Pensionslösningar som tillgodoser arbetsgivares och anställdas behov 

Arbetsgivare och förvaltare har en viktig roll att spela för att säkerställa att alla kan gå i pension utan problem. De som har förmånsbestämda pensionsplaner (DB) står inför ständigt växande risker såsom låga räntor, marknadsvolatilitet och längre livslängd.

Premiebestämda pensionsplaner (DC) tar visserligen itu med några av dessa problem för arbetsgivarens del, men risken flyttas över till de anställda som är ansvariga för att spara för sin egna pension och utsätts för risken för låg avkastning.

Vi kan hjälpa dig att bedöma dina krav samt utforma och realisera ett effektivt och flexibelt pensionsprogram – inklusive anpassade planer såsom hybridarrangemang som passar din personalstyrka.

 • Förmånsbestämda pensionsplaner (DB) 

  Vi erbjuder tusentals förmånsbestämda pensionsplaner, varvid du får värdefulla insikter, tillförlitlig rådgivning och praktiskt stöd i varje steg under resans gång. Vår globala organisation och våra omfattande resurser kan hjälpa dig i alla scenarier, samtidigt som de ger anpassadde insikter, vägledning och support som är skräddarsydd för ditt behov.
 • Premiebestämda pensionsplaner (DC)

  Vi erbjuder premiebestämda pensionsplaner (DC) och pensionslösningar, inklusive master trust och outsourcade investeringstjänster (CIO) i många länder runt om i världen. Vi kan hjälpa dig att utforma, planera och hantera anpassade planer eller så kan du implementera en helt outsourcad lösning som syftar till att gynna företaget och din personalstyrka. 

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022

Denna rapport jämför 44 pensionssystem runt om i världen och lyfter fram utmaningar och möjligheter.

Lyssna på vår podcast för att lära dig mer

David Knox och CFA-institutets Margaret Franklin talar om de utmaningar och möjligheter som pensionsplaner står inför.
Lyssna och prenumerera

Relaterade insikter


  Hur du får tillgång till den senaste investeringsforskningen och relaterade insikter

  Vi erbjuder dig den senaste forskningen inom strategier och tillgångsförvaltning samt våra åsikter om de senaste trenderna och problem som investerare står inför för att hjälpa dig att fatta bättre informerade beslut. Så här gör du:

  Gå med i MercerInsight ® Community för att få tillgång till strategisk forskning från Mercer och hundratals tredjepartsutgivare inom investeringsbranschen. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.

  Prenumerera på MercerInsight ® för att få tillgång till omfattande global analys av kapitalförvaltare och strategier, framåtblickande forskning, robust analys och screening på offentliga och privata marknader.

  Följ podcasten Critical Thinking, Critical Issues för att höra om de senaste marknadsnyheterna, nya idéer och möjligheter samt vad som formar framtiden inom kapitalförvaltning.

  Besök vårt insiktsavsnitt för att läsa våra konsulters synpunkter på de senaste investeringsnyheterna och marknadsrörelserna.

  Allt finns här: MercerInsight® Community

  Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
  Gå med i community

  Kontakta oss

  Upptäck hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål.