ธีมปี 2023: Déjà ใหม่ – ตั้งแต่การมองย้อนกลับไปจนถึงการคาดการณ์ถึงวันข้างหน้า 

เราได้เห็นปัญหาหนักหน่วงอย่างมากในตลาดโลกที่เกิดจากการฟื้นฟูธุรกิจหลังการระบาดครั้งใหญ่ ความขัดแย้งในภูมิภาค ความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เหตุการณ์เหล่านี้และผลกระทบโดยรวมมีความคล้ายคลึงกันที่น่าสนใจกับเหตุการณ์ล่าสุดในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ 1970 และช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เหล่านี้ในขณะที่เราพยายามที่จะปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับภูมิทัศน์ปัจจุบันและเพื่อการบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว

ฟอรั่มการลงทุนทั่วโลกในปีนี้จะสํารวจสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ล่าสุดและประเด็นสําคัญที่มีแนวโน้มจะกําหนดตลาดและแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุน เข้าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสําคัญ ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม และนักคิดที่มีอิทธิพลอื่น ๆ เพื่อดูพลังที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการลงทุน

ขณะนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์มการวิจัยดิจิทัลของเรา MercerInsight ® Community ซึ่งเป็นประตูสู่งานวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

ชุดเหตุการณ์ระดับโลกที่เชื่อมโยงโลกการลงทุน

แต่ละกิจกรรมจะมีชุดของเซสชันหลัก กลุ่มย่อย และการใช้ Keynote งานกิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้ได้ติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสําคัญ ที่ปรึกษาในอุตสาหกรรม และนักคิดที่มีอิทธิพลอื่น ๆ เพื่อมองดูพลังที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการลงทุนอย่างลึกซึ้ง

Rich Nuzum และ Jo Holden เชิญคุณเข้าร่วมฟอรั่ม

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในตลาดและภูมิทัศน์การลงทุนที่ท้าทายทําให้การพบปะชุมชนการลงทุนเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งปันความคิดใหม่ ๆ และเชื่อมต่อและสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ กลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และโอกาสเองก็อยู่ในการพบปะเหล่านั้น เรากําลังวางแผนกําหนดการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความเชี่ยวชาญและมุมมองที่หลากหลายจากส่วนต่าง ๆ ของโลกการลงทุน
Jo Holden

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและการให้คําปรึกษาด้านการลงทุนทั่วโลกของ Mercer

ทําไมต้องเข้าร่วม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สําหรับเจ้าของสินทรัพย์และผู้จัดการสินทรัพย์ในแต่ละฟอรั่ม

  โปรไฟล์ผู้เข้าร่วมของเจ้าของสินทรัพย์ 1
  สินทรัพย์ทั้งหมดของผู้เข้าร่วมที่เป็นนักลงทุน (ดอลลาร์สหรัฐ)

  สินทรัพย์ทั้งหมดของผู้เข้าร่วมที่เป็นนักลงทุน (ดอลลาร์สหรัฐ) - แผนภูมิวงกลม

  กราฟนี้แสดงสินทรัพย์ทั้งหมดของเจ้าของสินทรัพย์ที่ได้เข้าร่วมการประชุมด้านการลงทุนทั่วโลกของ Mercer ระหว่างปี 2018 ถึง 2020

  50 ถึง 99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, 14%

  100 ถึง 499 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 27%

  500 ถึง 999 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 16%

  มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, 43%

  สินทรัพย์ทั้งหมดของเจ้าของสินทรัพย์ที่ได้เข้าร่วมการประชุมด้านการลงทุนทั่วโลกของ Mercer ระหว่างปี 2018 ถึง 2020

  ประเภทของผู้เข้าร่วมที่เป็นนักลงทุน

  ประเภทของผู้เข้าร่วมที่เป็นนักลงทุน

  กราฟนี้แสดงประเภทของเจ้าของสินทรัพย์ที่ได้เข้าร่วมการประชุมด้านการลงทุนทั่วโลกของ Mercer ระหว่างปี 2018 ถึง 2020

  ธนาคารและบริษัทประกันภัย, 11%

  บริษัท, 45%

  กองทุนถาวรสะสมและมูลนิธิ, 11%

  รัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น สาธารณะ และรัฎฐาธิปัตย์, 18%

  อื่น ๆ, 15%

  ประเภทของเจ้าของสินทรัพย์ที่ได้เข้าร่วมการประชุมด้านการลงทุนทั่วโลกของ Mercer ระหว่างปี 2018 ถึง 2020

  สมาชิกทั่วโลกจะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นในปี 2023

  • ประหยัดค่าธรรมเนียม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • สิทธิ์เข้าร่วมหนึ่งคนในแต่ละฟอรั่มจากห้าฟอรั่ม
  • การประชุม LSC เสมือนจริงสองครั้งต่อปี (ตอนนี้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกระดับสากลเท่านั้น)
  • การประชุม 1-2-1 ห้าครั้งต่องาน (25 ครั้งต่อปี)
  • ความยืดหยุ่นในการกำหนดสิทธิ์เข้าร่วมของคุณ (ข้ามฟอรัมหนึ่งและเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีกฟอรัมหนึ่ง)
  • ส่วนลด 10% สําหรับตั๋วเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมฟอรัมใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง จํากัดสามใบต่อบริษัท
  • ส่วนลด 20% สําหรับการเป็นสมาชิกนระดับสากลเพิ่มเติม จํากัดสามท่านต่อบริษัท
  • การบรรยายสรุปการวิจัยเชิงกลยุทธ์ของ Mercer รายไตรมาส
  • การเข้าถึงศูนย์ดำเนินการที่กำหนดเฉพาะหรือสื่อของฟอรัม
  • สําเนารายงานแนวโน้มการค้นหาของผู้จัดการทั่วโลกตอนสิ้นปีของ Mercer และแบบสํารวจค่าธรรมเนียมผู้จัดการสินทรัพย์ทั่วโลกของ Mercer ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย รายงานเหล่านี้มีให้สําหรับสมาชิก MercerInsight ® เท่านั้น

  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟอรั่ม

  • เจ้าของสินทรัพย์ 2:
   ฟรี
  • ผู้จัดการสินทรัพย์ 3:
   แพคเกจสมาชิกระดับสากล $50,000

  สําหรับค่าใช้จ่ายของแต่ละฟอรั่ม โปรดดูด้านล่าง:

  2023 ยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชีย แปซิฟิก แคนาดา
  ดอลลาร์สหรัฐ $13,000 $16,000 $12,000 $12,000 $12,000

   

  สมาชิกขององค์กรวิชาชีพบางแห่งอาจขอเครดิตการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสําหรับการเข้าร่วมฟอรั่มการลงทุนทั่วโลกของ Mercer ได้  ติดต่อเรา


  ประกาศสําคัญ

  1. จากการเข้าร่วมฟอรั่มเพื่อการลงทุนทั่วโลกของ Mercer ปี 2018-2020

  2. สําหรับวัตถุประสงค์ของฟอรั่มนั้น คำว่า “เจ้าของทรัพย์สิน” หมายถึงลูกค้าหรือผู้ติดต่อของ Mercer ที่เป็นผู้บริหาร สมาชิกคณะกรรมการ หรือผู้ตัดสินใจรายสําคัญของแผนการเกษียณอายุ บริษัทบริหารความมั่งคั่ง ผู้รับทำประกันภัย กองทุนถาวรสะสม มูลนิธิ หน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่คล้ายกัน

  3. การรับรายได้จากผู้จัดการกองทุนของ Mercer จะไม่ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติเป็นพิเศษโดย Mercer เมื่อประเมินหรือแนะนําผู้จัดการ บริษัทในเครือ ผลิตภัณฑ์ หรือกลยุทธ์

  Mercer จะไม่รับผิดชอบต่อมุมมองหรือความคิดเห็นของวิทยากรหรือบุคคลอื่นใดในงาน

  Mercer ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการหรือบัญชีรายชื่อวิทยากรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ผู้จัดการถูกจํากัดการลงทะเบียนได้แค่สูงสุดสามรายการต่อฟอรั่ม การลงทะเบียนแต่ละครั้งจะครอบคลุมบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้น

  Mercer มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนใด ๆ ที่มาจากคู่แข่งและผู้ที่อาจเป็นตัวแทนอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

  เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมฟอรั่มการประชุมเพื่อการลงทุนทั่วโลกของ Mercer แล้ว จะหมายถึงการให้ความยินยอมแก่ Mercer ในการเปิดเผยชื่อสถาบันการเงินของคุณแก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน

  การยกเลิกจะต้องทําการสื่อสารผ่านทางอีเมลไปยัง Maria Reyes คําขอยกเลิกที่ส่งสองเดือนก่อนงานฟอรั่มจะได้รับการคืนเงินเต็มจํานวน คําขอยกเลิกที่ส่งหนึ่งเดือนก่อนงานฟอรั่มจะได้รับการคืนเงินครึ่งหนึ่ง (50%) ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือในกรณีของเหตุสุดวิสัยหรือการบอกเลิกข้อตกลงเนื่องจากการละเมิด จะไม่อนุญาตให้มีการคืนเงิน