Utveckla konkurrenskraftig anställningsupplevelse.

Anpassa anställningsupplevelsen till arbetets nya form och snabbutveckla medarbetarnas förväntningar. 

Det är dags att förändra anställningsupplevelsen

Anställningsupplevelsen var redan ett trendigt ämne före pandemin.

Pandemin fick dock människor att ompröva sina prioriteringar vilket har fört organisationer och människor närmare varandra. De tre övergripande aspekterna av anställningsupplevelse – medarbetarnas förväntningar, miljön och ögonblick som förekommer under en medarbetares resa – har inte förändrats, men pandemin satte nya frågor i fokus:

 • Hur man får flexibla arbetsplatser att fungera
 • Hur man anställer, onboardar och leder/coachar medarbetare inom en hybrid eller virtuell arbetsplats
 • Hur man arbetar, samarbetar och kommunicerar i hybrida eller virtuella nätverk
 • Hur man går från att erbjuda välbefinnandepolicyer till att aktivt samarbeta med medarbetare för deras hälsa och välbefinnande
 • Hur man skapar en friktionsfri digital arbetsmiljö för att säkerställa att den nya tekniken stödjer arbetet i stället för att hindra det – samt att människor tycker om att interagera med tekniken
Att hantera anställningsupplevelse blev precis mer nyanserat. På en alltmer medarbetarcentrerad marknad och en värld som erbjuder ytterst personanpassade upplevelser vill allt fler skräddarsy sitt egna arbete och ta fram scheman som fungerar för dem.

Människor vill inte längre arbeta för ett företag. De vill arbeta med dem. Detta signalerar ett akut behov av att differentiera anställningsupplevelsen för att attrahera och behålla toppkompetenser – 85 % av företagen skapar anställningsupplevelse tillsammans med sina medarbetare (GTT 2022).

’Co-creation’ är en viktig aspekt eftersom medarbetares arbetsrelaterade behov och önskemål varierar beroende på deras:

 • Kön
 • Generation
 • Jobbnivå
 • Vårdstatus

Och deras behov och erfarenhet är inte konstanta; de förändras allteftersom olika delar av en medarbetares liv förändras – arbetet, privatlivet, ekonomin samt hälsan och välbefinnandet. Att överväga hela personen och dynamiskt anpassa sig till medarbetarens behov kräver ett strategiskt men nyanserat förhållningssätt. Det kräver också att man får in åtgärdsbara insikter på löpande basis, vid rätt tidpunkt. Detta är bara en viktig dimension att överväga för att bygga upp en starkare arbetskraft samt en människocentrerad och teknikdriven anställningsupplevelse av konsumentkvalitet.

Anställningsupplebelse tar form någonstans mellan dels miljöfaktorer såsom kultur, personal och chefer, program och processer, arbete och teknik, DELS händelser i ens liv, karriär och/eller organisation.

Hur kan du skapa en personlig anställningsupplevelse som medarbetarna strävar efter?

Högpresterande anställda vill att deras anställningsupplevelse ska vara:

 • Berikande (enriching)
 • Effektiv (efficient)
 • Omfamnande (embracing)
 • Empatisk (empathetic)

Men det finns inget universellt tillvägagångssätt som passar alla. Att ha ett robust strategi- och styrningsramverk, att lyssna på medarbetare, att besitta datainsikter, kapacitet och kommunikation samt att ha digitala verktyg på plats för att stödja en personlig medarbetarupplevelse kommer att vara nyckeln. Det kan skapa en konkurrensfördel. Vår forskning visar att agila företag är dubbelt så benägna att säga att de har gjort stora framsteg i fråga om att skapa – och fortsätta experimentera med – en positiv medarbetarupplevelse (Global Talent Trends 2022) som är anpassad till det värdeförslag man erbjuder medarbetare och digitala transformationsambitioner.

Mercer kan hjälpa dig att skapa en personlig, teknikaktiverad och konsumentanpassad anställningsupplevelse  med:

 • Lyhördhet till medarbetare
 • Employee value proposition strategy 
 • Bedömning och design av totala belöningar (inklusive belöningar, förmåner och välbefinnande)
 • Medarbetarkommunikation
 • Flexibla arbetsstrategier
 • Designinriktade workshops
 • Implementering av teknik
 • Kartläggning av ’personor’ och karriärresor
 • Bedömningar av organisationskultur

Hur långt har du kommit när det gäller att skapa en övertygande och personanpassad anställningsupplevelse? Mercer kan hjälpa dig att förstå dina anställdas behov och driva positiva affärsresultat genom att:

Vi arbetar med dig för att skapa övertygande värdeförslag åt medarbetare och strategiska program för att lyssna på medarbetare som kombinerar djup kunskap, expertis och effektiv metodik med data och agil teknik.

Vi levererar inte bara data, instrumentpaneler och rapporter, utan också integrerade analyser och insikter för åtgärder och anpassar dem till din personalstrategi.

Våra dynamiska designinriktade strategier ger ledare, chefer och HR möjlighet att driva positiv förändring.

Vi samarbetar med dig för att utveckla en färdplan som integrerar befintliga och nya mervärdesinitiativ.

Varför använda Mercers lösningar inom anställningsupplevelse?

Våra experter har de verktyg, den djupa kunskap och den erfarenhet som krävs för att utveckla din strategi för anställningsupplevelse och underbyggande engagemang, värdeförslag åt medarbetare, totala belöningar och kommunikationsprogram. Våra experter kombinerar Mercers djupgående forskning med de senaste insikterna från vetenskapen om medarbetarengagemang och kommunikation och hjälper till att skapa och leverera strategiska program och färdplaner som förbättrar anställningsupplevelsen och främjar bättre prestationer.

Vi erbjuder rådgivningsmöjligheter och teknik som omspänner alla aspekter av medarbetarupplevelsen. Vår globala räckvidd omfattar 130 länder, 80 språk och ett brett nätverk av lokala konsulter.

 • Design av anställningsupplevelse

  Vi använder designkänsliga metoder i kombination med insikter från kvantitativa och kvalitativa data för att definiera och forma lösningar som bättre tillgodoser dina medarbetares behov och tar fram det bästa hos dem. 
 • Lyhördhet till medarbetare

  Vi får in personalinsikter med skräddarsydda lösningar, alltifrån våra årliga census-undersökningar och pulsundersökningar till kontinuerligt lyssnande, digitala fokusgrupper och preferensforskning.
 • Medarbetarkommunikationation

  Mercers lösningar för medarbetarkommunikation hjälper företag att skapa meningsfulla kontakter med sina medarbetare om deras karriärer, förmåner och välbefinnande – var de än befinner sig, på vilken enhet som helst.
 • Employee value proposition

  Vi stödjer kunder som designar differentierade värdeförslag åt medarbetare för att attrahera och behålla talanger.
 • Flexibla arbetsplatser

  Mercer har beprövad erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa strategier inom flexibelt arbete vid övergång från fasta till hybrida strukturer.
 • Lösningar inom mångfald, rättvisa och inkludering (DEI)

  Mercer samarbetar med kunder för att ta itu med frågor om rättvisa, alltifrån rättvis lön till hur man hanterar kompetens. 
 • Talangstrategi

  Mercers talangstrategiska lösningar hjälper företag att fatta optimala beslut för att attrahera, behålla och utveckla talanger. 
Bakom det strukturella skiftet på arbetsmarknaden ligger en grundläggande förändring av människors värderingar. Organisationer har idag möjligheten att ta vara på de empatiska verktyg som tillkommit under pandemin för att skapa ett nytt sätt att samarbeta som är lättare att relatera till och i slutändan, hållbarare.
Kate Bravery

Global ledare för rådgivningslösningar och insikter, Mercer

Presentation av vårt team inom anställningsupplevelse


Kontakta vårt team för anställningsupplevelse