โครงสร้างงาน: การจัดทำโครงสร้างเพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

สภาพแวดล้อมที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคภายในองค์กรและความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรอื่น สิ่งสําคัญคือการสร้างกรอบงานด้านโครงสร้างอาชีพที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยระบบการวิเคราะห์และประเมินงานที่สม่ำเสมอ 
มีพนักงานถึง 81% ที่รู้สึกใกล้จะหมดไฟในปีนี้ (เพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิมที่น่ากังวลอยู่แล้วคือ 63% ในปี 2020) พนักงานบอกว่าสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทําให้หมดไฟคือการรู้สึกว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนมากพอสําหรับความพยายามของตน
แนวโน้มบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกประจำปี 2022 ของ Mercer

โครงสร้างงาน = พื้นฐานที่สม่ำเสมอและกรอบงานด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ

ความไม่เป็นธรรม - ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือถูกมองว่าเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องฐานเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้พนักงานไม่ผูกพันกับองค์กร

โครงสร้างงานที่มีการวิเคราะห์และประเมินงานอย่างชัดเจน จะช่วยลดความเสี่ยงนั้นได้ โครงสร้างงานจะมอบกรอบงานที่โปร่งใสและสม่ำเสมอในการพัฒนาบุคลากรและเส้นทางอาชีพสําหรับพนักงานทุกคนในองค์กรของคุณ โครงสร้างงานเป็นพื้นฐานของการประเมินงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจําเป็นในการจัดทำแผนค่าตอบแทนและการพัฒนาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จ

โครงสร้างงานทั่วโลกมีความสําคัญด้วยเหตุผลต่อไปนี้

 • โครงสร้างงานช่วยให้องค์กรมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้แก่พนักงานตลอดช่วงชีวิตการทำงาน รวมถึงการเรียนรู้และพัฒนารายบุคคลที่ตรงตามเป้าหมาย เส้นทางอาชีพที่โปร่งใสและยั่งยืนและการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง
 • ฝ่าย HR สามารถใช้โครงสร้างงานเพื่อวิเคราะห์บุคลากรในเชิงคาดการณ์สําหรับธุรกิจและเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การวางแผนบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์
 • โครงสร้างงานช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ พัฒนาและประเมินงานในอนาคต
 • โครงสร้างงานเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูด พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสําคัญต่อธุรกิจให้อยู่กับองค์กร
 • โครงสร้างงานช่วยให้องค์กรเข้าใจข้อมูลเปรียบเทียบงานภายในองค์กรและคุณค่าของงานภายนอกองค์กรได้อย่างครอบคลุม
 • โครงสร้างงานช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในที่ทํางาน
 • ฝ่าย HR สามารถเข้าถึงทุกตำแหน่งงานในองค์กรได้ทันทีและง่ายดาย
 • หลังจากการควบรวมกิจการโครงสร้างงานช่วยให้ฝ่าย HR สามารถกำหนดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอนาคตขององค์กรได้อย่างรวดเร็วโดยพิจารณาจากจํานวนระดับงานที่เหมาะสม เส้นทางอาชีพที่สำคัญ และความสม่ำเสมอในการประเมินงาน 
การประเมินตําแหน่งงานระหว่างประเทศ (IPE) และกรอบงานด้านอาชีพของ Mercer เป็นองค์ประกอบสําคัญสองประการในโครงสร้างงานที่ประสบความสําเร็จ 

หลังจากนํา Mercer IPE ไปใช้

42%

องค์กรสามารถประหยัดเวลากับคำขอประเมินบุคลากร

53%

ของบริษัทสามารถประหยัดเวลาในกระบวนการประเมินบุคลากร

1-3

ปีที่องค์กรส่วนใหญ่จะบรรลุ ROI ที่วัดประเมินได้

Mercer IPE เป็นองค์ประกอบสําคัญของโครงสร้างงานทุกชนิด 

Mercer IPE เป็นระบบการประเมินงานระดับโลกที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยพิจารณาจากปัจจัยและมิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะสำคัญของงาน

การใช้ระบบ IPE จะทำให้องค์กรมีกรอบงานที่เป็นระเบียบโดยอิงตามคุณค่าของงานภายในบริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง

การนํา IPE ไปใช้เป็นกระบวนการง่าย ๆ ที่มุ่งเน้นโครงสร้างองค์กร ความซับซ้อนของธุรกิจและการวางแผนงานให้สอดคล้องกับธุรกิจ

กรอบงานด้านความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นสิ่งสําคัญสำหรับพนักงานที่มีความสามารถและการสืบทอดตําแหน่ง

ในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้ที่มีความสามารถจะเลือกองค์กรคุณและยินดีอยู่กับองค์กรคุณต่อไป

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้บุคลากรลาออกคือการที่พวกเขาไม่เห็นความก้าวหน้าทางอาชีพในระยะยาวกับองค์กรหรือเห็นตัวเลือกภายนอกที่ดีกว่า ความเสี่ยงนี้สามารถจัดการได้ด้วยกรอบงานด้านอาชีพที่มีกลยุทธ์

การพัฒนาเส้นทางอาชีพภายในองค์กรเป็นสิ่งสําคัญในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร กรอบงานที่มีการออกแบบความก้าวหน้าทางอาชีพมาอย่างดีนอกจากจะช่วยดึงดูดผู้มีความสามารถใหม่ ๆ แล้วยังช่วยให้พนักงานของคุณเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับคุณอีกทั้งมีความผูกพันกับองค์กรและได้รับประสบการณ์ที่ดึงดูดใจมากขึ้น

นอกจากนี้กรอบงานด้านอาชีพยังช่วยให้การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเฟ้นหาบุคลากรภายในมารับบทบาทที่สําคัญต่อธุรกิจได้เร็วขึ้น ด้วยการวางแผนเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ทั้งหมดสําหรับแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบ

เมื่อมองในแง่ดังกล่าวกรอบงานด้านความก้าวหน้าทางอาชีพควรเป็นหัวใจสําคัญของกลยุทธ์ด้าน HR ทุกรูปแบบและควรสัมพันธ์กับโครงการด้านบุคลากรทั้งหมด แต่ผลการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่ามีบริษัทเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มีกรอบงานด้านอาชีพ การขาดกรอบงานนี้ทำให้มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในการดึงดูดและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ตลอดจนการเฟ้นหาบุคลากรภายในมารับบทบาทที่สําคัญต่อธุรกิจ ปัญหาอื่น ๆ ที่พบบ่อย ได้แก่

 • การขาดข้อมูล

  แม้แต่ในองค์กรที่มีกรอบงานด้านความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเป็นทางการก็มักจะไม่มีข้อมูลและการพูดคุยเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากพอ ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้พนักงานตระหนักถึงโอกาสที่น่าสนใจภายในองค์กรสำหรับการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ รวมถึงการพูดคุยกับผู้จัดการบ่อย ๆ เพื่อช่วยกันคิดเรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพที่เป็นไปได้และวางกลยุทธ์ว่าควรพัฒนาทักษะพนักงานอย่างไร
 • ไม่มีการสนับสนุนเชิงโครงสร้าง

  บางองค์กรมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างหน่วยธุรกิจต่าง ๆ เมื่อต้องกําหนดโครงสร้างงานและอาชีพของพวกเขา องค์กรส่วนใหญ่มักจะตอบสนองด้วยการสร้างระดับงานใหม่ ๆ และ/หรือเพิ่มบทบาทชั่วคราวและบ่อยครั้งที่มีความหลากหลายในระดับภูมิภาคด้วย

  กรอบงานด้านความก้าวหน้าทางอาชีพจําเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมายทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจต้องการบุคลากรที่มีความสามารถนี่เป็นหน้าที่ขององค์กรและผู้จัดการที่ดูแลบุคลากรโดยตรง ซึ่งต้องออกแบบและชักนำประสบการณ์และเส้นทางอาชีพไปในทิศทางที่มีจุดประสงค์และมีความหมาย

 • แนวทางแบบเหมารวมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป

  องค์กรจําเป็นต้องตระหนักและทํางานโดยอาศัยประสบการณ์และความคาดหวังของพนักงาน ในยุคที่ต้องคำนึงถึงแต่ละรายบุคคล พนักงานต้องการทราบข้อมูลมากขึ้นว่าจะทำงานที่ไหน เมื่อไรและอย่างไร ทั้งยังต้องการทราบตัวเลือกทั้งหมดสําหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพ

เนื่องจากโอกาสทางอาชีพที่ดีเยี่ยมจะช่วยรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไป สนับสนุนให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับคุณ

กรอบงานด้านอาชีพเป็นองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสําคัญของฝ่าย HR ทุกแห่งและสัมพันธ์กับโครงการด้านบุคลากรทั้งหมด แต่ก็น่าแปลกใจที่ มีบริษัทเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มีกรอบงานด้านอาชีพ ข้อมูลนี้ค่อนข้างขัดแย้งกับตัวเลข 70% ของจำนวนบริษัทที่เชื่อมั่นว่าสามารถเฟ้นหาบุคลากรภายในมารับตำแหน่งสำคัญ 

อาชีพที่น่าดึงดูดจะเกิดขึ้นได้ด้วยกรอบงานด้านเส้นทางอาชีพ

พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งรวมพนักงานที่มีความสามารถ โดยการสร้างกรอบงานด้านอาชีพ
 • ค้นหาว่าการพัฒนาบุคลากรมีความหมายอย่างไรกับพนักงานของคุณ 
  เริ่มต้นด้วยการถามพนักงานว่าในมุมมองของพวกเขานั้น อาชีพที่น่าสนใจมีลักษณะอย่างไร พวกเขาให้ความสําคัญกับทักษะและประสบการณ์ด้านใดบ้าง พวกเขาต้องการโอกาสในการเติบโตแบบใด เมื่อค้นพบว่าบุคลากรของคุณต้องการอะไรคุณก็สามารถสร้างอาชีพที่ผสานความสนใจของบุคลากรเข้ากับความต้องการขององค์กร
 • ออกแบบอาชีพที่มีความสำคัญสูงโดยใช้เส้นทางอาชีพจริง
  ตั้งใจออกแบบให้มีความโปร่งใส การควบคุมและความรวดเร็วสำหรับเส้นทางอาชีพเพื่อเติมเต็มความต้องการขององค์กรสำหรับทักษะที่พร้อมใช้งานในปัจจุบันและความต้องการของพนักงานที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองก้าวหน้าในจังหวะที่เหมาะสม
 • สร้างวัฒนธรรมด้านอาชีพให้องค์กร
  ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพได้ง่าย สนับสนุนการโยกย้ายและความก้าวหน้าทางอาชีพโดยยอมรับการโยกย้ายที่ไม่ใช่ในระนาบเดียวกัน ชื่นชมการเรียนรู้มากกว่าการเลื่อนตําแหน่งและให้รางวัลแก่ผู้ที่มีศักยภาพสูงด้วยการมอบประสบการณ์ทางอาชีพที่มีความหมายมากขึ้น
 • ทําให้อาชีพน่าดึงดูดและสนุกสนาน 
  ทุ่มเทเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดการเห็นว่าการพัฒนาทางอาชีพของพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในบทบาทของตน เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประเด็นพูดคุยให้ผู้จัดการของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้สามารถชักนำการพูดคุยด้านอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้พนักงานเห็นว่าสามารถเติบโตและเจริญก้าวหน้าในองค์กรของคุณ
เราจะช่วยสร้างความมั่นใจว่ากรอบงานด้านชีพของคุณน่าดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของคุณ เพื่อให้พวกเขาไขว่คว้าความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง ภายใน องค์กรของคุณ

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากโครงสร้างงานและอาชีพของ Mercer 

Mercer ลงทุนกับระบบโครงสร้างงาน เราทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางของเราสอดคล้องกับตลาดโลกและเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอแพลตฟอร์มชั้นนําในการบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถหลากหลายให้แก่องค์กรต่าง ๆ

ระบบการวิเคราะห์และประเมินงานของเราจะช่วยให้องค์กรเข้าใจข้อมูลเปรียบเทียบงานภายในองค์กรและคุณค่าของงานภายนอกองค์กร พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนการพัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว

เราสามารถช่วยคุณจัดทำโครงสร้างงานโดยไม่ต้องลงทุนทรัพยากรมากเกินไป ด้วยการต่อยอดจากความเชี่ยวชาญและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรา

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง


  เริ่มจัดทำโครงสร้างงานของคุณกับ Mercer วันนี้เลย 

  พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบงานเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของเราในวันนี้เพื่อออกแบบเส้นทางอาชีพที่น่าดึงดูดทั่วทั้งองค์กรของคุณและส่งเสริมให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับคุณ