Förberedelser inför framtidens arbetsplats 

Multi ethnic group of young people attending business event, young man using laptop, networking, self improvement, learning

Upptäck hur organisationer tar tillfället i akt att omforma arbete och arbetsplats.

Att fokusera diskussionen på balans mellan arbete och privatliv och behovet av att talanger äger sina egna omskolningsresor missar den bredare omvandling som behöver ske.
Ravin Jesuthasan

Chef för globala transformationstjänster, Mercer

Att leva i en alltmer riskutsatt miljö – där risker och möjligheter korsar varandra på oväntade sätt – är den nya verkligheten. En grundläggande förändring i människors värderingar ligger till grund för en strukturell förändring på arbetsmarknaden.

Fortsatt turbulens påverkar ambitionerna

De senaste två årens ansträngda leveranskedjor och geopolitiska konflikt kvarstår. Det gör också oron över ojämlikhet, långsamma framsteg vad gäller social rättvisa och agendan för utfasning av fossila bränslen som för närvarande kritiseras för hur oordnad omställningen till noll nettoutsläpp är. Marknadssvängningar och inflationsproblem fortsätter också mot bakgrund av varierade åsikter om huruvida man bör vidta djärva åtgärder och hur man kan minska risken.

Vi har alla dragit lärdomar av pandemin – avtrycken är uppenbara i chefers planer för verksamhetens resiliens och återhämtning. I händelse av ytterligare en ekonomisk nedgång har företagsledningar planer på att göra strategiska investeringar istället för att bara sänka kostnaderna som de gjorde när pandemin först slog till. Mercers studie om Global Talent Trends för 2022 avslöjar någonting intressant jämfört med sist chefer varit tvungna att tänka igenom en förestående nedgång:

  • Det är färre som har planer på att utnyttja modeller för rörlig bemanning (en minskning från 39 % 2019 till 29 % idag).
  • Det är färre som har planer på att minska antalet anställda (en minskning från 30 % till 26 % idag).

Detta återspeglar en läxa som företagsledningar lärt sig från pandemin – att företag kan vara smidigare i svåra tider om de håller kvar medarbetare som känner till kulturen och redan är engagerade i resan – och utgör ett erkännande av de unika utmaningar som kombinationen av ett stramt ekonomiskt klimat och en het arbetsmarknad medför.

En hållbarare digital medarbetarupplevelse av konsumentkvalitet

Allteftersom företag förbereder sig för arbetslivets framtid har de flesta redan påbörjat sina digitala transformationsresor. Denna digitala resa accelererade exponentiellt när pandemin snabbt flyttade över processer online och i molnet. Som svar lägger ledande arbetsgivare till nya digitala plattformar för alltifrån att ansluta med varandra och samarbeta på jobbet till att få tillgång till förmåner och digitala hälsovårdslösningar. 

Förväntningarna är höga. Organisationer måste vara strategiska och göra hållbara val av konsumentkvalitet som är noggrant anpassade till deras affärs- och personalstrategier. Att leda utifrån ett värdeerbjudande för medarbetare som främjar den digitala tekniken hjälper inte bara företag att hålla sig agila, utan ger också en medarbetarupplevelse av bättre kvalitet på det hela taget – vilket bidrar till att attrahera och hålla kvar talanger. Och medan många anställda är ”digitalt redo” kommer andra att behöva stöd för att anpassa sig till dessa nya tekniker.

Anpassa dig till ett nytt arbetsoperativsystem

Teknikens acceleration har haft en djupgående inverkan på arbetslivets framtid. Samtidigt har vi upplevt en demokratisering av arbetsmöjligheter. För att navigera i den snabbt föränderliga arbetsvärlden kräver beslutsfattare, ledare, chefer och arbetstagare ett ”nytt arbetsoperativsystem” som frigör arbetstagare och arbetskraftskapacitet från traditionella jobbgränser.
Organisationer måste bygga in välbefinnande och lärande i arbetsflödet.
Ravin Jesuthasan

Chef för globala transformationstjänster, Mercer

Investera i övergripande välbefinnande

En av tre anställda som blir ombedda att beskriva arbetets framtid säger att det handlar om rättvisa. De förväntar sig att arbetsgivare går från att bara erbjuda förmåner till att vara aktiva partner i människors hälsa och välstånd – genom att till exempel säkerställa tillgång till högkvalitativ sjukvård (där det fortfarande finns luckor idag, särskilt på tillväxtmarknader), ha en beredskap för dem som har det krisigt ekonomiskt eller hjälpa till att avhjälpa pensionsunderskott.

Fokus på resultat breddar diskussionen till att omfatta de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. Sådana icke-medicinska faktorer handlar ofta om ouppfyllda behov, aspekter av en individs levnads- och arbetsmiljö som orsakar stress eller dålig hälsa – till exempel skuld, brist på besparingar, osäker tillgång till sjukvård eller begränsad barn- eller äldreomsorg samt grundläggande behov som bostäder, mat och transport. Att ta itu med hela personens behov är avgörande för att driva hälsoresultat inom de olika befolkningar som utgör arbetskraften – och det visar att företaget verkligen bryr sig.

Det är tydligt att hälsa och övergripande välbefinnande har blivit en alltmer central del av debatten om arbetslivets framtid.
Till Leopold

World Economic Forum

Relaterat innehåll

      Relaterade lösningar
        Relaterade insikter