สนับสนุนโครงการริเริ่มด้านความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่าง และความเป็นธรรมทางสังคมในวงกว้าง
 • กลยุทธ์ด้านบุคลากร

  สร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรแบบบูรณาการที่สร้างผลกระทบได้และลงทุนได้ โดยตรึงกลยุทธ์นี้ไว้กับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ สร้างความแตกต่างให้ลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของคุณ โดยอ้างอิงตามกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีความสำคัญ
 • การออกแบบงาน

  สร้างทุนจากระบบดิจิทัลและการปรับโครงสร้างการทำงานงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการผสานรวมผู้คนและระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน เก็บเกี่ยวประโยชน์จากโอกาสในการเชื่อมโยงผู้มีทักษะความสามารถสูงเข้ากับการทํางาน ด้วยวิธีการทางดิจิทัลและวิธีการอื่น ๆ ที่หลากหลาย
 • กลยุทธ์และการวิเคราะห์กำลังคน

  ระบุคุณลักษณะและแนวทางปฏิบัติของกำลังคนที่ตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณมากที่สุด กําหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของกำลังคนในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพจากผลกระทบและเร่งการเปลี่ยนแปลง

เปิดรับการเปลี่ยนแปลง: การเปลี่ยนแปลงจะไม่หายไปไหน

ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่มีความพิเศษนี้ องค์กรจําเป็นต้องสามารถรับมือกับความท้าทายและเรียนรู้วิธีการทํางานใหม่ ๆ เรียนรู้ว่าการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่มั่นคงให้กลายเป็นสิ่งที่รู้สึกเหมือนกิจวัตรและเป็นธรรมชาติมากขึ้นได้อย่างไร

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง


  คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

  คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานของคุณแล้วหรือยัง มาเชื่อมต่อกัน