แนวโน้มบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกประจําปี 2024 

แรงงาน 2.0: การปลดล็อกศักยภาพบุคลากรในโลกที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ

ในขณะที่เรามองไปข้างหน้าในปี 2024 โลกของการทํางานเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วกำลังส่งผลต่อการปรับโครงสร้างงาน ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็กําลังมีบทบาทเป็นอย่างมากและองค์กรต่าง ๆ ก็กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

เราอยากทราบความเห็นจากผู้บริหารธุรกิจ หัวฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงาน และนักลงทุน ว่ามีการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 12,200 ท่านได้ให้ข้อมูลแนวโน้มบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกในปีนี้ และเรามีความยินดีที่จะได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกนี้กับคุณ

อะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในปี 2024

การศึกษาแนวโน้มบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกในปีนี้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูง (C-suite) 845 คน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1,920 คน พนักงาน 9,449 คนและนักลงทุน 84 คนจาก 17 ภูมิภาคและ 16 อุตสาหกรรม โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ช่วยกําหนดแนวโน้มสำคัญสี่ประการเกี่ยวกับบุคลากรที่มีความสามารถในปี 2024:
  

ขับเคลื่อนศักยภาพโดยให้บุคลากรเป็นศูนย์กลาง

แก้ปัญหาด้านศักยภาพของบุคลากรด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประเมิน และการออกแบบงาน
  

ยึดหลักความไว้วางใจและความเท่าเทียม

ส่งเสริมบรรยากาศของความไว้วางใจในตัวพนักงานผ่านจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง
  

เสริมองค์กรให้แข็งแกร่ง

สร้างวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นที่มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงและให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงาน
   

ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญด้านดิจิทัลเป็นอันดับแรก

ออกแบบองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีความสามารถด้านดิจิทัลที่สามารถทำให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางสายอาชีพได้
องค์กรต่าง ๆ กําลังใช้โอกาสนี้ในการปรับกลยุทธ์ด้านบุคลากรของตนเพื่อสร้างแบบจําลองการทํางานที่ยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Kate Bravery

Senior Partner, Mercer

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
  

ซีรีส์การสัมมนาออนไลน์

เข้าร่วมกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกในปีนี้ และรับฟังว่าบริษัทต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับบุคลากรอย่างไรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ค้นหางานสัมมนาออนไลน์ >

สิ่งที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ไม่เพียงพอที่จะพาเราไปต่อ เรากําลังอยู่ในช่วงของการปฏิวัติ เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่องค์กรต้องมุ่งเน้นไม่เพียงแต่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลกําไรด้านต้นทุนเท่านั้น แต่ต้องเน้นการทํางานร่วมกันระหว่างบุคลากรและเครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในยุคที่ความเสี่ยงด้านบุคลากรส่งผลถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ หากองค์กรไม่ได้ให้ความสำคัญกับทั้งสองปัจจัยเพียงพอองค์กรอาจจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมา
รายงาน

แนวโน้มบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกประจําปี 2024

แนวโน้มของปีนี้จะช่วยระบุสิ่งที่องค์กรชั้นนําต่าง ๆ กําลังดำเนินการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อปรับแนวปฏิบัติด้านบุคลากรให้คล่องตัวและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจ กำลังคน และสังคมเติบโตไปอีกในหลายปีข้างหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
    โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
      พ็อดแคสต์ที่เกี่ยวข้อง