การติดต่อทั่วโลกสําหรับสมาชิกสื่อมวลชนและสื่อข่าว

สําหรับคําถามจากสื่อมวลชนหรือสำนักข่าว โปรดติดต่อสมาชิกในทีมที่ใกล้กับสถานที่ของคุณมากที่สุด

หมายเหตุ: สมาชิกทีมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับการบริหาสวัสดิการและการบริการลูกค้าได้

สิงคโปร์

ซาอุดีอาระเบีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหราชอาณาจักร