สําหรับคุณ บุคลากร และองค์กรของคุณ

โลกแห่งสวัสดิการที่สร้างขึ้นโดยยึดตัวคุณเป็นหลัก

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดในโปรแกรมสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง ในท้องถิ่นที่สอดคล้องทั่วโลก เราก็จะพบคุณที่นั่น เราสร้างโปรแกรมที่เหมาะสําหรับคุณ บุคลากรของคุณ อุตสาหกรรมของคุณ และสถานที่ตั้งของคุณ 
 • กลยุทธ์สวัสดิการและการให้คําปรึกษา    

  เราสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์สวัสดิการของพนักงานของคุณจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ส่งมอบคุณค่าสูงสุด และสนับสนุนป๊อปเบิลของคุณในโลกการทํางานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
 • กลยุทธ์และการออกแบบแผนสวัสดิการพนักงาน

  เราใช้วิธีการที่พิจารณาแล้วเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและแผนงานด้านสวัสดิการได้ ไม่ว่าสิ่งที่คุณมุ่งเน้นคือการลดต้นทุน การแข่งขันในสงครามเพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถพิเศษ หรือการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เราจะทําให้แน่ใจว่าโปรแกรมสวัสดิการของคุณเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
 • บริการโบรกเกอร์จัดหาสวัสดิการพนักงาน

  บริการโบรกเกอร์จัดหาสวัสดิการสําหรับพนักงานชั้นนําในตลาดของเรา จะช่วยจะคุณจัดหาโซลูชันสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ เรายังเสนอคําแนะนําสําหรับสิทธิประโยชน์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณเพื่อรักษาแผนที่ยั่งยืน
 • แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสวัสดิการของพนักงาน

  เรามีเทคโนโลยีที่คุณต้องการในการออกแบบ สร้าง และส่งมอบโปรแกรมที่เหมาะสําหรับคุณ บุคลากรของคุณ สถานที่ของคุณ และเหมาะสําหรับอนาคตของคุณ
 • การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน

  หากคุณต้องการปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น จัดการต้นทุน หรือรักษาพนักงานไว้กับองค์กร การวิเคราะห์สวัสดิการพนักงานอันแข็งแกร่งจะช่วยแจ้งข้อมูลการคิดเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือชั้นนําในตลาดของเราช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลสวัสดิการพนักงานของคุณ
 • โปรแกรมสุขภาวะที่ดี

  เราช่วยคุณลงทุนในโครงการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ คือการปกป้องบุคลากรของคุณ การปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา และการปลดล็อกศักยภาพของพวกเขา
 • การสื่อสารเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน

  กลยุทธ์การสื่อสารเกี่ยวกับสวัสดิการที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเอาไว้ได้ โซลูชันการสื่อสารเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานแบบครบวงจรของเรา ได้แก่ การสร้างแบรนด์ การส่งข้อความ และเครื่องมือการสื่อสาร
 • สวัสดิการสําหรับพนักงานธุรกิจขนาดเล็ก

  สวัสดิการพนักงานของเราสําหรับธุรกิจขนาดเล็กนํามาซึ่งข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดจากผู้ให้บริการประกันสุขภาพและสวัสดิการกลุ่ม สิ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่จําเป็นต่อการขยายธุรกิจของคุณและทําให้บุคลากรของคุณมีสุขภาพดี
 • การเงินและคณิตศาสตร์การประกันภัย

  การบริหารต้นทุนของแผนสวัสดิการกําลังถูกผลักดันเป็นวาระขององค์กร ทําให้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่นายจ้างจะเริ่มคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การพยากรณ์ต้นทุนและการจํากัดต้นทุนในระยะยาว สําหรับโปรแกรมสวัสดิการหลังการจ้างงานและ/หรือประกันตนเอง เราจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อผูกพันทางบัญชี

ค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม

76%

76% ขององค์กรต่าง ๆ วางแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสวัสดิการหลังการระบาดใหญ่

70%

70% ขององค์กรต่าง ๆ กําลังจัดการกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านสุขภาพ การป้องกันความเสี่ยง และสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดี

90%

90% ขององค์กรต่าง ๆ เห็นคุณค่าในการรวมเทคโนโลยีสวัสดิการและโบรกเกอร์/การให้คําปรึกษากับที่ปรึกษารายเดียว


ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง  มาเริ่มกันเลย

  พูดคุยกับหนึ่งในทีมของเราวันนี้