Skapa positiv inverkan genom ESG och hållbarhet 

Tjej som cyklar över en bro mot en stad.

Organisationer förbinder sig till ett större syfte och vidtar omedelbara, djärva och uppriktiga åtgärder för att avancera mot sina hållbarhetsmål. 

Runtom i världen förväntar sig investerare, anställda, kunder och aktivister att organisationer ska omvandla sin verksamhet utifrån en angelägen prioritet: hållbarhet i termer av miljö, sociala frågor och styrning (ESG) hållbarhet. 

För att tillfredsställa dessa intressenter strävar organisationer efter att bli hållbara i sin kärna. Detta innebär att ledare bör formulera sin organisations syfte, komma överens om ESG-åtaganden, initiera en kulturförändring som omfattar hållbarhet, investera ansvarsfullt och söka leverantörer som överensstämmer med deras mål. För att hålla ledare ansvariga bäddar vissa organisationer in hållbarhet i verksamhetens styrkort och binder ersättning till ESG-resultat, med ett växande fokus på social hållbarhet. De sätter upp rapporterbara mål och följer sina framsteg med avseende på hållbarhet.

Miljömässig hållbarhet är allmänt känd, och många organisationer arbetar redan för att minska sina koldioxidavtryck. Vad gäller styrningsaspekten av ESG håller chefer utkik efter risker och iakttar gällande bestämmelser. 

Nu ställs social hållbarhet i rampljuset allteftersom intressenter förväntar sig att arbetsgivare tar bättre hand om sin arbetsstyrka och värnar om sina medarbetares ekonomiska, fysiska och psykiska hälsa. Detta inbegriper att behandla externa arbetstagare rättvist och se till att man har ansvarsfulla leverantörspartner.  

Samvetsgranna organisationer vidtar omedelbara, djärva och uppriktiga åtgärder för att avancera mot sina hållbarhetsmål. Och det lönar sig eftersom de får en konkurrensfördel, ökar försäljningen, sänker kostnaderna samt attraherar och håller kvar viktig kompetens. 

 

En djupare inblick i ESG och hållbarhet

Allteftersom organisationer strävar efter att sätta hållbarhet i centrum erbjuder ESG-styrkort ansvarsskyldighet och resultat.
Organisationer vill och behöver se till att hållbarhet står i centrum för verksamhetstransformationen – alltifrån företagets syfte, arbetsstandarder och investeringsstrategier till ambitioner om cirkulär ekonomi, miljöpåverkan och standarder för leveranskedjan.
Läs de senaste insikterna, idéerna och strategierna för att få hjälp med att integrera mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI), miljö, sociala frågor och styrning (ESG) samt överväganden i termer av inverkan i din investeringsstrategi och dina portföljer.
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter