การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล

บริการและเครื่องมือให้คําปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลง HR ของ Mercer จะช่วยคุณปรับปรุงส่วนงานด้านบุคลากรของคุณ เร่งการดําเนินการด้านดิจิทัล และสนับสนุนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่พนักงาน

ความท้าทาย

 • เราจะเปลี่ยนเเปลงเพื่อมุ่งเน้นไปที่แนวคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์มากขึ้นและลดภาระงานในการดําเนินงานได้อย่างไร
 • เราจะกลายเป็นฝ่ายงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้นได้อย่างไร 
 • เราจะกําหนดรูปแบบประสบการณ์ของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนการดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูง ความสามารถในการสร้างผลผลิต และการมีส่วนร่วมได้อย่างไร
 • เราจะทําให้ต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างไร
 • เราจะเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้นและมีกระบวนการอัตโนมัติได้อย่างไร

ถึงเวลาออกแบบกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและรูปแบบการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณใหม่แล้ว

1 ใน 5

ผู้บริหารกําลังประสบปัญหาในการหาแรงผลักดันเพื่อเพิ่มความคล่องตัวด้านทรัพยากรบุคคล และอีก 39% ยังคงลงทุนในเรื่องความคล่องตัวด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าการรักษาผลการดำเนินงานให้ยั่งยืนก็ยังคงเป็นความท้าทาย

96%

ขององค์กรต่าง ๆ กําลังวางแผนที่จะออกแบบส่วนงาน HR ของตนใหม่เพื่อให้มีผลกระทบมากขึ้นในปี 2022

65%

ของผู้บริหารเชื่อว่าเมื่อพวกเขามีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลแบบอัตโนมัติ พวกเขาจะสูญเสียการติดต่อที่มีคุณค่าระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ


ปรัชญาการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลของเรา

พีระมิดนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ส่วนงานทรัพยากรบุคคลทําในวันนี้ โดยทั่วไปแล้ว การดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ฐานล่างจะใช้เวลามากกว่า และการคิดค้นกลยุทธ์จะใช้เวลาน้อยกว่า ความท้าทายคือการปรับ รูปแบบให้กลายเป็นเพชรโดยการเปลี่ยนจากธุรกรรมไปสู่จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ผ่านระบบอัตโนมัติและการลดความซับซ้อนสุดโต่ง 
HR Transformation philosophy
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลจะอยู่ที่ด้านบนสุดของพีระมิด สนับสนุนโดย แกนหลักด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นพื้นฐาน ประเด็นสําคัญสองประการของการบริหารทรัพยากรบุคคลคือการทําให้เป็นระบบอัตโนมัติและทําให้เข้าง่ายขึ้น กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล แกนหลักด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรบุคคล จะถูกนํามาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและการวางแนวทางกระบวนการ ซึ่งนําไปสู่องค์กรที่ฉับไว คล่องตัว และมีจุดมุ่งเน้น ทํางานด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และลดความซับซ้อนด้วยการให้ข้อมูบเบื้องต้นแก่ลูกค้า 

ส่วนงาน HR กําลังถูกเปลี่ยนแปลง

65%

ของผู้บริหารเชื่อว่าจํานวนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะลดลง 10% ขึ้นไปในอีกห้าปีข้างหน้าเนื่องจากระบบอัตโนมัติ

50%

ของพนักงานคิดว่ากระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลนั้นซับซ้อนเกินไปและต้องการสิ่งที่เรียบง่ายมากขึ้น

โซลูชันการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลของ Mercer

แนวทางของ Mercer แตกต่างกันอย่างไร

Mercer ใช้โมเดลการมีปฏิสัมพันธ์แบบกําหนดเป้าหมาย (TIM) เพื่อช่วยทีมทรัพยากรบุคคลระบุความต้องการเฉพาะตัวเกี่ยวกับกำลังคน (การมีปฏิสัมพันธ์) จากส่วนต่าง ๆ ขององค์กร จากนั้นเราจะจัดตั้งทีมบริการข้ามสายงานเพื่อจัดการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ รูปแบบที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางจะช่วยในการ:

 • สํารวจการเดินทางของพนักงานและโมเดล
 • ร่วมออกแบบแนวทางใหม่ภายในธุรกิจ
 • ใช้การออกแบบใหม่ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่มี
 • จัดทำต้นแบบ ทดสอบ และทําซ้ำ

คุณจะใช้ประโยชน์จากพลังงานส่วนรวมในโลกที่เหนื่อยล้าได้อย่างไร

 • ออกแบบประสบการณ์การทํางานที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
 • สร้างการทำงานสำหรับบุคคลที่เข้าใจได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผสมผสานระหว่างความรู้สึกและเทคโนโลยีด้วยการสร้างสรรค์ร่วมกัน
 • สร้างขีดความสามารถของมนุษย์ที่ตรงกับจังหวะการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
 • ใช้ TIM เพื่อออกแบบการทำงานด้านบุคลากรของคุณใหม่

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง


  ติดต่อเรา

  ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้