คิดใหม่และจัดระเบียบงานใหม่

การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและตัวเลือกการทํางานใหม่ ๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวและตลาดผู้มีความสามารถภายใน กําลังนําเสนอโอกาสให้เราปรับปรุงงานใหม่ คุณมีเครื่องมือที่จําเป็นหรือไม่

เราจะสร้างกลยุทธ์ด้านกำลังคนสําหรับอนาคตที่เราไม่รู้จักได้อย่างไร 

การเกิดขึ้นของโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เป็นโอกาสให้หลายภาคส่วนได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของพวกเขา ทั้งการทํางานด้วยระบบอัตโนมัติ และการสร้างโอกาสใหม่ ๆ สําหรับระบบนิเวศผู้มีทักษะความสามารถสูงทั้งหมด เนื่องจากบทบาทการทํางานได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อเปิดทางให้ AI และหุ่นยนต์ องค์กรจึงต้องทบทวนทักษะสําคัญที่พวกเขาต้องการ และสร้างแพลตฟอร์มผู้มีทักษะความสามารถสูงที่ให้ความคล่องตัวสูงสุด
ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับหนึ่ง 1 คนในธุรกิจใช่ไหม การกําหนดความต้องการและ/หรือการปรับโครงสร้างกำลังคนในอนาคต

เตรียมพร้อมสําหรับอนาคตของการทำงาน

ตอบสนองในเชิงรุกต่อการโอกาสใหม่ ๆ และออกแบบงานใหม่สำหรับการปฏิบัติงานที่มีการผสมผสานระหว่างงานมนุษย์และงานอัตโนมัติให้เหมาะสมที่สุดและมีความยั่งยืน การออกแบบเพื่ออนาคตไม่ใช่เรื่องยาก หากใช้วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Mercer และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม AI

การรื้อถอนโครงสร้างงาน

 • วิเคราะห์งานและกิจกรรมที่สนับสนุนงานและขั้นตอนการทํางาน
 • ระบุงานที่เหมาะสมที่สุดสําหรับระบบอัตโนมัติหรือการปรับเปลี่ยนไปใช้งานผู้มีทักษะความสามารถสูงทางเลือก

ปรับวิธีการปฏิบัติหน้าที่ใหม่

 • พิจารณาว่าการปฏิบัติหน้าที่ใดบ้างที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ด้วยระบบอัตโนมัติหรือวิธีการอื่น ๆ รวมถึงงานชั่วคราว ตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงภายใน การจัดจ้างบุคคลภายนอก บริการที่ใช้ร่วมกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย และทําความเข้าใจผลกระทบที่มีต่อองค์กรของคุณ

ปรับโครงสร้างงานใหม่

 • สร้างงานและขั้นตอนการทํางานใหม่ตามตัวเลือกงานใหม่
 • ค้นหาทักษะที่คุณต้องการเพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น

คุณจะเข้าสู่สถานะที่ต้องการได้อย่างไร

ในการแยกตัวออกจากความเข้มงวดของโครงสร้างองค์กรที่มีอยู่เดิม ผู้นําต้องประเมินและสร้างระบบปฏิบัติการใหม่ กระบวนการเหล่านี้ควรสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการทํางาน ที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัว ความลื่นไหล และความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ:
 • การเริ่มต้นด้วยการทำงาน (หน้าที่ในปัจจุบันและในอนาคต) ไม่ใช่งานที่มีอยู่
 • การผสมผสานผู้คนและระบบอัตโนมัติ
 • การพิจารณาการจัดเตรียมงานเต็มรูปแบบ (เช่น การจ้างงานเต็มเวลา งานชั่วคราวและงานอิสระ พันธมิตร โครงการร่วม และทางเลือกอื่น)
 • การยินยอมให้ผู้มีทักษะความสามารถสูง “ไหลเข้าหางาน” แทนการยึดกับงานถาวรที่ตายตัว

การชมเชย

การออกแบบงานของ Mercer: ผู้ชนะรางวัล HR Tech Award ปี 2023

HR Tech ได้ยกย่อง Mercer Work Design ในฐานะผู้ชนะรางวัล Best Advance in Practical AI ปี 2023: โซลูชันที่ใช้ประโยชน์จาก AI, แมชชีนเลิร์นนิ่ง, ระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการหุ่นยนต์ และ/หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาติสําหรับผลกระทบในทางปฏิบัติต่อผู้คนและธุรกิจในหมวดหมู่ของ Talent Analytics

“ด้วยนายจ้างจํานวนมากที่ต้องการนําแนวทางที่ให้ความสําคัญกับทักษะมาใช้ หลายคนจึงตระหนักว่าการก้าวข้ามงานไปไกลกว่างานอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องยาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว Mercer Work Design ช่วยให้นายจ้างสามารถทําลาย วิเคราะห์ และสร้างงานใหม่ในระดับทักษะพื้นฐาน ความเชี่ยวชาญระดับโลกของ Mercer ในด้านแนวโน้ม ทักษะ และด้านอื่น ๆ ของสถานที่ทํางานทําให้นี่เป็นข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่สําหรับนายจ้างที่มุ่งเน้นอนาคต" 

- Ben Eubanks, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย, Lighthouse Research & Advisory

ทําไมถึงต้องเลือก Mercer

เราส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยสมมติฐานและอิงกับหลักฐาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน แนวทางของเรามีข้อได้เปรียบมากมายเหนือคู่แข่งแบบดั้งเดิมและคู่แข่งที่กําลังเติบโต

มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางและแสดงเห็นอกเห็นใจ เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะได้ผลก็ต่อเมื่อคำนึงถึงผู้คนเป็นศูนย์กลาง ความเข้าอกเข้าใจคือความสามารถหลักของเราในการกระตุ้นกันและกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คําแนะนําจากที่ปรึกษาอาวุโส ที่ปรึกษาอาวุโสของเราสังเกต รับฟัง และท้าทายสถานะที่เป็นอยู่ พวกเขาชี้แนะแนวทางโดยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษและการเป็นผู้นําทางความคิดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

การส่งเสริมความยั่งยืนในตัวเอง เราจะกลายเป็นส่วนสําคัญในทีมของคุณ ซึ่งคอยกระตุ้นผู้คนรอบตัวเรา การทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทําให้เราสามารถถ่ายโอนความรู้และสินทรัพย์ดิจิทัลไปพร้อม ๆ กับการสร้างความสามารถที่คุณต้องการสําหรับการเดินทางที่ประสบความสําเร็จและยั่งยืน ที่นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมของเรา

คิดใหม่ ๆ และสร้างสรรค์การออกแบบงานใหม่ ๆ

มุ่งเน้นที่ทักษะและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต

งานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา สถานะที่เป็นอยู่ไม่ทํางานอีกต่อไป — และไม่จําเป็นต้องทําอีกต่อไป หากผู้นําพร้อมที่จะคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการทํางาน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง