เป็นเวลากว่า 75 ปีแล้วที่เราได้ให้คําแนะนําและโซลูชันที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชนของเรา

ยินดีต้อนรับสู่โลกที่เศรษฐกิจและความเห็นอกเห็นใจช่วยให้ผู้คนและธุรกิจเติบโต

ร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นไปกับเรา

งานของเรา

เราทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้กับโลกแห่งการทํางาน ปรับแผนกลยุทธ์ด้านการเกษียณอายุพนักงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุน รวมถึงการทำให้พนักงานมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งในตอนนี้และในอนาคต โดยทําความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่เรามีและนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
20K+

พนักงานใน 130 ประเทศ

50%

ลดการปล่อยมลพิษของพอร์ตโฟลิโอภายในปี 2030ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเราสะท้อนถึงตัวตนและพันธกิจของเราในการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น โดยการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเพื่อช่วยให้ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชนของเราเติบโต
  Large inflatable globe getting hugged by a woman in a red skirt.

  เราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

  เราเป็นส่วนหนึ่งของ Marsh McLennan ซึ่งเป็นบริษัทบริการที่เป็นมืออาชีพชั้นนําของโลกในด้านความเสี่ยง กลยุทธ์ และบุคลากร เราทํางานเคียงข้างกันทั่วทั้งสาขางาน อุตสาหกรรม ธุรกิจ และพรมแดนเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดของลูกค้าของเรา

  ทีมผู้บริหารทั่วโลกของเรา

  ทีมผู้บริหารผู้กำหนดกลยุทธ์สําหรับทีมงานของเรากว่า 20,000 คนทั่วโลก ทีมผู้บริหารเป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจของเราในปัจจุบัน และกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
  ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกว่าที่เคย เราต้องกล้าหาญ เปิดรับความคล่องตัว และพร้อมคว้าโอกาส ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ของเรา เราสามารถสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรคุณในด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง และการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน
  Pat Tomlinson

  CEO and President, Mercer


  กําหนดนิยามใหม่ให้กับโลกการทํางาน

  ที่ Mercer เราพยายามมองหาบุคลากรที่ดีที่สุดและโดดเด่นที่สุดอยู่เสมอ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรานําเสนอสำหรับการทำงานที่ Mercer

  รางวัลของเรา

  Mercer ภูมิใจในความสําเร็จในการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าและพนักงานของพวกเขา

   ติดต่อเรา

   องค์กรของคุณอยากให้เราช่วยเหลือในด้านใด โปรดระบุข้อมูลของคุณ เพื่อให้ทีมที่ปรึกษาของเราติดต่อกลับ