อนาคตของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปในระดับความเร็วแสง

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเหล่านี้ องค์กรที่ประสบความสําเร็จจะต้องน้อมรับการเปลี่ยนแปลง สํารวจวิธีการทํางานที่เป็นนวัตกรรม และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้พนักงานที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทํางานที่ผสมผสานแบบใหม่

ความท้าทายและอุปสรรคที่องค์กรอาจต้องเผชิญบนเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง ได้แก่:

 • กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์กำลังคนและองค์กร
 • ธุรกิจขาดความพร้อมสําหรับรูปแบบการทํางานแบบใหม่
 • วัฒนธรรมที่อิงกับคําสั่งและการควบคุมมากเกินไป 
 • การปรับสู่ระบบดิจิทัลไม่ได้ใช้งานเต็มศักยภาพสูงสุด
 • ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานด้านทรัพยากรบุคคลต่ำ

การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต

Mercer ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ และค่านิยมของตน โดยสร้างความก้าวหน้าที่ยั่งยืนไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเติบโต นวัตกรรม และความยั่งยืน ด้วยการทํางานร่วมกับเราเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังคนใหม่ ๆ และการมีความคล่องตัวมากขึ้น บริษัทจะสามารถขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจได้

การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงจะมอบโอกาสในการปรับแผนความเป็นผู้นําให้สอดคล้องกัน และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ทุกคนจะมีความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง และได้รับการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่ออนาคต

ในโลกที่โมเดลธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การเติบโตจากภายนอกมีความสําคัญมากขึ้นต่อความสําเร็จ ด้วยแรงกดดันจากนักลงทุนที่มาจากทุกด้าน สภาพแวดล้อมแบบไดนามิกสําหรับการทำข้อตกลง M&A จึงกลายเป็นที่สนใจมากขึ้น บริการให้คําปรึกษาด้าน M&A ของ Mercer สามารถแก้ปัญหาได้แม้กระทั่งความท้าทายที่ยากที่สุดในด้านบุคลากร ซึ่งช่วยให้องค์กรเพิ่มมูลค่าสูงสุด ลดความเสี่ยง และปรับต้นทุนให้พอดี เพื่อเก็บเกี่ยวมูลค่าทั้งหมดได้จากการทำข้อตกลง

โซลูชันการเปลี่ยนแปลงของ Mercer

 • การเปลี่ยนแปลงพนักงานและองค์กร

  เราเปลี่ยนแปลงงาน กำลังคน และองค์กรโดยการคาดการณ์และกําหนดอนาคตของการทํางาน เพื่อให้ธุรกิจและพนักงานของคุณเติบโต
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลง

  วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Mercer จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเข้าใจลักษณะและความจําเป็นของการเปลี่ยนแปลง โดยการดึงให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
 • การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล

  เรานําเสนอชุดบริการและเครื่องมือให้คําปรึกษ าเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณอย่างยั่งยืน ทําให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเร่งการดําเนินการด้านดิจิทัล การจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบจะมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่พนักงาน
 • กลยุทธ์ดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคล

  เราออกแบบและนําประสบการณ์และโซลูชันดิจิทัลที่อิงหลักฐานและคำนึงถึงพนักงานเป็นศูนย์กลางมาใช้ ผ่านการให้คําปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ และพันธมิตรของ Mercer
 • คําแนะนําสำหรับ M&A

  โซลูชันการให้คําปรึกษาเ้าน M&A ของเราช่วยสร้างคุณค่าในข้อตกลง เราเพิ่มมูลค่าในทุกระยะของวงจรชีวิตของข้อตกลงสําหรับโครงสร้างข้อตกลงทุกประเภท รวมถึงการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายกิจการ กิจการร่วมค้า พันธมิตร และหุ้นส่วน

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง  ติดต่อทีมงานของเรา

  คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานของคุณแล้วหรือยัง มาเชื่อมต่อกัน