ทําไมการดิจิไทซ์จึงมีความสําคัญมากขึ้น

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญสําหรับองค์กรทั่วโลก บริษัทไม่เพียงแต่ต้องเปลี่ยนแปลงการส่งมอบธุรกิจของตนเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างประสบการณ์การทํางานแบบดิจิทัลอย่างแท้จริงสําหรับพนักงานของตนอีกด้วย

COVID-19 และการแปลงรูปแรงงานเป็นตัวเร่งให้องค์กรดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลเร็วขึ้น ส่งผลให้ความคาดหวังของพนักงานกําลังเปลี่ยนแปลงไป พนักงาน 2 ใน 5 ยอมรับว่ามีแนวโน้มที่จะลาออกจากบริษัทน้อยลงหากนายจ้างส่งเสริมหรือสนับสนุนโซลูชันด้านสุขภาพแบบดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ ทีมทรัพยากรบุคคลจึงต้องออกแบบประสบการณ์ของพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทํางานแบบดิจิทัลและมีความยืดหยุ่น

โชคดีที่การเร่งการดิจิไทซ์นำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของโปรแกรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบดิจิทัล ซึ่งมีความสำคัญและเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการบุคลากรกลับไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ด้วยเพราะวิธีการเก็บรักษาข้อมูลทรัพยากรบุคคล ตลอดจนวิธีการส่งมอบสวัสดิการและโปรแกรมทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ส่งผลให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคล และความล้าหลังของระบบนั้นมีเพิ่มมากขึ้น

ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมสวัสดิการจะต้องหาวิธีที่จะรวมพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวในประสบการณ์ร่วมของพนักงาน ไม่ว่าทุกคนจะทํางานที่ไหนและทำงานอย่างไรก็ตาม
Jamie Fitt

Mercer Marsh Benefits ผู้นําการเติบโตทางดิจิทัล

การมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่สอดคล้องกัน

โปรแกรมสวัสดิการพนักงาน รวมถึงทีมที่ส่งมอบ จัดการ และรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ตกเป็นเป้าสนใจ โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่มากขึ้น

ความสําคัญของการมอบประสบการณ์พนักงานที่สอดคล้องกันทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ซึ่งการระบาดใหญ่ได้เร่งให้การดำเนินการนี้เริ่มเร็วขึ้น

เนื่องจากนายจ้างถูกบังคับให้เป็นมากกว่าแค่ผู้ให้บริการการจ้างงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงทางสังคม การสนับสนุนทางอารมณ์ และความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ สวัสดิการและระบบที่จะส่งมอบเหล่านี้จึงจําเป็นมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

ในช่วงเวลาที่รายได้ขององค์กรลดลง ทำให้คาดการณ์กันว่าอาจมีการตัดลดงบประมาณด้านสวัสดิการลง แต่ความจริงแล้วกลับตรงกันข้าม มากกว่า 70% ขององค์กรต่างๆ มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่

ด้วยทัศนวิสัยและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมสวัสดิการจึงได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น พร้อมแรงกดดันในการส่งมอบจุดข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อพิสูจน์ว่าการลงทุนนี้เป็นการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดและให้ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ที่เป็นรูปธรรม

สําหรับเรื่องนี้ พวกเขาจะต้องรวบรวมแหล่งข้อมูล และมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของตนเอง

การสร้างความมั่นใจว่าคุณมีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ข้อเสนอสวัสดิการ และพันธมิตรที่เหมาะสมที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของวันพรุ่งนี้ ได้กลายเป็นความท้าทายที่แท้จริงหลังการระบาดใหญ่สําหรับทีมทรัพยากรบุคคลและรางวัล

สวัสดิการอย่างเดียวเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการลงทุนที่จําเป็นต้องดําเนินการ แต่วิธีการส่งมอบก็เป็นกุญแจสําคัญเช่นกัน ในโลกแห่งการทํางานทุกที่ ทุกเวลานั้น การลงทุนมากขึ้นในการส่งมอบสวัสดิการในระดับผู้บริโภคได้กลายเป็นสิ่งสําคัญ

เช่นเดียวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสําคัญของสวัสดิการพนักงาน นอกจากนี้ยังเน้นให้เห็นถึงความจําเป็นของเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม

เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลต้องสอดคล้องกับความคาดหวังของพนักงาน เพราะในหลาย ๆ องค์กรนั้น การหาวิธีลงทะเบียนและเข้าถึงสวัสดิการยังคงเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิด

ลดความคับข้องใจนี้ด้วยโซลูชันดิจิทัลที่ช่วยให้พนักงานเข้าถึงโปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและประสบการณ์ด้านสวัสดิการที่เข้าใจง่าย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมกับบุคลากรของคุณได้ดีขึ้น และให้การสนับสนุนพวกเขาได้ในช่วงเวลาที่สําคัญ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของต้นทุน การกํากับดูแล และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นอีกด้วย

เริ่มต้นเส้นทางสู่การเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลของคุณ

คําถามห้าข้อที่ผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลและความเสี่ยงต้องถามเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและหลักปฏิบัตินั้นมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ:

เรามั่นใจหรือไม่ว่าความเสี่ยงของการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทรัพยากรบุคคลลดลงมากพอแล้ว
รายละเอียดส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ข้อมูลเงินเดือนหรือข้อมูลผู้อยู่ในอุปการะ มีการแบ่งปันกับบุคคลที่สามโดยใช้สเปรดชีตหรือไม่ แล้วนั่นเป็นความเสี่ยงที่คุณรู้สึกสบายใจหรือไม่

กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของเราสอดคล้องกับประสบการณ์ของพนักงานที่เราต้องการสร้างขึ้นหรือไม่
81% ของนายจ้างกล่าวว่า การได้รับ ‘ประสบการณ์พนักงานที่สอดคล้องกันทั่วโลก’ มี ‘ลำดับความสําคัญสูง’ และความสําคัญของเรื่องนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี 2561

เราได้ปรับปรุงโปรแกรมสุขภาพของเราให้ทันสมัยในแง่ของระบบนิเวศด้านสุขภาพดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือไม่
ก่อนการระบาดใหญ่ 68% ของนายจ้างกล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะลงทุนในสุขภาพดิจิทัลในอีกห้าปีข้างหน้า ความสนใจของกลุ่มนายจ้างนั้นมีมากที่สุดด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การผลิต/การก่อสร้าง และบริการ/ประกันภัยทางการเงิน

กลยุทธ์ด้านการดิจิไทซ์ของเราคืออะไร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าใครกําลังขับเคลื่อนการดิจิไทซ์ในองค์กรของคุณ และการมีส่วนร่วมใดที่จําเป็นจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทีมจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อกําหนดวาระดิจิทัลที่สอดคล้องกัน

พนักงานของเรามีประสบการณ์ในการจัดการสวัสดิการ “ระดับผู้บริโภค” หรือไม่
น่าเสียดายที่พนักงานจํานวนมากที่การลงทะเบียนและเข้าถึงสวัสดิการยังคงได้รับประสบการณ์ที่น่าผิดหวัง และความน่าผิดหวังนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป อย่างน้อยที่สุด แม้ว่าโปรแกรมจะมีการทำงานแบบแยกส่วนกันเป็นอย่างมาก แต่นายจ้างต้องพิจารณาว่าแนวทางดิจิทัลของโปรแกรมเพื่อสุขภาพ การปกป้องความเสี่ยง และความเป็นอยู่ที่ดีคืออะไร จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการส่งมอบประสบการณ์ที่เรียบง่าย สนุก และเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป


ความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญในปัจจุบัน

75%

ของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความเสี่ยงยอมรับว่าการดิจิไทซ์อย่างรวดเร็วเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อธุรกิจ

52%

กล่าวว่าปัญหาการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์น่าจะเกิดขึ้น และ 59% กล่าวว่าความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบร้ายแรงได้

76%

ขององค์กรต่าง ๆ ใช้จ่ายมากขึ้นกับเทคโนโลยี HR ในช่วงการระบาดใหญ่

แนวทางที่ให้ความสำคัญกับระบบดิจิทัลสําหรับสวัสดิการในโลกหลังการระบาดใหญ่

องค์กร ทีมทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการพนักงานที่เสนอให้นั้นผ่านการทดสอบความเครียดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในโลกการทํางานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรา ด้วยเหตุนี้ สวัสดิการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งมอบจึงกลายเป็นวาระสำคัญขององค์กร ดูผลกระทบที่สิ่งนี้มีต่อสวัสดิการและแนวโน้มเทคโนโลยีในเชิงลึก

Mercer Marsh Benefits สามารถช่วยได้อย่างไร

เราตระหนักดีว่าโซลูชันดิจิทัลมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้นายจ้างยกระดับกลยุทธ์ด้านรางวัลและสวัสดิการขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และประสบการณ์ของพนักงานที่ดีขึ้น ตลอดจนประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ และการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น โซลูชันทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะส่งผลให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น

เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีจะส่งมอบผลลัพธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับองค์กรของคุณ บริการให้คําปรึกษาชั้นนําในตลาดของเราพร้อมให้การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเส้นทางสู่ความเป็นดิจิทัล

นวัตกรรมเป็นหัวใจสําคัญของกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะรักษาลูกค้าของเราให้เป็นผู้นําในการปฏิวัติทางเทคนิคและข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 • Darwin

  ยกระดับระบบอัตโนมัติ ประสบการณ์ผู้ใช้ และการวิเคราะห์ขึ้นไปอีกขั้น

  เมื่อใช้ Darwin คุณจึงมีระบบที่ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เสริมความยืดหยุ่น เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ควบคุมต้นทุน และลดความเสี่ยง ทั้งหมดนี้ทําได้จากแพลตฟอร์มเดียว

 • การสื่อสารกับพนักงาน

  การสื่อสารข้อดีของโปรแกรมสวัสดิการแก่พนักงานนั้นสําคัญพอ ๆ กับการให้สวัสดิการเหล่านั้นตั้งแต่แรก

  พนักงานจะคิดว่าสวัสดิการเป็นรางวัลได้ก็ต่อเมื่อพวกเขารับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ มีส่วนร่วมในการเลือกสวัสดิการอย่างแข็งขัน และเข้าใจคุณค่าของตนเอง

 • Benefits You

  ชุดเครื่องมือเสริมทางดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสมัยใหม่ได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าคุณจะเป็น SME ที่มีการดําเนินงานในประเทศเดียวหรือเป็นหนึ่งในบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก Benefits You ก็พร้อมตอบสนองคุณได้ทุกที่ และมอบเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง


  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อแนวทางด้านดิจิทัลเพื่อสุขภาพและสวัสดิการ

  ติดต่อที่ปรึกษา Mercer Marsh Benefits วันนี้