การควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A)

ในการบรรลุวัตถุประสงค์การทำข้อตกลงของคุณอย่างประสบความสําเร็จ คุณต้องระบุปัญหาด้านแรงงานในเชิงรุกด้วยความเข้มงวดเช่นเดียวกับองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการประเมินทักษะและพฤติกรรมที่จําเป็นเพื่อให้ข้อตกลงได้ผล

ความเชี่ยวชาญด้านบุคลากร ประสิทธิภาพที่ยั่งยืน

ในโลกที่โมเดลธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การเติบโตจากภายนอกมีความสําคัญมากขึ้นต่อความสําเร็จ ด้วยแรงกดดันจากนักลงทุนที่มาจากทุกด้าน สภาพแวดล้อมของการทําข้อตกลงที่มีพลวัตในปัจจุบันจึงต้องอาศัยการผสมผสานความรู้และการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนในวันนี้ วันพรุ่งนี้ และในอนาคต นอกจากนี้ยังต้องการกลยุทธ์การควบรวมและการซื้อกิจการแบบไดนามิก

ด้วยกิจการในระดับสากลและการดำเนินธุรกิจในระดับท้องถิ่น Mercer มีความชำนาญทางธุรกิจ มีประสบการณ์ในการทำข้อตกลง และมีความเชี่ยวชาญด้านบุคลากรในการแก้ปัญหาความท้าทายที่ยากที่สุดด้านบุคลากร เราจึงสามารถทํางานได้ทุกที่ในโลกและดําเนินการได้ทันที เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเพิ่มมูลค่าสูงสุด ลดความเสี่ยง และปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับปานกลาง เพื่อให้คุณได้รับมูลค่าสูงสุดจากข้อตกลงของคุณ

ความหลากหลายของลูกค้าของเรา ในแง่ของขนาด การเติบโต ภาคอุตสาหกรรม และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หมายความว่าเราสามารถร่วมมือกับองค์กรทุกประเภทเพื่อจัดการกับปัญหาที่หลากหลาย พูดง่าย ๆ ก็คือ เรารู้ว่าต้องทําอะไร เมื่อใด อย่างไร ทําไม และโดยใคร เราสามารถทํางานร่วมกับคุณเพื่อจัดการข้อเสนอที่ซับซ้อนที่สุด ปรับปรุงทุกขั้นตอนของกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและช่วยให้ธุรกิจของคุณทะยานขึ้นสู่ความสำเร็จระดับใหม่

อะไรทําให้ Mercer แตกต่าง

70+

จํานวนปีของประสบการณ์ด้านข้อตกลง

1400+

ธุรกรรมรายปี

140+

การดําเนินงานระดับประเทศ

60%

ธุรกรรมข้ามพรมแดน

28+

ภาษา

ที่ปรึกษาทั่วโลกของเราทํางานร่วมกับองค์กรผู้ซื้อกิจการและนักลงทุนทางการเงินทั้งในด้านการซื้อและการขายของข้อตกลง M&A ให้เราช่วยคุณบรรเทาความเสี่ยงด้านแรงงานที่ยากที่สุดของคุณ โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านทุนมนุษย์ที่ครอบคลุมของเรา ควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงลึกทั่วโลกและความสามารถระดับโลกของเราในทุกสายธุรกิจ

กลยุทธ์และความพร้อม

 • การวิจัยวิทยานิพนธ์การลงทุน
 • การประเมินความพร้อมด้าน M&A
 • การพัฒนาเพลย์บุ๊ก M&A
 • การฝึกอบรม M&A Ready™

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

 • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทุนมนุษย์
 • การตรวจสอบวิเคราะห์การแยกตัว
 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลากรสำหรับ M&A

การวางแผนก่อนปิดจบข้อตกลง

 • การวางแผนบูรณาการ
 • การวางแผนการแยกตัว
 • การวางแผนการหมุนกลับ
 • สํานักงานบริหารโครงการ
 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลากรสำหรับ M&A

หลังการปิดจบข้อตกลง

 • ความพร้อมวันแรก
 • การจัดการการบูรณาการ
 • การสนับสนุนข้อตกลงการให้บริการในช่วงเปลี่ยนผ่าน
 • การจัดการการแยกตัว
 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลากรสำหรับ M&A
 • การเก็บข้อมูลสังเคราะห์

การผลักดันความสําเร็จในข้อตกลงระยะยาว จําเป็นต้องมีการบูรณาการอย่างรอบคอบและมีการดําเนินการเป็นอย่างดี เมื่ออาศัยผลการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ แนวทางของเราในการวางแผนการบูรณาการจะประกอบด้วย:

 • การพัฒนากลยุทธ์และแผนงานบูรณาการที่ครอบคลุมเพื่อส่งมอบวิสัยทัศน์ที่เป็นข้อสรุปสําหรับวันแรกที่ทำงานและหลังจากนั้น 
 • การกําหนดหลักการกํากับดูแลโครงการ รวมถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การแจ้งปัญหา และการสื่อสาร 
 • ทําความเข้าใจและระบุองค์ประกอบที่สําคัญของวัฒนธรรมของทั้งสององค์กร และพัฒนาวิธีการแบบบูรณาการที่จะรักษาองค์ประกอบดังกล่าวเอาไว้
 • สรุปกลยุทธ์การสื่อสารและการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมการดําเนินงานใหม่

เพื่อส่งมอบมูลค่าข้อตกลงที่เพิ่มขึ้น ผู้ซื้อและผู้ขายต้องการความเชี่ยวชาญด้านแรงงานร่วมกับประสบการณ์การดําเนินงานในโลกแห่งความเป็นจริง เชิงปฏิบัติและเชิงยุทธวิธีในระดับโลก นี่คือสิ่งที่เรามอบให้

การควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A)
ในโลกที่โมเดลธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การเติบโตจากภายนอกมีความสําคัญมากขึ้นต่อความสําเร็จ เรามีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ มีประสบการณ์ในการทำข้อตกลง และมีความเชี่ยวชาญด้านบุคลากรเพื่อแก้ปัญหา M&A ที่ยากที่สุดของคุณ เราสามารถดําเนินการได้ทันทีที่แจ้งให้ทราบ

การขายกิจการ
การขายกิจการสามารถปลดล็อกมูลค่าผู้ถือหุ้นที่ซ่อนอยู่และสร้างรายได้เพื่อเป็นทุนสำหรับการเติบโตและการสร้างนวัตกรรม การให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความเสี่ยงด้านแรงงานสามารถเพิ่มราคาขาย เพิ่มความเร็วในการขาย และเพิ่มผลกําไรได้

การปรับโครงสร้างและการพลิกกลับ
การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องมีทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินและการฟื้นฟูการดําเนินงานที่วางแผนไว้ การปรับกลยุทธ์ทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จ

กิจการร่วมค้าและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
กิจการร่วมค้าและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่าการสร้างธุรกิจใหม่ทั้งหมด ความร่วมมือดังกล่าวยังดูเหมือนจะมาพร้อมกับความท้าทายด้านโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนน้อยกว่าการซื้อกิจการ แต่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน การกํากับดูแลที่ไม่ชัดเจน รูปแบบการดําเนินงานที่บิดเบือน กลยุทธ์แรงงานที่ไม่โดดเด่น และความไม่ตรงกันทางวัฒนธรรม อาจนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ด้อยประสิทธิภาพ

สิ่งที่เรามุ่งเน้น

การแข่งขันที่สูงขึ้นหมายความว่าผู้ซื้อมักจะต้องยอมทำข้อตกลงโดยไม่ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างเพียงพอ ไม่ได้ลดความเสี่ยง ไม่ได้พิจารณาปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือพัฒนาแผนบูรณาการหลังการควบรวมกิจการอย่างเต็มที่ แนวทางการบริหารโครงการ (PMO) ของ Mercer ผสมผสานการบริหารกระบวนการระดับโลกเข้ากับการให้คําปรึกษาแบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์ที่ได้คือการตรวจพบและลดความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว
 • กลยุทธ์กำลังคน

  กําหนดบทบาทที่สําคัญและบุคลากรที่จําเป็นในการผลักดันความสําเร็จ กําหนดกลยุทธ์กำลังคนเพื่อจัดการกับช่องว่างใด ๆ
 • โมเดลการปฏิบัติการ

  พัฒนากลยุทธ์และโมเดลการปฏิบัติการในอนาคตของคุณ รวมถึงการออกแบบองค์กร การกํากับดูแล และสิทธิ์ในการตัดสินใจ
 • การประเมินบุคลากร การรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร และการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่

  เพิ่มอัตราความสําเร็จของข้อตกลงด้วยการประเมินความสามารถ ระบุและคัดเลือกผู้นํา และรักษาชุดทักษะที่สําคัญไว้กับองค์กร
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร

  ดําเนินการวางแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการบูรณาการ โดยมุ่งเน้นที่การย้ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสําคัญจากทั้งสององค์กร
 • วัฒนธรรม

  ระบุความเสี่ยงทางวัฒนธรรมต่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลง และสร้างแผนบูรณาการและสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานที่ครอบคลุม
 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลากร

  นําแนวทางที่ใช้ AI มาช่วยทําความเข้าใจทักษะ ระบุความเสี่ยงและความหมายโดยนัยของการเก็บรักษาก่อนปิดจบข้อตกลง และพัฒนากลยุทธ์ด้านบุคลากรหลังปิดจบข้อตกลง
 • เทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล

  สร้างแพลตฟอร์มการส่งมอบด้านทรัพยากรบุคคลที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 • สวัสดิการและนโยบายทั่วโลก

  เข้าใจ ปรับให้สอดคล้องกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมสวัสดิการ เราทําเช่นนี้ในกว่า 150 ประเทศและสําหรับองค์กรทุกขนาด
 • รางวัล

  พิจารณาว่าสิ่งจูงใจสําหรับผู้บริหาร การขาย และสิ่งจูงใจทั่วไป ช่วยให้มีการผนึกกําลังกันระหว่างองค์กรหรือไม่
 • การเกษียณอายุ

  ทําความเข้าใจ ปรับให้สอดคล้องกัน และเพิ่มประสิทธิภาพแผนบํานาญ และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั่วโลก

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง


  ติดต่อทีมงานของเรา