Uppdatera er personalstrategi

Skapa en integrerad, investeringsbar och effektiv talangstrategi för att få konkurrensfördelar.

Er personalstrategi kommer att bli er starkaste konkurrenskraftiga särskiljare

Er viktigaste konkurrensfördel är er förmåga att locka till er och behålla topptalanger. Organisationer står inför en oöverträffad kompetensbrist och arbetar i en snabbt föränderlig miljö som skapar nya utmaningar. Som ett resultat av detta tar företagsledare en ny titt på sina ramverk och prioriteringar för talangstrategi, med målet att ta ett steg framåt och leverera effektfulla omvandlingar.

För att odla ett starkare arbetsgivarvarumärke och bygga en bättre upplevelse för anställda utformar organisationer integrerade, inkluderande personalstrategier som förbereder deras arbetsstyrka för framtiden. Strategiska element inkluderar omskolning, arbetsdesign, hälsa och välbefinnande, talangprogram och kompensation och pensions-/inkomstfortsättningssystem.

Denna process innebär även att koppla strategiska personalmål till programvärden och visa avkastningen på investeringar (return on investments, ROI) som kan uppnås. För den mest betydande effekten bör program förankras i engagemang och syfte och stödja mål för mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI).

En effektiv personalstrategi genererar verkliga affärsresultat 

41 %

minskning av frånvaro

21 %

ökad lönsamhet

24 %

mindre omsättning i högomsättningsorganisationer

Källa: Gallup arbetsplatsstudie

Hur skapar ledande företag en robust personalstrategi?

Mercer kommer att ha en avgörande, framtidsfokuserad, pragmatisk inställning till er personalstrategi. Vårt tillvägagångssätt bygger på data och analys, djup expertis och bevisat tankeledarskap. Vi kommer att samarbeta med er för att bygga en helhetsstrategi, implementera den framgångsrikt och dela kunskap för hållbar framtida tillväxt.
 • Kompetenssegmentering
  Förstå hur arbetet översätts till värde och hur olika delar av er personalstyrka bidrar till er organisations övergripande framgång. Skräddarsy program för belöningar och erkännande för bästa resultat och optimera avkastningen på investering för er personalstrategi. 
 • Talangengagemang
  Förstå hur man bäst engagerar och motiverar en mångfaldig arbetsstyrka med ett målinriktat tillvägagångssätt som bygger känslor av tillhörighet, inkludering och syfte. Bättre förstå de val som driver differentierade beteenden.
 • Kombinera människor med automatisering
  AI och robotprocessautomation kan integreras i er personalstrategi för att uppnå den optimala kombinationen av talang och teknik, samtidigt som en övertygande medarbetarupplevelse upprätthålls.
HR-omvandling

Arbetsdesign

Svara proaktivt på snabb digitalisering och omdesigna jobb för en optimerad och hållbar kombination av mänskligt och automatiserat arbete.
Relaterade produkter att köpa
  Relaterade lösningar