Lyssna och prenumerera

Risker i samband med fusioner och uppköp: Medarbetares outnyttjade potential till att skapa affärsvärde

Fusions- och uppköpstransaktioner är på uppgång allteftersom företag genomgår omvandlingar för att anpassa sig till en post-pandemisk värld. Hur påverkar personalrisker din affärsprocess?

Av allt kapital och alla resurser ett företag har är människor fortfarande den viktigaste tillgången. Framväxten av nya arbetsekosystem som stödjer en mobil och decentraliserad arbetskraft betonar hur viktig en flexibel och resilient arbetsstyrka är för de flesta slutresultat. Betydelsen av personal är också aktuell när det gäller affärer.

Affärsmäns främsta prioriteringar är skräddarsytt värdeskapande, driftsstabilitet och kundretention. Dessa kan inte uppnås utan att proaktivt förutse och ta itu med personalrelaterade uppköpsrisker, såsom till exempel ledarskapseffektivitet, anpassning av organisationskultur samt retention och attrahering av nyckelkompetens.

Se hur företag tar vara på fusioner och uppköp för att transformera verksamheten och fokusera på personalrelaterade risker i samband med uppköp under hela affärslivscykeln för att främja framgång.

47 %

om misslyckade affärer är resultatet av dålig strategisk planering av personalrisker.

57 %

av respondenterna i undersökningen indikerar en ökad aptit för fusioner och uppköp under de kommande 12 till 24 månaderna. 

Lyssna på vår intervjuserie Delivering the Deal

    Relaterade lösningar
      Relaterade insikter