รูปแบบใหม่ของการทํางาน: สร้างกลยุทธ์ดิจิทัลที่ยั่งยืน 

ผู้หญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะกําลังทํางานบนคอมพิวเตอร์ข้างหน้าต่างบานใหญ่

เริ่มต้นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังคงช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีผลกระทบมากที่สุดได้เป็นทางส่วน แม้แต่ก่อนเกิดโรคระบาด สองในสามของซีอีโอระดับโลกก็มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับระบบดิจิทัลเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แนวโน้มดังกล่าวก็ได้เร่งและขยายตัวมากขึ้นเพื่อรวมประสบการณ์ของพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน พนักงานของบริษัท ที่เป็นผู้บริโภคดิจิทัลทุกคนในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา กําลังคาดหวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ดิจิทัลในที่ทํางานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน และมีการพัฒนาทางวิชาชีพ

ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้น นายจ้างควรพิจารณาวิธีที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงได้เอง ทีมทรัพยากรบุคคลต้องออกแบบประสบการณ์ของพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทํางานแบบยืดหยุ่นและแบบดิจิทัล ซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนจากการออกแบบประสบการณ์ล่วงหน้าเป็นการสร้างแบบเรียลไทม์

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล – กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

  • กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  • การเลือกผู้ขาย

  • ความพร้อมของระบบคลาวด์

26% ของผู้บริหารเชื่อว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กรในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในปี 2565 จะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ไม่เพียงพอ  
Global Talent Trends

แนวคิดเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการทํางานร่วมกันแบบเสมือนจริง

การออกแบบงานใหม่ การทํางาน และกำลังคน

นายจ้างต้องมีความคล่องแคล่วในการรวบรวมเทคโนโลยี โมเดลการปฏิบัติการใหม่ ๆ และวัฒนธรรมมาไว้ร่วมกัน เพื่อความสำเร็จของอนาคตการทํางาน

ฟังตอนนี้

รีเซ็ตงานด้านทรัพยากรบุคคลสําหรับรูปแบบใหม่ของการทํางาน

ทําความเข้าใจสถานะปัจจุบันของคุณแบบองค์รวม แล้วรับแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเร่งด้านทรัพยากรบุคคล

ออกแบบการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ

ประเมิน เลือก และนําโซลูชันเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดไปใช้ เพื่อช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้พนักงาน

ติดต่อเรา 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

    หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

    โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง