ความท้าทายของกลยุทธ์ด้านพนักงานที่มีความสามารถ

 • กลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรบุคคล (HR) ไม่สอดคล้องกัน
 • องค์ประกอบของกลยุทธ์ด้านพนักงานที่มีความสามารถไม่พร้อมสําหรับรูปแบบการทํางานในอนาคต
 • แนวทางปฏิบัติด้านพนักงานที่มีความสามารถไม่สอดคล้องกับลําดับความสําคัญทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์ด้านบุคลากรตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ

ผลการวิจัยของ Mercer พบ 10 ประเด็นสำคัญสูงสุดด้าน HR สำหรับอนาคต ได้แก่

 1. การปรับปรุงแผนงานด้านบุคลากร เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อ/การสร้าง/การยืมที่ดียิ่งขึ้น
 2. การออกแบบกระบวนการคัดสรรพนักงานที่มีความสามารถโดยคำนึงถึงทักษะ 
 3. การปรับปรุงแพ็กเกจค่าตอบแทน
 4. การแก้ไขความไม่เป็นธรรมด้านค่าจ้าง เพศและความเสมอภาคอื่น ๆ
 5. การทบทวนแผนค่าตอบแทน
 6. การลงทุนกับบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ/ฝึกฝนทักษะใหม่
 7. การจัดทำกลยุทธ์ด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานโดยรวม
 8. การพัฒนาวัฒนธรรมการทํางานที่ยืดหยุ่น
 9. การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้าน HR
 10. การให้ความสําคัญกับ ESG/ความยั่งยืนเป็นหัวใจในการเปลี่ยนแปลงของเรา

ความสําเร็จของธุรกิจคุณขึ้นอยู่กับพนักงานในอนาคต

กลยุทธ์การบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรและธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต Mercer จะช่วยคุณสร้างกรอบงานและกลยุทธ์ด้านพนังกานที่มีความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีซึ่งรวมถึง:
 • ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ออกแบบค่าตอบแทนผู้บริหารที่แข่งขันได้กับตลาดและนโยบายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในขณะเดียวกันก็สามารถดึงดูดและจูงใจบุคลากรผู้ที่มีความสามารถ
 • ค่าตอบแทนพนักงาน

  ใช้ประโยชน์จากข้อมูลค่าตอบแทน ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลวิจัยที่ใหญ่และครอบคลุมที่สุดในโลก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสม
 • โครงสร้างงานและอาชีพ

  สภาพแวดล้อมที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคภายในองค์กรและความสามารถในการแข่งขัน สิ่งสําคัญคือการสร้างกรอบงานด้านโครงสร้างอาชีพที่แข็งแกร่งพร้อมด้วยระบบการวิเคราะห์และประเมินงานที่สม่ำเสมอ
 • กลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มีความสามารถโดยอิงกับทักษะ

  เปลี่ยนแปลงบุคลากรของคุณด้วยการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถโดยอิงกับทักษะ ปรับเปลี่ยนแผนการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงทักษะ
 • การประเมินพนักงานที่มีความสามารถ

  พัฒนากลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มีความสามารถสําหรับการทํางานรูปแบบใหม่ เริ่มต้นด้วยการประเมินทักษะปัจจุบันภายในองค์กรของคุณ เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่ต้องการเพื่อเตรียมสร้างบุคลากรในอนาคต
 • การโยกย้ายของพนักงานที่มีความสามารถ

  แนวโน้มและแนวปฏิบัติในการโยกย้ายพนักงานที่มีความสามารถทั่วโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อโลกเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด บริษัทต่าง ๆ จึงต้องทบทวนกลยุทธ์ด้านการโยกย้ายพนักงานที่มีความสามารถ
 • กลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มีความสามารถ

  ทบทวนแนวคิดสำหรับอนาคตการทำงานของคุณและสานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับพนักงาน บุกเบิกการออกแบบสถานที่ทํางานและบุคลากรและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่พนักงาน
 • ความหลากหลาย ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่าง (DEI)

  บริษัทที่ยกระดับในการให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง บริษัทดังกล่าวจะรักษาความสำคัญและเจริญเติบโตต่อไป ทั้งยังเสริมพลังให้ตนเองและพนักงานในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นโดยการสร้างโลกที่ดีขึ้นสําหรับทุกคน
 • ประสบการณ์พนักงาน

  สร้างกลยุทธ์ด้านประสบการณ์พนักงานที่น่าสนใจในเชิงบวกและมีความแตกต่าง เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง  ติดต่อทีมงานของเรา

  เพียงบอกความต้องการของคุณกับเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็ว