Att lyckas med sammanslagningar och förvärv 

Ta vara på medarbetares orealiserade potential för att skapa värde i samband med sammanslagningar och förvärv

Värdet av människor vid sammanslagningar och förvärv

Investerare och företag gör affärer för att skapa värde. Vår forskning tyder på att 47 % av affärer som misslyckas gör det främst på grund av brist på strategisk planering och noggrannhet i samband med personalrisker.

Denna rapport undersöker vad detta innebär för affärsmänniskor runtom i världen, med hjälp av en mängd olika data och insikter. Den betydande mängden data avslöjar praktiska insikter utifrån en djupgående undersökning på affärsmänniskor inom hela transaktionsspektrumet.

Tre prioriteringar under hela affärslivscykeln

Värdeskapande är en kritisk och komplex fråga. Genom att föra samman insikter från respondenter och fallstudier kom vi fram till att de viktigaste prioriteteringarna vid alla affärsfaser var följande:
 1. Verksamhetsstabilitet
 2. Kundretention
 3. Skräddarsytt värdeskapande
  • Strategier för förvärvstillväxt
  • Optimering av kanalstrategi
  • Utveckling av nya produkter

Vilka är prioriteringarna för personalstrategi i samband med förvärv?

I fråga om de viktiga problem som hämmat värdeskapande efter respektive förvärv uppgav respondenter att deras främsta fokusområden är följande:
 • Anpassning av ledarskap
 • Anpassning av organisationskultur
 • Kvarhållande av viktiga medarbetare

Vad vi lärt oss

Det finns en tydlig koppling mellan den noggrannhet med vilken personalfrågor behandlas proaktivt och sannolikheten för en framgångsrik affär. Att anpassa affärscaset till hur ledningen agerar, de organisatoriska beteenden som företagskulturen främjar och de färdigheter som behålls och attraheras är ytterst viktigt.

Viktiga aspekter av personalstrategi som kan få affärer att spåra ur

Tar man inte itu med dessa nyckelaspekter så kan M&A-affärer spåra ur:
19,8 %

Ledningsgrupp

16 %

Organisationskultur

9,3 %

Avsaknad av förändringsledningsstrategi

Leverera affären. Medarbetares outnyttjade potential till att skapa affärsvärde.

Sammanslagningar och förvärv är på uppgång allteftersom företag genomgår transformationer för att anpassa sig till denna post-pandemiska värld. Hur påverkar personalrisker din affärsprocess?
I genomsnitt 47 % av affärer som misslyckas – nästan hälften alltså – gör det främst på grund av sin underlåtenhet att strategiskt identifiera och ta itu med personalfrågor.
Leverera affären. Medarbetares outnyttjade potential till att skapa affärsvärde.

Relaterat innehåll

  När man gör affärer kan personalen inte lämnas åt slumpen. Underlåtenhet att ta itu med smärtpunkter i din personalstrategi kan få katastrofala konsekvenser.
  Personalchef på globalt logistikföretag med 48 miljarder USD i årliga intäkter
  Bidragsgivare
  Jeff Black
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter