Bli medveten om vilken kompetens du besitter och vilken du behöver

Utveckla dina talangstrategier inför arbetets nya form. Börja med en bedömning av din organisations kompetens och dina ledningsgruppers nuvarande färdigheter så att du får en förståelse för de luckor du behöver överbrygga för att bygga upp din framtida arbetsstyrka.

Använd en evidensbaserad metod för att ta itu med dina unika utmaningar samtidigt som du stödjer en positiv medarbetarupplevelse. 

Utmaningar i samband med talangbedömning

 • Hur förstår vi kompetensen hos den talang vi har idag?
 • Vilka roller behöver vi för framtiden och vilka färdigheter krävs för dessa roller?
 • Var finns det luckor och hur fyller vi dem?
 • Hur säkerställer vi att vår talangstrategi är hållbar och framtidssäkrad?
 • Vilket är det effektivaste sättet att bilda, värva eller hyra in kompetens?
 • Hur identifierar vi och håller kvar talanger med hög potential?
 • Hur hjälper vi våra talanger att känna sig stöttade i sin karriärutveckling?
 • Hur använder vi data för att fatta beslut för vår talangpipeline?
 • Hur vet vi om våra chefer har en inkluderande ledarstil?
 • Hur bygger vi upp en feedbackkultur för att stödja prestationshantering?

Anpassa kompetens till dynamiska affärsbehov 

När kompetensen är knapp blir personalens utveckling, fortbildning och omskolning avgörande för organisationens konkurrenskraft och hållbarhet. Att fortbilda, omskola och på ett flexibelt sätt ta vara på färdigheter är endast möjligt om jobben dekonstrueras till färdigheter. Kompetens är den nya valutan i arbetslivet. Flexibilitet i termer av färdigheter tillför verksamheten återhämtningsförmåga och smidighet.

Mercers lösningar för kompetensbedömning utvärderar det nuvarande läget på din inre arbetsmarknad och kvantifierar de kompetensluckor som måste överbryggas för att framtidssäkra verksamheten. Kartläggning och analys kan hjälpa dig att fokusera på kritiska populationer för att få svar på viktiga frågor om den potentiella tillgången och efterfrågan på kompetens i din organisation. Framtida prognoser kan sedan modellera hur specifika initiativ kan stödja dina mål.

Vi kan hjälpa en organisation att leverera sina omskolningsstrategier och -investeringar genom att låta dessa ingå i den bredare talanghanteringsstrategin, inklusive utbildning och utveckling, prestationshantering och övergripande belöningspraxis genom innovationer utifrån principerna ’betala för färdigheter’ (pay-for-skills) och ’betala för utveckling’ (pay-for-development).

När organisationer strävar efter att transformera sin arbetsstyrka letar de ständigt efter talanger som kan anpassa sig till de snabba förändringarna i de färdigheter som de kräver samtidigt som de förutser och planerar för de färdigheter som de kommer att behöva i takt med sin transformation. 

Omstörtande aktörer (disruptors) förändrar arbetslandskapet

Förändringen är här. Överväg AI och automatisering, globalisering, den så kallade ”gigekonomin” samt att ha flera generationer som arbetar tillsammans och inverkan som allt detta kan ha på din organisation. Hur kommer ni att anpassa er till förändringarna?

98 %

av företagen har betydande kompetensbrist trots att 91 % av de anställda rapporterar att de har lärt sig en ny färdighet under det senaste året.

1 av 3

chefer säger att pandemin hjälpt dem att inse att kännedomen om vilka färdigheter de har i sin arbetsstyrka förbättrar deras smidighet. 

92 %

av HR-ledare prioriterar förbättringen av sin personalplanering för att bättre aktualisera strategier för att värva/bilda/hyra in kompetens.


Våra lösningar för kompetensbedömning

En del prestationsbedömningar eller potentiella bedömningslösningar saknar den komplexitet du behöver eller så är de inte tillgängliga från samma leverantör. Mer manuell ansträngning kan vara nödvändig för att syntetisera resultat, vilket skapar ytterligare risk samt ”blinda fläckar” i data. Mercers lösningar för prestationshantering och talangbedömning tillhandahåller:
 • Verktyg för att hitta rätt talang baserat på din organisations behov
 • Verktyg som noggrant och konsekvent övervakar din personalstyrka gentemot viktiga färdigheter
 • Rådgivning för att stärka en meningsfull långsiktig personalstrategi
 • Verktyg för att bedöma ledarskapsberedskap att definiera hög potential samt successionsplaneringsinitiativ
 • Verktyg för att informera om storskaliga talangutvecklingsinitiativ och målinriktade investeringar
 • Verktyg för att förstå på vilka sätt dina chefer och ledare främjar inkludering
 • Verktyg för att ta fram individuella utvecklingsplaner som stödjer talangers självmedvetenhet och vägleder deras utveckling
 • Öppna diskussioner med konsulter för att förbättra deltagarnas självmedvetenhet och vägleda deras utveckling 
 • Verktyg för att främja feedbackkulturen som syftar till att öka medvetenheten och integrera olika perspektiv

Mercer | Mettl: En allt-i-ett-lösning för kompetensbedömning

Mercer | Mettl är vår egenutvecklade, molnbaserade kompetensbedömningsplattform för rekrytering och utveckling av färdigheter. Denna robusta prestationsplattform är skräddarsydd för din organisation och omfattar holistiska utvärderingar baserade på psykometriska bedömningar (personlighet, beteende, kognition och anlag) och tekniska bedömningar (IT-färdigheter, andra färdigheter och digital beredskap) samt strikt informationssäkerhet. Mercer | Mettl är också en pålitlig plattform som stödjer processen för feedback från flera bedömare eller 360°-feedback. Denna plattform tillgodoser ett brett utbud av erfarenhetsnivåer och anställningsmetoder:

 • Skapa en skräddarsydd bedömningsportfölj.
 • Välj mellan en mängd olika frågeformat och kodningssimulatorer.
 • Tillgå mer än en miljon frågor om skalbara lösningar.
 • Använd anpassade rapportmallar för att få de data du behöver.
 • Upptäck ett brett utbud av skräddarsydda lösningar för analys av kunskapsluckor, identifiering av hög potential, successionsplanering, ledarskapsutveckling och utbildningseffektivitet.

Mercer | Mettl är en högkapacitetsplattform som stöds på över 27 språk och är ISO27001- och ISO9001-certifierad.

Vår plattform hjälper organisationer att förstå sin personalstyrka bättre och inkluderar:

3 000+

beprövade färdigheter

1 mn+

frågor

200+

arbetsroller

25+

branscher

4 000+

globala kunder

Vårt förhållningssätt till kompetensbedömning

Mercer föreslår en strategisk och integrerad bedömningsmetod. Detta innebär att man överväger de olika faserna i talanghanteringsstrategin och integrerar dem i en kontinuerlig iterationsprocess som ställer medarbetare i centrum i förhållande till affärsbehov och företagsstrategier. Denna process stimulerar pipelinen för nuvarande och framtida kritiska färdigheter och roller och dirigerar resurser mot målinriktad tillväxt, så att du kan styra ditt företag mot framgång.

Vi tar vara på data och analyser för att mäta individuella och organisatoriska framgångar. Vår strategiska och integrerade metod består av fyra huvudsteg:

Kom igång Upptäck Forma Driv
Fas: Föreställ dig och formulera framtidsvisionen om färdigheter Fas: Förstå det aktuella tillståndet genom forskningsinsikter och riktmärken  Fas: Skapa djärva lösningar med mätbara resultat i riktning mot framtidsvisionen om färdigheter Fas: Leverera hållbara resultat och integrera transformationen av färdigheter i organisationens struktur
Fokus: Vad är den egentliga affärsutmaningen vi försöker lösa med denna övergång, bort från arbetsgivar-/arbetstagarperspektivet? Fokus: Inom vilka områden går arbetet rätt till och inom vilka går det fel i termer av produktivitet och medarbetarupplevelse? Fokus: Vilka förändringar i arbetet kommer samtidigt att förbättra produktiviteten och medarbetarnas upplevelse av arbetet? Fokus: Hur skapar vi ett arbetssätt som är produktivt, övertygande och hållbart?

Stödjande och relaterade lösningar för kompetensbedömning

 • Kompetensmarknad

  Lås upp färdigheter och bygg upp framtida kapacitet genom att förstå vad anställda kan göra nu och vad de kan göra i framtiden genom målinriktad utveckling. En kompetensmarknadsplattform kommer att matcha dem med affärsbehov i stor skala och snabbt.
 • Kompetensbaserade talangstrategier

  Mercers Skills-Edge-svit erbjuder rådgivning, teknik och data i syfte att ge dig den insikt som krävs för att kunna utveckla kompetensbaserade talang- och lönemetoder hela ditt företag igenom.
 • HR-utbildning (Mercer Learning)

  Utrusta dina anställda med e-utbildningskurser och virtuella workshops som hjälper dem att styra framtiden. Eller skapa en anpassad serie just för dina talangbehov.
 • Mercer | Mettl assessment platform

  Välj rätt anpassat eller färdigköpt verktyg för bedömning av psykiska egenskaper samt färdigheter på en självbetjäningsplattform. Plattformen låter dig bedöma tekniska och mjuka färdigheter inom alla funktionsområden: IT, försäljning, HR o.s.v.

   

Relaterade insikter  Hur kan vi hjälpa dig med dina talangbedömningar?

  Kontakta våra specialister idag.