I det här avsnittet av The New Shape of Workkommer David Henderson Group CHRO på Zurich Insurance till Kate Bravery för att diskutera hur framtidens arbete har förändrats under pandemin, den viktiga roll som kompetensutveckling och omskolning spelar i att ha en organisation som kan prestera idag och förbli relevant i morgon, och den roll som psykologisk säkerhet spelar när de bygger upp mot hållbarhet i arbetet.

[LÄGG TILL BYLINE-KOMPONENT OM TILLGÄNGLIG]

Enligt HR-chefer är de tre främsta utmaningarna för att leverera på sin förändringsagenda idag:

 1.  Utmattad arbetskraft.
 2. Personalen ändrar trötthet.
 3. För många konkurrerande prioriteringar. 

När vi tittar på dessa utmaningar, som beskrivs i vår rapport Global Talent Trends, måste vi fråga – har vi tänkt ut hur man gör denna hybrid eller distansarbete på rätt sätt? Har vi verkligen bäddat in hälsa och välbefinnande i vår arbetsagenda? Och vad är vägen framåt för att se till att arbetets framtid förverkligas på ett hållbart sätt?

Lyssna och prenumerera

Intressanta ögonblick från intervjun:

 • Utveckla nya jobbmöjligheter

  [Vi har] en fördom för att utveckla våra medarbetare till nya jobbmöjligheter, snarare än att anställa nya färdigheter externt. Och det är naturligtvis grundläggande för det koncept om psykologisk säkerhet och välbefinnande som vi vill föra in i organisationen. Om du är orolig för att ditt jobb ska ersättas av automatisering, eller om du är orolig för om du har rätt kompetens eller inte, finns det inget sätt att ge ditt bästa till Zurich. Så vi har verkligen denna fördom att utveckla människor internt – omskolning, kompetenshöjning.
 • Bygga nya färdigheter

  "[Building work sustainability] menade också att försöka skapa mer av en lärande organisation. Att bygga upp nya färdigheter på ett sätt som ger människor energi och möjlighet att lära sig. Det innebär att erbjuda nya karriär- och omplaceringsmöjligheter och att bygga verktyg som är mycket mer transparenta kring det. Oavsett om det handlar om karriärtransparens, kompetenstransparens, lönetransparens är de alla verkligen viktiga teman. Och naturligtvis handlar det om att skapa en känsla av säkerhet och delat ansvar."
 • Ge människor mer arbetssynlighet

  "Du kan faktiskt röra dig lateralt och mycket bredare. Varför inte ge människor synlighet för detta – vilka jobb som betalas, vilka intervall som finns tillgängliga och sedan hjälpa dem att fatta välgrundade beslut. Jag tror att detta är en del av den svarta lådan som HR har varit, du vet, att hålla all denna information hemlig och bara och jag tror att den måste vara mycket öppnare."
 • Fokusera mer på skicklighet

  "Vi fokuserar nu mer på färdigheter som kan överföras från en jobbfamilj till en annan. Detta går tillbaka till denna punkt kring personalplanering. Vi inser att vissa roller kommer att automatiseras och att många fler kommer att förstärkas av teknik. Så vi måste prata med människor för att välja de färdigheter de behöver, men även för att gå i riktning mot denna förändring."
 • Ta beräknade risker för talang

  "Du måste ta beräknade risker för talanger. Och det betyder att hela konceptet jag kallar uppdrags-ologi, eller att tänka långsiktigt om karriärer. Jag tror att de flesta i en organisation kanske fokuserar på vår nästa roll. Men vad vi försöker göra och vad vi har försökt göra, för att verkligen öka potentialen i organisationen, är att uppmuntra människor att tänka mycket längre. Tänk två eller tre rörelser utåt. Jag menar att det är annorlunda i olika karriärfaser, men om du är tidigt till mitt i karriären bör du verkligen tänka på de kommande 10 åren."

Fler avsnitt i denna serie

  Relaterade produkter att köpa
   Relaterade lösningar
    Relaterade insikter
     Relaterade händelser
      Utvald
       Relaterade fallstudier