På grund av kostnadstryck, skiftande personalbehov och en snabbt föränderlig global miljö blir det alltmer komplext att utforma, leverera och finansiera personalförmåner.

Förmånsstrategi och konsultering

Våra lösningar för personalförmåner inkluderar planstrategi och -design, mäklartjänster, analyser och insikter kring personalförmåner, kommunikation med anställda samt finansiella och försäkringstekniska tjänster.

Arbetsplatsens föränderliga karaktär, konkurrensen om talanger och pågående hälsorisker kräver konkurrenskraftiga lösningar för personalförmåner som uppfyller de ständigt skiftande personalbehoven. Våra konsulttjänster inom personalförmåner stöttas av djup expertis om landskapet för personalförmåner, datadriven benchmarking- och modelleringsverktyg samt metoder för beslutsfattande i syfte att säkerställa att ditt program är konkurrenskraftigt och prisvärt.

Med insikten om vad som driver ersättningsanspråk kommer din konsult för personalförmåner att arbeta med dig för att minimera risker, hantera totala utgifter och begränsa kostnader. Inte bara genom att utnyttja våra starka relationer med försäkringsbolag för att säkra gynnsamma villkor, utan även genom att hjälpa dig att prioritera plandesign, hälsorisker, finansiering, administration, leverantörer och förändringar inom regelverken. Våra system för förmånsadministration och tjänster för förmånskommunikation kan hjälpa dig att ytterligare öka din avkastning på investeringar.

Lösningar för personalförmåner

Oavsett vad du behöver för personalförmåner kan våra innovativa och heltäckande tjänster hjälpa dig varje steg på vägen. Oavsett om du är ett litet företag, ett stort multinationellt eller globalt företag kommer våra erfarna konsulter att samarbeta med dig för att skräddarsy dina program efter ditt företags unika behov och leverera följande utbud av omfattande lösningar för personalförmåner. 
 • Planstrategi och -design för personalförmåner

  Vi tillämpar en genomtänkt metod för att hjälpa dig att formulera dina programmål och förmåner. Oavsett om ditt fokus är att minska kostnaderna, konkurrera om talanger eller öka medarbetares välbefinnande, ser vi till att ditt förmånsprogram är ändamålsenligt.
 • Mäklartjänster för personalförmåner

  Våra marknadsledande tjänster för personalförmåner kan hjälpa dig att säkra rätt förmånslösningar till rätt pris. Vi kommer också att erbjuda förslag på smartare förmåner som minskar din riskprofil och ersättningsanspråk som håller planerna hållbara. 
 • Analys och insikter kring personalförmåner

  Om du vill förbättra välbefinnandet, hantera kostnader eller hålla kvar anställda, kommer en robust analys av personalförmåner att informera strategiskt tänkande. Våra marknadsledande verktyg hjälper dig att utnyttja dina uppgifter om personalförmåner.
 • Kommunikation om personalförmåner

  Rätt strategi för förmånskommunikation kommer att öka medarbetares engagemang och hjälpa dig att attrahera och hålla kvar talanger. Våra heltäckande lösningar för förmånskommunikation omfattar verktyg för varumärkning (branding), meddelanden och kommunikation.
 • Förmåner för småföretagare

  Våra personalförmåner för småföretag ger dig de bästa värdeerbjudandena från sjukförsäkrings- och gruppförmånsleverantörer. Dessa är utformade för att hjälpa dig att attrahera och hålla kvar de talanger som behövs för att få din verksamhet att växa och hålla dina medarbetare friska.
 • Finans- och aktuarietjänster

  Kostnadshantering av förmånsplaner pressas upp på företagets agenda, vilket gör det till den perfekta tiden för arbetsgivare att börja tänka på långsiktiga strategier för kostnadsprognos och -kontroll. För självförsäkringsprogram och/eller program för förmåner efter anställningen hjälper vi dig att uppfylla redovisningsskyldigheter.

Engagerande lösningar för personalförmåner

Arbetskraften överallt är alltmer multigenerationell, blandad och global. Vår Health on Demand-forskning kom fram till att ju mer varierade förmåner man erbjuder, desto mer lojal, engagerad och stimulerad kommer ens arbetskraft att bli.

Kritiskt för att uppfylla dessa krav är att införa automatiserade lösningar för förmånsadministratörer. Detta minskar inte bara administrationsbördan för team, utan digitala verktyg gör det möjligt att skräddarsy program efter anställdas unika behov och intressen.

Våra konsulter för personalförmåner, med djupgående kompetens på både global och lokal nivå, är inte bundna till några specifika lösningar. Det innebär att vi kan hjälpa dig att bygga en strategi och välja de program och leverantörer som passar dig, var du än befinner dig.  

Utmaningar med lösningar för personalförmåner

För att navigera i den alltmer komplexa världen av personalförmåner, personalrisker och kostnadshantering i samband med personalförmåner krävs att följande frågor adresseras. 

Ökande inflation och medicinska kostnader innebär att arbetsgivare måste noggrant hantera utgifter i samband med personalförmåner för att säkerställa att de är överkomliga för både organisationer och anställda. Vi hjälper dig att utforma värdeplaner. Det innebär att utforma planer för att maximera kvaliteten och tillgängligheten av hälsovård i syfte att minska slöseri samtidigt som du hanterar underliggande hälsorisker, utnyttjar stordriftsfördelar och ser till att förmåner ger avkastning. Våra verktyg för förmånsanalys, revisioner och benchmarking är utformade för att hjälpa till. 

Vi hjälper dig att skapa styrningsstrukturer samt automatisera och förenkla HR-processer med en rad digitala lösningar. Detta tar vara på vår lokala marknad och globala kunskap för att säkerställa att dina förmåner förblir kompatibla och effektiva. 

Det som mäts hanteras, så det är viktigt att du förstår din risk och vad som driver sjukfrånvaro och ersättningsanspråk. Med våra verktyg kan du spåra frånvarofrekvenser, ersättningsanspråk, kostnader och effekterna av interventioner. Vi kan också hjälpa dig att bedöma de dominerande hälsoriskerna för att informera din strategi för personalförmåner.

Anställda vill arbeta för arbetsgivare som får dem att känna sig uppskattade och omhändertagna. Kompetensbristen innebär att meningsfulla, personanpassade personalförmåner nu är avgörande för att attrahera och hålla kvar de talanger som behövs för affärsframgång.  

Engagerade anställda är inte bara mer lojala mot sina arbetsgivare, utan även mer produktiva. Kritiskt för detta är fler valmöjligheter med flexibla förmåner och digital administration, så alla känner att det finns något för dem.

Lösningar för personalförmåner som du kan lita på

MMB ligger i framkant när det gäller att leverera konsulttjänster för personalförmåner för att informera din strategi för personalförmåner. Våra lösningar för personalförmåner ger dig tillgång till ett erfaret team av mäklare och konsulter som kommer att ta sig tid att förstå din verksamhet, samt svara på förfrågningar och tillhandahålla information som behövs för att informera beslut, oavsett om det är på lokal, regional eller global nivå.
97 %

av våra kunder skulle rekommendera oss till en vän.

Relaterade insikter


  Kontakta vårt team för lösningar inom personalförmåner

  Våra specialister är redo att hjälpa dig att utforma en strategi för att leverera förmåner som verkligen är gynnsam.