รูปแบบใหม่ของการทํางาน: กําหนดนิยามใหม่ให้กับการทํางานอย่างยืดหยุ่น 

ผู้หญิงกําลังทํางานบนแล็ปท็อปที่บ้าน โดยนั่งอยู่ถัดจากเด็กคนหนึ่งที่กำลังทำการบ้าน

มีการทำข้อตกลงการทำงานที่ยืดหยุ่นสําหรับทุกคน

COVID-19 เป็นเครื่องทดสอบความสามารถของผู้คนจํานวนมากในการมีความยืดหยุ่น ทั้งในแง่ของวิธีการทํางานและสถานที่ที่พวกเขาทํางาน ความท้าทายถัดไปสําหรับนายจ้างคือการช่วยให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าให้ได้ โดยการออกแบบและการนํากลยุทธ์การทํางานอย่างยืดหยุ่นที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนมาใช้ กลยุทธ์ดังกล่าวควรเหมาะกับพนักงานทุกคนในทุกช่วงชีวิต และใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นหลายรูปแบบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  

นายจ้างหลายคนกล่าวว่าพวกเขาจะจัดเตรียมงานที่ยืดหยุ่นในระดับที่ใหญ่ขึ้นกว่าช่วงก่อนการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยหวังว่ากลยุทธ์ใหม่นี้จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง รวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และการเข้าถึงกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงที่ขยายตัวมากขึ้น บริษัทเกือบทั้งหมด (98%) กําลังดําเนินการเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทํางานแบบผสมผสานที่ดีต่อทุกฝ่าย การดำเนินการนี้มีผลในเชิงบวก นับตั้งแต่เกิดโรคระบาด 83% ของพนักงานที่มีความกระตือรือร้น เชื่อมั่นว่าองค์กรจะปล่อยให้เขาทํางานได้อย่างยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของกำลังคนที่ผสมผสานกัน ซึ่งพนักงานมีประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกัน จะเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับทั้งผู้จัดการและทีมงาน ซึ่งจะส่งผลต่อทุกอย่าง ตั้งแต่การว่าจ้างและการเรียนรู้ ไปจนถึงการพัฒนาธุรกิจและการจัดการผลการปฏิบัติงาน

บริษัทชั้นนํากําลังรวมรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดในยุคก่อนสถานการณ์โควิด (การสร้างความรู้สึกที่มีความเป็นส่วนตัว การสื่อสารในเชิงรุกทั่วโลก และการดําเนินการที่นําผลลัพธ์) เข้าไว้กับกับโมเดลการทำงานจากทางไกลที่ยืดหยุ่นและใช้ระบบดิจิทัล ซึ่งกําลังกําหนดนิยามใหม่ให้งานในปัจจุบัน พวกเขากําลังคิดทบทวนใหม่ว่างานต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นได้อย่างไร และจะทำอย่างไรถึงจะเสนอความยืดหยุ่นให้บุคลากรได้มากขึ้น ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในช่วงชีวิตใดก็ตาม พวกเขากําลังสร้างนวัตกรรมและสร้างโซลูชันที่ตระหนักถึงแรงบันดาลใจทางการเงิน สุขภาพ และอาชีพของบุคลากร “ความยืดหยุ่นสําหรับทุกคน” คือรูปแบบใหม่ของการทํางาน ใช้ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อสํารวจสิ่งที่เป็นไปได้ สิ่งที่พึงปรารถนา และสิ่งที่ยั่งยืน 

88% ของพนักงานที่มีความเจริญก้าวหน้ากล่าวว่า เพื่อนร่วมงานของพวกเขาสนับสนุนบุคลากรที่มีข้อตกลงการทำงานที่ยืดหยุ่น
Global Talent Trends

สามวิธีในการเริ่มทํางานอย่างยืดหยุ่น

ทดสอบความยืดหยุ่นขององค์กรของคุณ

ใช้เครื่องมือฟรีของเราเพื่อประเมินสถานะในปัจจุบันขององค์กรของคุณ ในแง่ของความยืดหยุ่นสําหรับกำลังคน 

ทําแบบประเมิน

การทํางานที่ยืดหยุ่น

Mercer มีประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการช่วยให้องค์กรสร้างกลยุทธ์การทํางานที่ยืดหยุ่น เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างแบบคงที่เป็นแบบผสมผสาน 

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มประสิทธิภาพให้กลยุทธ์การทํางานอย่างยืดหยุ่นของคุณ

ออกแบบและใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อการทํางานอย่างยืดหยุ่น ซึ่งมอบคุณค่าระยะยาวสําหรับทั้งพนักงานของคุณและธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา

สํารวจเพิ่มเติม

    หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

    โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง