ปรับปรุงส่วนงานด้านบุคลากรของคุณด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล 

Multi ethnic group of young people attending business event, young man using laptop, networking, self improvement, learning

เร่งการดําเนินการด้านดิจิทัล และส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่พนักงาน

Mercer นําเสนอชุดบริการและเครื่องมือให้คําปรึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยปรับปรุงการทํางานด้านบุคลากรของคุณ เร่งการดําเนินการด้านดิจิทัล และสนับสนุนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่พนักงาน

ถึงเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลแล้ว

งานวิจัยล่าสุดของ Mercer พบว่า:
1 ใน 5

ผู้บริหารกําลังประสบปัญหาในการหาแรงผลักดันเพื่อเพิ่มความคล่องตัวด้านทรัพยากรบุคคล และอีก 39% ยังคงลงทุนในเรื่องความคล่องตัวด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าการรักษาผลการดำเนินงานให้ยั่งยืนก็ยังคงเป็นความท้าทาย

96%

ขององค์กรกําลังวางแผนที่จะออกแบบส่วนงานทรัพยากรบุคคลของตนใหม่เพื่อให้มีผลกระทบมากขึ้นในปี 2022

65%

ของผู้บริหารเชื่อว่าเมื่อพวกเขามีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลแบบอัตโนมัติ พวกเขาจะสูญเสียการติดต่อที่มีคุณค่าระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ

ตอบคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ

เราสามารถช่วยให้คุณได้รับคําตอบและส่งมอบโซลูชันสําหรับคําถามที่คุณอาจกําลังเผชิญอยู่ เช่น วิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์มากขึ้นและลดภาระงานในการดําเนินงานลง วิธีนี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นส่วนงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น และกําหนดประสบการณ์ของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนการดึงดูดบุคลากร ความสามารถในการสร้างผลิตภาพ และการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจมากขึ้นในขณะนำผังกระบวนการแบบดิจิทัลและอัตโนมัติมาใช้  

การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลช่วยให้

การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความร่วมมือร่วมใจได้ในโลกที่เหนื่อยล้า และออกแบบประสบการณ์การทํางานที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะสร้างส่วนงานด้านบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมากขึ้น ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและการสัมผัสเข้ากับการสร้างสรรค์ร่วมกัน คุณจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ที่ตรงกับจังหวะของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล แนวทางของเราจะช่วยคุณสร้างโมเดลการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมาย (TIM) เพื่อออกแบบส่วนงานด้านบุคลากรของคุณใหม่

การเป็นผู้นําในส่วนงานเกี่ยวกับบุคลากร

ค้นพบคุณลักษณะที่สําคัญห้าประการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นวันแรก วันที่ 100 หรือวันที่ 1,000 การตอบสนองต่อความต้องการของทั้งพนักงานและธุรกิจในโลกการทํางานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหมายความว่าอย่างไร
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง