กลยุทธ์สวัสดิการของพนักงาน 

Multi-ethnic coworkers discussing in office

02 ตุลาคม 2565

สวัสดิการสำหรับพนักงานมีความสําคัญมากกว่าที่เคย คุณจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการดําเนินการและจัดการ

สวัสดิการสำหรับพนักงานช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงสุดไว้ให้อยู่กับองค์กร ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนพนักงานในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจต่าง ๆ ถูกบังคับให้ต้องทบทวนข้อเสนอสวัสดิการสำหรับพนักงานของตนอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ผู้นําธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญของผลประโยชน์และเทคโนโลยีในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี การมีส่วนร่วม และความภักดีของพนักงาน โดย  56% ของพนักงานยอมรับว่าผลประโยชน์ที่นายจ้างของตนให้ทําให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า

มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อพัฒนากลยุทธ์สวัสดิการสำหรับพนักงานที่ประสบความสําเร็จ ตัวอย่างเช่น:

 • จําเป็นต้องมีสวัสดิการเฉพาะบุคคลที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล
 • ต้องพิจารณาความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง 
 • เทคโนโลยีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการส่งมอบสวัสดิการสำหรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลและระดับท้องถิ่น
 • การวิเคราะห์คือกุญแจสําคัญสําหรับการปรับเปลี่ยนรางวัลและสวัสดิการ

ในส่วนนี้ เราจะต้องดูวิธีการสร้างกลยุทธ์สวัสดิการที่ดีที่สุดสําหรับพนักงานเพื่อธุรกิจของคุณ

การใช้การวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนรางวัลและสวัสดิการ

เมื่อพิจารณาว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่เท่ากับ 20% ถูกพิจารณาเป็นงบสวัสดิการสำหรับพนักงาน จึงเป็นเรื่องน่าแปลกใจที่การลงทุนนี้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดแค่เล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่าหลายหน่วยงาน เช่น การเงินหรือการตลาด ได้ใช้การวิเคราะห์มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ 80% ของนายจ้างยังคงอาศัยสเปรดชีตเพียงอย่างเดียวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการ ของพนักงาน

การพยายามรวบรวม สร้างมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหลายพันคนทั่วโลกโดยปราศจากการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้ยังทําให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่การตัดสินใจจะดำเนินการโดยใช้ข้อมูลที่ล้าสมัย หรือจุดที่ล้มเหลวเพียงจุดเดียวจะทําให้ระบบทั้งหมดล้มเหลว นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องยากที่จะรับรองให้แน่ใจว่าระบบแบบดำเนินการเองยังคงเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ GDPR ทําให้องค์กรมีช่องว่างให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจนําไปสู่ความเสี่ยงทางการเงินและชื่อเสียงอย่างมาก  

การวิเคราะห์ควรสนับสนุนทุกองค์ประกอบของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการของคุณ ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น ช่วยให้องค์กรมีความคล่องตัวและจัดการข้อเสนอให้น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปี 2563 สิ้นสุดลง องค์กรที่มีความสามารถนี้จะสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้

ภายในบริบทใหม่นี้ นายจ้างที่มีความพร้อมด้านการวิเคราะห์อยู่แล้วจะได้รับผลตอบแทน ทีมงานด้านทรัพยากรบุคคลเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ในเวลาแทบจะเรียลไทม์ ว่าการระบาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของพวกเขาอย่างไร และสามารถระบุช่องว่างหรือความสําเร็จได้ที่ปรากฏขึ้นมาได้ 

ความเข้าใจนี้อาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ เช่น การเสริมโปรแกรมสุขภาวะของพวกเขา ด้วยเวิร์กช็อปโภชนาการเสมือนจริงหรือชั้นเรียนทําอาหาร เป็นต้น การวิเคราะห์ช่วยตรวจสอบประโยชน์ของแผน ช่วยให้ทีมงานทรัพยากรบุคคลประเมินได้ว่ากำลังคนใช้สวัสดิการของพวกเขาหรือไม่ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี 

การพัฒนาสวัสดิการสําหรับยุคการทํางานจากทางไกล

นอกเหนือจากการจัดการปัญหาบุคคลที่เกิดขึ้นกะทันหันในยุคการทํางานจากทางไกลแล้ว ทีมยังต้องดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขามองภาพในระยะยาวและทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อให้บุคลากรของตนยังคงอยู่กับองค์กร การดำเนินการนี้ขึ้นอยู่กับการสร้างประสบการณ์ของพนักงานให้มีความผูกพันต่อองค์กรและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละคน ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนา ความเป็นอยู่ที่ดี และความเกี่ยวข้อง 

สิ่งสําคัญสี่ประการสําหรับทีมทรัพยากรบุคคลในยุคการทํางานจากทางไกล

 1. มีความชัดเจนในความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดี
  การสื่อสารอย่างชัดเจนถึงวิธีการที่พนักงานสามารถเข้าถึงการสนับสนุนเมื่อทํางานจากจากทางไกล และการอธิบายสิ่งที่ข้อเสนอจะช่วยให้พนักงานรู้สึกขอบคุณมากขึ้นและมีความมั่นคงภายในองค์กรของตน
 2. ทักษะเริ่มต้น
  การจัดเซสชันการฝึกอบรมเสมือนจริงและหลักสูตรออนไลน์ สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและในขั้นสูง เพื่อเตรียมองค์กรของคุณและพนักงานให้พร้อมสำหรับอนาคตของการทํางาน
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานจากทางไกล
  มอบเครื่องมือและการฝึกอบรมที่จําเป็นให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถทํางานได้จากทุกที่ และให้สวัสดิการที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานใหม่ การดำเนินการนี้จะช่วยให้พวกเขารู้สึกเชื่อมต่อกับองค์กรของตนอยู่เสมอ
 4. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มากที่สุด
  นายจ้างจะต้องมีข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการที่พนักงานใช้สวัสดิการของตน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอของตนยังคงน่าสนใจอยู่เสมอ

รายงานแนวโน้มสวัสดิการสำหรับพนักงานและเทคโนโลยีปี 2564/65

องค์กร ทีมทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการสำหรับพนักงาน ที่พวกเขามอบให้นั้น ผ่านการทดสอบระดับความเครียดครั้งแล้วครั้งเล่าในโลกการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเรา ด้วยเหตุนี้ สวัสดิการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งมอบจึงกลายเป็นวาระสำคัญขององค์กร ดูผลกระทบในเชิงลึกที่มีต่อแนวโน้มด้านสวัสดิการและเทคโนโยลี

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งมอบสวัสดิการสำหรับพนักงานในระดับสากล

การมอบ ‘ประสบการณ์ของพนักงานที่สอดคล้องกันทั่วโลก’ เป็นความสําคัญอันดับหนึ่งสําหรับองค์กรข้ามชาติในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา และปัจจุบันได้รับการบรรจุให้เป็นวาระสำคัญมากยิ่งขึ้นขององค์กร

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่จากการลงทุนในเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลก็คือ นายจ้างสามารถปรับเปลี่ยนสวัสดิการของตนเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในการทําให้พนักงานรู้สึกเชื่อมต่อ มีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนทั่วโลก

เทคโนโลยีเป็นส่วนสําคัญในการทําให้พนักงานมีส่วนร่วมกับสวัสดิการของตน ทําให้พวกเขาสามารถดูและใช้สวัสดิการได้จากทุกที่ทุกเวลา ซึ่งมอบคุณค่าให้อย่างแท้จริง ก่อนการระบาดใหญ่ความยืดหยุ่นในระดับนี้มีความสําคัญอยู่แล้ว แต่ก็กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดในสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีการกระจายตัวสูงในปัจจุบัน

วิธีสร้างประสบการณ์สำหรับสวัสดิการที่สอดคล้องกันในตลาดต่าง ๆ

 1. ชื่นชมและระบุหาความแตกต่างในท้องถิ่น 
  ในการจัดเตรียมสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมในประเทศใดประเทศหนึ่ง ทีมงานต้องเข้าใจความแตกต่างในท้องถิ่น กฎหมายท้องถิ่น และมีความสัมพันธ์กับผู้ขายในลักษณะที่แข่งขันได้ ท่ามกลางปัญหาที่ซับซ้อนอื่น ๆ หากไม่มีความเข้าใจเหล่านี้ ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อความสม่ำเสมอได้
 2. รวมศูนย์ระบบทรัพยากรบุคคล
  วิธีนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถแบ่งปัน เข้าถึง และวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงานทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ทําให้องค์กรมีภาพรวมที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับข้อเสนอทั่วโลกทั้งหมดขององค์กร
 3. ใช้การวิเคราะห์เพื่อระบุสิ่งที่เหมือนกัน 
  การใช้เครื่องมือแบบรวมศูนย์ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ตัวชี้วัดเดียวกันทั่วทุกแห่ง สามารถระบุและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และสามารถอัปเดตกลยุทธ์ของตนเพื่อตอบสนองต่อประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
ในตอนนี้ เป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่นายจ้างจะต้องรักษาสมดุลของต้นทุน ขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่าพนักงานทุกคนจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุน ซึ่งจะทําให้พวกเขามีความสุขและมีความผูกพันต่อองค์กรโดยพื้นฐาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ
   โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง