Skapa en digital strategi för att harmonisera din teknik 

Affärskvinna i diskussion med affärsman i kontorslokal

Hur många olika system och manuella processer hanterar du?

Behöver du en digital strategi?

Företag med digitala ambitioner och hög mognadsgrad drar större nytta av sin digitala omvandling, driver 16 % mer intäkter och är mellan 9 % och 26 % mer lönsamma än sina branschkonkurrenter. Är det dags att investera i en digital strategi?

Vi rekommenderar att man som företag anammar ett helhetsgrepp som omspänner både HR-strategi, HR-processer, teknik och användare i verksamheten. Detta gäller särskilt fusioner, förvärv och avyttringar, där det finns ett behov av att harmonisera dessa system.

Brist på standardisering leder till rapporterings- och analysproblem.

Bedöm ditt nuvarande tillstånd

Låt oss bedöma ditt nuvarande läge för att avgöra om du behöver en digital strategi:
 • Hur vanligt är det att interna, skräddarsydda system kräver betydande underhåll och support?
 • Hur många olika system och manuella processer hanterar du? Finns det till exempel inget enhetligt system för HR/finans/förmåner?
 • På vilket sätt tar du vara på ny teknik, såsom artificiell intelligens, maskininlärning, algoritmer och robotprocessautomation?
 • Vilket är ditt nuvarande tekniklandskap och din aktuella verksamhetsmodell?
 • På vilket sätt främjar eller hämmar din nuvarande teknik din förmåga att genomdriva policyer och processer?

Kom igång

Mercer har expertisen som hjälper dig att harmonisera din HR-teknik. Vi börjar med att granska nuvarande och ofta fragmenterade system för att samarbeta med kunder för att utveckla samordnade, strömlinjeformade processer för att förbättra prestanda, styrning, digitalisering och medarbetarupplevelse.

Vi bygger kundlösningar genom att noggrant granska rätt partner för digitala strategier, molnberedskap och tjänster för val av leverantörer.

Att dela med sig av erfarenheter

Mercer hjälpte Santander att förbereda sig för att omvandla sina HR-processer, sin organisation och sin teknik. Efter att ha analyserat situationen genom intervjuer med intressenter utvecklade vi ett idealiskt processlandskap och kom fram till en optimal styrningsdefinition samt fastställde framtida behov av IT-support. Vi har fortsättningsvis skapat en färdplan och tänkt igenom hur vi ska implementera en ny HR-interaktionsmodell.

Relaterat innehåll

  Att lägga till ny teknik till gårdagens infrastruktur kommer inte att skapa den smidighet som behövs för att kunna ha framgång på den alltjämt föränderliga och ytterst konkurrensutsatta framtida marknaden. Verklig transformation krävs.
  Julie Humphries

  Senior Partner, Digitala lösningar, Mercer

  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter