การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็จเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งและแบ่งปัน

ความสําเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อผู้คนเข้าใจ ยอมรับ และนำการเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการ

ส่งมอบผลการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่งขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนแปลง

เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พิเศษและสอดคล้องกัน แรงกดดันในการปรับตัวทั้งทางอาชีพและส่วนบุคคลนั้นคงที่ ในความเป็นจริง ตามรายงาน Global Talent Trends ของ Mercer นั้น ระบุว่า 97% ขององค์กรกําลังวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปีนี้

การสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและแบ่งปันจะสร้างทุกความความแตกต่างให้กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

บริษัทที่มีกลยุทธ์และแผนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพจะสร้างผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งในตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญจํานวนมาก - มอบผลการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดการหยุดชะงักหรือการเปลี่ยนแปลง

ข้อดีของแนวทางการให้คําปรึกษาด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงของเรา

การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพจะไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบ และผู้คน ตั้งแต่ผู้นําไปจนถึงพนักงานระดับแนวหน้า - ความเข้าใจ ยอมรับ และนำการเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการ
 • สร้างความเข้าใจ

  ช่วยให้บุคลากรในองค์กรของคุณเข้าใจลักษณะและความจําเป็นของการเปลี่ยนแปลงโดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทาง
 • กระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นและความตื่นเต้น

  สร้างความมุ่งมั่นและความตื่นเต้นเพื่อให้ผู้คนอยากเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตตามที่วาดไว้ มุ่งเน้นไปพร้อมกันในด้านตรรกะและอารมณ์ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้คน
 • ทําให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  ประสบความสําเร็จโดยทําให้การเปลี่ยนแปลงรู้สึกจับต้องได้และเกิดขึ้นจริงสําหรับพนักงานทุกคนของคุณ ให้การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อตอกย้ําข้อความของคุณ และติดตามบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงความรับผิดชอบและความยั่งยืน

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง


  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง


   คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

   คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานของคุณแล้วหรือยัง มาเชื่อมต่อกัน