ความท้าทายของกลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูง

 • กลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรบุคคล (HR) ไม่สอดคล้องกัน
 • องค์ประกอบของกลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงไม่พร้อมสําหรับรูปแบบในอนาคตของการทํางานในองค์กร
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีทักษะความสามารถสูงไม่สอดคล้องกับลําดับความสําคัญทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์ด้านแรงงานไม่ได้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ

การวิจัยของ Mercer ได้ระบุลําดับความสําคัญสูงสุดด้านทรัพยากรบุคคล 10 อันดับในปีหน้า:

 1. การปรับปรุงการวางแผนด้านแรงงาน เพื่อให้ข้อมูลด้านกลยุทธ์การซื้อ/การสร้าง/การยืมให้ดียิ่งขึ้น
 2. การออกแบบกระบวนการคัดสรรผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีความสามารถรอบทักษะ 
 3. การปรับปรุงแพ็กเกจการให้รางวัลทั้งหมด
 4. การจัดการกับช่องว่างของค่าตอบแทน เพศ และส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
 5. การคิดแผนค่าตอบแทนใหม่
 6. การลงทุนในแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะ/ฝึกฝนทักษะใหม่
 7. การส่งมอบกลยุทธ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม
 8. การพัฒนาวัฒนธรรมการทํางานแบบยืดหยุ่น
 9. การออกแบบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลใหม่
 10. ให้ความสําคัญกับ ESG/ความยั่งยืนเป็นหัวใจของวาระการเปลี่ยนแปลงของเรา

ความสําเร็จในธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับผู้มีทักษะความสามารถสูงในองค์กรของคุณที่จะมีขึ้นในอนาคต

กลยุทธ์การบริหารจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงช่วยให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนและธุรกิจของคุณได้ทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดจนในอนาคต Mercer สามารถช่วยคุณสร้างกรอบและกลยุทธ์สำหรับผู้มีทักษะความสามารถสูงและมีความสามาถสูงในองค์กรได้ ซึ่งรวมถึง:
 • ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ออกแบบค่าตอบแทนและนโยบายของผู้บริหารที่แข่งขันได้ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในขณะที่ดึงดูดและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถสูง
 • รางวัลตอบแทนสำหรับพนักงาน

  ใช้ข้อมูลค่าตอบแทน ข้อมูลเชิงลึก และการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและครอบคลุมมากที่สุด เพื่อคุณจะได้แน่ใจว่าคุณตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนของพนักงานได้อย่างเหมาะสมแล้ว
 • รูปแบบงานและอาชีพ

  สภาพแวดล้อมที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ได้ความเสมอภาคภายในและความสามารถในการแข่งขันภายนอกที่เหมาะสม สิ่งสําคัญคือการสร้างกรอบการทํางานของรูปแบบงานและอาชีพที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการวิเคราะห์งานและระเบียบวิธีการประเมินงานที่สอดคล้องกัน
 • กลยุทธ์ผู้มีทักษะความสามารถสูงตามทักษะ

  เปลี่ยนแปลงพนักงานของคุณด้วยการบริหารจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงตามทักษะ คิดค้นโปรแกรมด้านการดูแลผู้มีทักษะความสามารถสูงและด้านรางวัลตอบแทนเกี่ยวกับทักษะ
 • การประเมินผู้มีทักษะความสามารถสูง

  พัฒนากลยุทธ์ผู้มีทักษะความสามารถสูงของคุณสําหรับรูปโฉมใหม่ของการทํางาน เริ่มต้นด้วยการประเมินทักษะปัจจุบันภายในองค์กรของคุณ เพื่อทําความเข้าใจช่องว่างที่คุณต้องเชื่อมโยงในการสร้างแรงงานของคุณในอนาคต
 • การโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูง

  แนวโน้มและแนวปฏิบัติในการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงทั่วโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อโลกเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด บริษัทต่าง ๆ จึงต้องคิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์การโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูง
 • กลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูง

  รีเซ็ตวาระสำหรับอนาคตของการทำงานของคุณและต่ออายุความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง/พนักงาน บุกเบิกการออกแบบสถานที่ทํางานและแรงงาน และสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่พนักงาน
 • ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI)

  บริษัทที่ยกระดับ DEI ในที่ทํางานให้มีความสําคัญสูงสุดจะวางตําแหน่งตัวเองให้ประสบความสําเร็จ พวกเขาจะยังคงมีความเกี่ยวข้องและเติบโตต่อไป มอบอํานาจให้พวกเขาเองและพนักงานของพวกเขาเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นโดยการสร้างโลกที่ดีขึ้นสําหรับทุกคน
 • ประสบการณ์ของพนักงาน

  สร้างกลยุทธ์ประสบการณ์ของพนักงานที่น่าสนใจในเชิงบวกและแตกต่างเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงไว้ในองค์กร

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง  ติดต่อทีมงานของเรา

  บอกเราถึงความต้องการของคุณ แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนําคุณสู่เส้นทางที่ถูกต้อง