Globala kontakter för press och nyhetsmedia

För press- eller nyhetsfrågor, kontakta en i teamet närmast din plats.

Obs! Frågor om förmånsadministration och kundtjänst kan inte besvaras av anställda i PR-teamet.

Belgien
Finland
Irland
Sverige

Australien

Storbritannien

USA