För dig, dina medarbetare och din organisation.

En värld av förmåner, med dig i centrum

Var du än befinner dig på din resa till ett globalt konsekvent, lokalt relevant förmånsprogram möter vi dig där. Vi bygger ett program som är rätt för dig, dina medarbetare, din bransch och ditt företags läge. 
 • Förmånsstrategi och rådgivning    

  Vi kan hjälpa dig att se till att din strategi för personalförmåner förblir ändamålsenlig, ger maximalt värde och stöder din befolkning i en snabbt föränderlig arbetsvärld.
 • Planstrategi och -design för personalförmåner

  Vi tillämpar en genomtänkt metod för att hjälpa dig att formulera dina programmål och förmåner. Oavsett om ditt fokus är att minska kostnaderna, tävla i kriget om talanger eller öka medarbetarnas välbefinnande, ser vi till att ditt förmånsprogram är lämpligt för ändamålet.
 • Mäklartjänster för personalförmåner

  Våra marknadsledande mäklartjänster för personalförmåner kan hjälpa dig att säkra rätt förmånslösningar till rätt pris. Vi kommer också att erbjuda förslag på smartare fördelar som minskar din riskprofil och påståenden för att hålla planerna hållbara.
 • Teknikplattformar för personalförmåner

  Vi har den teknik du behöver för att designa, bygga och leverera det program som är rätt för dig, dina medarbetare, dina platser och rätt för din framtid.
 • Analys och insikter kring personalförmåner

  Om du vill förbättra välbefinnandet, hantera kostnader eller hålla kvar anställda, kommer en robust analys av personalförmåner att informera strategiskt tänkande. Våra marknadsledande verktyg hjälper dig att utnyttja dina uppgifter om personalförmåner.
 • Program för välbefinnande

  Vi hjälper dig att investera i hälsovårds- och välbefinnandeprogram som ger resultat: de skyddar dina medarbetare, förbättrar deras välbefinnande och frigör deras potential.
 • Kommunikation om personalförmåner

  Rätt strategi för förmånskommunikation kommer att öka medarbetares engagemang och hjälpa dig att attrahera och hålla kvar talanger. Våra heltäckande lösningar för förmånskommunikation omfattar verktyg för varumärkning (branding), meddelanden och kommunikation.
 • Förmåner för småföretagare

  Våra personalförmåner för småföretag ger dig de bästa värdeerbjudandena från sjukförsäkrings- och gruppförmånsleverantörer. Dessa är utformade för att hjälpa dig att attrahera och hålla kvar de talanger som behövs för att få din verksamhet att växa och hålla dina medarbetare friska.
 • Finans- och aktuarietjänster

  Kostnadshantering av förmånsplaner pressas upp på företagets agenda, vilket gör det till den perfekta tiden för arbetsgivare att börja tänka på långsiktiga strategier för kostnadsprognos och -kontroll. För självförsäkringsprogram och/eller program för förmåner efter anställningen hjälper vi dig att uppfylla redovisningsskyldigheter.

Hitta ett vägval som passar

76 %

76 % av företagen har planer på att öka utgifterna för HR och förmånsteknik efter pandemin.

70 %

70 % av företagen håller just nu på att ta itu med riskerna för ökade kostnader gällande hälsovård, skydd och välbefinnande.

90 %

90 % av företagen ser värdet i att slå samman sin förmånsteknik med sina mäklar/konsulttjänster hos en enda rådgivare.


Relaterade insikter  Låt oss komma igång

  Prata med en av våra medarbetare idag.