Vidta åtgärder för att främja jämställdhet

Mercer hjälper organisationer med rådgivning kring mångfald, jämlikhet och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) för att främja rättvisa resultat med avseende på karriär, hälsa och ekonomiskt välbefinnande inom arbetsstyrkan.

Påskynda mångfald, jämlikhet och inkludering

Mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI) har blivit en integrerad del av och en synonym för organisatorisk hälsa i dagens värld. Bevis visar att företag som vidtar åtgärder för att främja jämlikhet inte bara gör skillnad för sina anställda och de samhällen de betjänar – utan också för sina egna verksamheter.

Förr i tiden stod mångfald, jämlikhet och inkludering lägre ner på företagsagendan. Idag driver interna och externa påfrestningar företag att engagera sig och visa konsekventa framsteg. Personalhållbarhet samt mångfald, jämlikhet och inkludering är en viktig del av ”S:et” i ESG-initiativ (environmental, social and governance initiatives, d.v.s. initiativ för miljö, sociala frågor och styrning) – och utgör nu en del av varje verksamhet. Organisationer som påskyndar framsteg behandlar frågan om mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen som alla andra kärnverksamheter: det gäller att ha en strategi, engagera intressenter, spåra och dela med sig av framsteg och hålla ledningen ansvarig för resultat.

Det är viktigare än någonsin att företag förstår att en strategi för mångfald, jämlikhet och inkludering handlar inte bara om att göra skillnad – den ligger till grund för tillväxt och framgång.

Det finns fortfarande mycket att göra i fråga om mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen

#3

Upholding diversity, equity and inclusion is the third top HR priority globally for 2023

28%

Yet, less than one third of companies have a DEI strategy

48%

of organizations say they take action to ensure their workforce profile reflects the market(s) in which they operate

38%

of HR leaders have plans to expand benefits to be more inclusive and supportive of all segments of the workforce

Källa: Let’s Get Real About Equality forskning, 2020.

Säkerställ långsiktiga, hållbara framsteg med din strategi för mångfald, jämlikhet och inkludering

Vi hjälper våra kunder att påskynda sin resa mot mångfald, jämlikhet och inkludering genom en mångsidig, evidensbaserat strategi som integrerar möjligheter, upplevelse, avlöning samt interventioner och resultat med avseende på hälsomässigt och ekonomiskt välbefinnande.

 • DEI analytics
 • Examine data or content using sophisticated techniques and tools to discover deeper insights, make predictions and inform evidence-based recommendations. 
 • Strategic alignment
 • Align senior stakeholders and business functions to DEI mission, vision and values aligned to their people, ESG and business strategies.

 • Career equity
  Provide career equity through more accessible talent opportunities and outcomes, utilizing effective and bias-free programs and policies.
 • Pay equity
  Identify pay gap risks and remediate disparities. Minimize the extent to which processes and policies may drive gaps and shift towards more pay transparency.
 • Experience equity
  Promote equity across the employee journey – including closing health and financial well-being gaps –that wilenable unique populations to thrive.
 • Change and culture elevation
  Ensure that everyone has a similarly positive workplace experience by shaping the culture and partnering with others  to upskill leaders and managers.

 • Accountability and sustainability
 • Commit to progress by embedding goals and metrics in the business. Communicate transparently and regularly with all stakeholders. Build a vivid, inclusive cultural journey through relevant change and communication activities.

Relaterade lösningar


  Relaterade insikter   Prata med en specialist

   Är ni redo att förändra er arbetsplats? Låt oss tala om det.