Mercers globala HR-konferenser sammanför beslutsfattare och tankeledare från hela världen för att driva samtal som hjälper till att ta itu med aktuella internationella personalledningsteman.