Redo för framtidens flexibla arbete 

Man i kostym som arbetar från sin telefon och lyssnar på musik med öronsnäckor Silk And Salt Images

Flexibla arbetsmodeller har kommit för att stanna. Det är dags att få dem att fungera för din personalstyrka.

Alla jobb kan vara flexibla. Detta ger organisationer ett vidare perspektiv på flexibelt arbete, vilket innebär att de kan erbjuda en strategi för flexibelt arbete som gynnar alla, inte bara de som arbetar på distans. Trots de möjligheter som finns inom detta område så påvisade vår senaste undersökning om Global Talent Trends en skillnad i åsikter. Chefer är oroliga för distansarbete, men anställda ser saker annorlunda:
72 %

av chefer säger att de är oroade över hur distansarbete påverkar organisationskulturen. 

54 %

av anställda säger att de tycker om att arbeta på distans hela tiden.

72 %

av chefer är oroade över att distansarbetare kommer att ha svårt att avancera eller befordras.

74 %

av de anställda tror att deras organisationer kommer att ha större framgång med distansarbetare/hybridarbetare.

HR blir en viktig medlare när det gäller att överbrygga klyftan mellan dessa olika perspektiv.

Bristande verksamhetsskala och inverkan

De flesta organisationer håller nu på att utarbeta hållbara flexibla arbetsmodeller. Men många har svårt att uppnå verksamhetsskala och inverkan. I vår forskning rapporterar 18 % av ledare att de har svårt att få upp farten och få stöd för anammandet av nya arbetsdesigner, inklusive flexibelt arbete.

Attrahera och håll kvar kompetens

Många organisationer vill bli mer mänskliga. Det gör de genom att lyssna uppmärksamt på sina intressenter, genom att använda data för att avslöja beteendemönster och vägleda åtgärder samt genom att tala ut om frågor som är viktiga. I många fall motiverar detta dem också att anamma ett flexiblare arbetssätt. Sammantaget gör det dem mer öppna och relaterbara. Anställda som är i stånd att välja var de vill arbeta kommer att lockas till sådana organisationer. Att skapa en mänskligare och flexiblare arbetsmiljö blir därför absolut nödvändigt för företag som vill attrahera och hålla kvar hög kompetens.

Flexibilitet är en prioritet för anställda

Vi frågade anställda: ”När du tänker på flexibilitet i framtiden, hur viktigt är det för dig nu när pandemin är över?”
56 %

”Jag skulle överväga att byta arbetsgivare om jag inte hade det alternativet.”

38 %

”Det skulle förbättra min arbetstillfredsställelse, men jag skulle inte söka jobb hos en annan arbetsgivare för att ha det.”

6 %

”Det är ingen prioritet för mig.”

Kom igång

Utvärdera hur man på bästa sätt kan leverera flexibla arbetsalternativ för alla. Gå längre än platsbaserad flexibilitet för att utöka den allmänna tillgången till flexibla arbetsarrangemang. Fundera över hur tidsbaserad flexibilitet, deltidsarbete eller kontraktsbaserat arbete kan utgöra faktorer som får din organisation att sticka ut – positiva saker som kan locka talanger att ansluta sig till dig och stanna kvar.

Global Talent Trends: Den relaterbara organisationens framväxt

Ett ögonblick av stora möjligheter har kommit. Företagen kan nu plocka upp de verktyg för empati som inhämtats och finslipats under pandemin och använda dem för att skapa ett nytt sätt att samarbeta som är mer relaterbart, hållbart och anpassat till arbetets nya form. Flexibla arbetsmodeller är framtidens väg.
Att utveckla en flexibel arbetskultur är en av de viktigaste HR-prioriteringarna.
Mercers undersökning om Global Talent Trends
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter