En premiebstämd pensionsplan som är utformad för att gynna dig och dina anställda 

Vi erbjuder lösningar för premiebestämda pensionsplaner, inklusive utkontrakterade investeringstjänster (OCIO) i många länder runtom i världen. Vi kan hjälpa dig att utforma, planera och hantera anpassade apremiebstämda pensionsplaner eller implementera en helt outsourcad lösning som syftar till att hjälpa dig att tillgodose både dina verksamhetsmål och din personalstyrkas pensionsbehov.

Implementera en strategi för avgiftsbestämda pensioner 

Premiebstämda pensionsplaner (DC) syftar till att minimera ett företags exponering för den pensionsrisk och den långsiktiga finansiella osäkerhet och volatilitet som är inneboende i traditionella planer med förmånsbestämda pensionsplaner (DB). Premiebstämda pensionsplaner kan dock vara komplexa och betungande och medföra nya risker och ansvarsområden. Förutom investeringar måste arbetsgivare överväga styrning, risker, medlemsengagemang och pensionsberedskap.

Att bygga din optimala strategi börjar med design och implementering och innebär sedan att hantera eller outsourca leveransen av en plan som anpassar dina organisatoriska mål med arbetskraftsdemografi. För att maximera avkastningen på din tid, ansträngning och bidrag till planen är det viktigt för arbetsgivare att optimera pensionsresultaten för anställda. Engagerande verktyg kan hjälpa anställda att modellera sina pensionsresultat enligt förändringar i investeringsstrategier, pensionsåldrar och avgiftsbelopp.

Investeringsansvar för leverantörer av avgiftsbestämda pensionsplaner

Vi kan hjälpa dig att hitta ett optimalt pensionsinstrument och bästa möjliga investeringsstruktur som antingen hanteras av dina interna team eller så outsourcar du vissa delar till en tredjepartsspecialist. Vi kan också föreslå produkter som enligt vår uppfattning erbjuder anställda rätt nivå av valmöjlighet och samtidigt är förenliga med företagets mål.

Allteftersom anställda når olika livsmilstolpar kan deras val av investeringsstrategi förändras. Vi kan hjälpa dig att skapa en DC investeringsstruktur som ger möjlighet till flexibel tillgångsallokering och som balanserar mellan risk och förväntad avkastning i alla skeden av medlemmars arbetsliv.

Vi tar vara på vår omfattande och globala branschforskning för att förse dig med skräddarsydda råd kring val av investeringsförvaltare och fond för att stödja den strategi du valt. Vi ger också råd om trender och möjligheter på tillväxtmarknader samt om ny produktinnovation.

Vi kan hjälpa dig att erbjuda anställda en optimerad investeringsstrategi genom att hitta rätt blandning av förväntad avkastning, risk och diversifiering. Vi jämför förvaltares prestationer och avgifter, så att du kan identifiera områden där förändringar kan förbättra resultaten för anställda.

Vi kan hjälpa dig att utveckla ett program för ekonomisk välmåga som engagerar anställda och hjälper dem att uppnå sina mål för varje steg i deras finansliv.

Vi kan hjälpa dig att övervaka dina premiebstämda pensionsplaner för att säkerställa att du håller dig uppdaterad om utnyttjandegrad, avgiftsnivåer, investeringsval, investeringsförvaltares prestationer och övriga leverantörsresultat. Vi kan också hjälpa dig med efterlevnad. 

Skapa en optimal strategi för premiebstämda pensionsplaner

 • Har du tillgång till robust investeringsforskning?
  Vi undersöker, testar och övervakar kontinuerligt investeringschefer och produkter runt om i världen för att ge dig den senaste informationen och idéerna.
 • Har du sökt råd från en professionell investerare?
  Oavsett om du vill effektivisera din plan eller bestämma rätt investeringsstrategier att anta, kan vi ge goda råd och vägledning för att hjälpa dig att optimera vad du erbjuder dina anställda och navigera i det globala leverantörslandskapet.
 • Har du funderat på tredjepartslösningar?
  Vi kan hjälpa dig att minska den lednings- och efterlevnadsbörda som är förknippad med att driva din egen självadministrerade plan, vilket kan innebära rörliga delar av att hantera planen till paketerade lösningar från tredje part som är skräddarsydda för din organisation och anställda.

Mercer CFA Institutes globala pensionsindex 2022

Vi jämför 44 olika pensionsinkomstsystem runtom i världen och lyfter fram styrkor och svagheter.

Lösningar för avgiftsbestämda pensionsplaner

Vi kan hjälpa dig att leverera anpassade avgiftsbestämda (DC) planer som både är förenliga med dina verksamhetsbehov och förser dina anställda med en flexibel investeringsmöjlighet. Vi kan dessutom hjälpa till med allt som har med avgiftsbestämd pension att göra – från investering till administration – så att du kan fokusera resurser på din kärnverksamhet. Vissa lösningar skiljer sig från region till region. Kontakta oss för att ta reda på vad som finns där du är.
 • Master Trust 

  Vi erbjuder mastertrust-lösningar i Australien, Storbritannien och Irland och samarbetar med Equiom Fiduciary Services (Middle East) Limited i Förenade Arabemiraten genom att tillhandahålla investeringsrådgivning och lösningar samt med Alexander Forbes i Sydafrika genom att tillhandahålla investeringslösningar.
 • Mercer Wise 401 (k) 

  En helt outsourcad lösning för pensionsplaner som syftar till att minska komplexiteten, kostnaderna och förvaltningsrisken (fiduciary risk) i samband med hantering av en avgiftsbestämd plan. Mercer fungerar som en utnämnd förtroendeman med ansvar för driften av – och investeringarna inom ramen för – den aktuella planen. Vi erbjuder 401 (k) i USA.
 • Mercer Wise PEP

  En gemensam arbetsgivarplan som syftar till att sänka plankostnaderna, förbättra tillgången till innovativ investeringsförvaltning och överföra administrativa och förvaltningsrelaterade bördor till en tredje part. Vi kan hjälpa dig att utvärdera de potentiella för- och nackdelarna samt avgöra det bästa instrumentet för dig. Vi erbjuder Mercer Wise PEP i USA. 

Hur outsourcing av dina åtaganden kan hjälpa dig
uppnå dina mål 

Allt fler arbetsgivare väljer att arbeta med specialiserade investeringsleverantörer för att få hjälp med att hantera sina åtaganden i fråga om avgiftsbestämda pensioner (DC). Även om denna approach kallas för olika namn runtom i världen – utkontrakterad investeringschef, OCIO, delegerade lösningar, förvaltning – är målet detsamma: att erbjuda lösningar som gör det möjligt för planleverantörer att uppfylla sina mål mer effektivt.

Genom en outsourcad modell kan arbetsgivare och andra leverantörer behålla kontrollen över de kritiska besluten, såsom strategi, plandesign och tillgångsallokering, men överlämna de tekniska och taktiska uppgifterna, däribland val och övervakning av investeringsförvaltare, due diligence och tillsyn, åt en tredjepartsspecialist som Mercer. Vi erbjuder en rad olika utkontrakterade pensionslösningar som är skräddarsydda efter våra kunders behov runtom i världen. Kontakta oss för mer information.Relaterade insikter

  Allt finns här: MercerInsight® Community

  Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
  Gå med i community

  Kontakta våra experter på avgiftsbestämda planer

  Vi kommer att kontakta dig genom lokala experter i din region/ditt land.