คําแถลงเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึงของ Mercer 

ที่ Mercer เราเชื่อมั่นในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสําหรับทุกคน และรวมถึงการมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ครอบคลุมสำหรับทุกคน 

ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ปรับปรุงความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึงสําหรับผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา และสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของโครงการความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึงเว็บของ World Wide Web Consortium (WCAG 2.1 AA) 

เราต้องการรับฟังความคิดเห็นจากคุณ หากคุณพบอุปสรรคในการเข้าถึงทรัพย์สินดิจิทัลใด ๆ ของเรา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ accessibility@mercer.com