Världens största och mest omfattande resurs om personalkompensation

Allteftersom arbetsgivare brottas med stagflation, sin egna återhämtning från pandemin samt distansarbete och brist på arbetskraft, har frågan om hur mycket man ska betala sina anställda aldrig varit mer känslig eller komplex. Mer än någonsin är kvantiteten och kvaliteten av den information om personalkompensation som du använder avgörande.

Mercer har världens största och mest omfattande databas om personalbelöningar – så du alltid kan vara säker på att du fattar rätt beslut avseende ersättning. 

Fatta beslut om personalkompensation i komplexa situationer

Det är en komplicerad tid att attrahera och hålla kvar kompetens. När det gäller ersättning till anställda – ett grundläggande verktyg i verktygslådan för personalbelöningar – är det nu förmodligen fler faktorer än någonsin som måste övervägas:

 • Hur vet du att du betalar rättvist över de olika geografiska regioner där du är verksam?
 • Betalar du för mycket eller för lite gentemot branschstandarder?
 • Hur balanserar du mellan marknadsomspännande lönestagnation och risken för att kompensation blir något som uppmuntrar till avgång?
 • Hur monterar du ihop de element du behöver för att skapa ett marknadsledande bonusprogram för anställda?
 • När är rätt tid att revidera sin personalkompensation?
 • Kan du motivera dina beslut i fråga om personalkompensation?
 • Hur ser en bra strategi för personalkompensation ut?
 • med tanke på alla föränderliga faktorer, behöver du en kompensationskonsults expertis?

Den globala bristen på kompetens innebär att dina kompensationsplaner inte bara måste vara robusta, utan också sticka ut – lokalt, regionalt och världen över.

Mercer kan samarbeta med dig för att besvara alla dessa kritiska frågor och mer med hjälp av våra data om totalersättning och våra konsulttjänster. 

Uppgifter om ersättning till anställda från 50 000 deltagande organisationer över hela världen, inklusive 25 miljoner etablerade, med hänvisning till 400 000 roller.
Mercers TRS-undersökning (Total Remuneration Survey)

Kompensations- och förmånsdata som världen använder för att ge ersättning

Mercers TRS-undersökning bygger på mer än 20 års erfarenhet och expertis. Det är världens största och mest omfattande totala ersättningsresurs för anställda, inklusive förmånsdata – på 140 platser.

TRS-undersökningen bygger på exceptionella data. Men utöver data underbyggs TRS-undersökningen av senaste Mercer-insikter och -forskning så du kan vara säker på att du fattar beslut i fråga om personalkompensation baserat på expertkunskap.

Mercers TRS-undersökning tillhandahåller aktuell, korrekt och högkvalitativ information om ersättning var och när du behöver den.

Totalt antal bonusar

Undersökning om total ersättning

Världens största och mest omfattande ersättningsresurs.

Varför väljer organisationer runtom i världen TRS för sin personalkompensation?

Mercers TRS-resultat ger dig tillgång till en omfattande undersökning av anställdas totala ersättningar med 50 000 deltagande organisationer över hela världen, 25 miljoner etablerade och 400 000 jobb på alla nivåer – lokalt, regionalt och globalt. TRS tillhandahåller konsekventa, korrekta och högkvalitativa data som täcker allt som har med medarbetarbonus att göra, från grundlön till total ersättning och förmåner. Se broschyren och exempelrapporten för mer information.

TRS tillämpar samma metodik globalt oavsett plats. Hela databasen stöds av Mercers  jobbbibliotekskatalog och positionskodning, samt IPE-system ( International Position Evaluation) för global konsekvens. Mercer Job Library är en globalt konsekvent katalog över Mercers kompensations- och förmånsundersökningar som tillhandahåller benchmarkinganalys för nästan alla jobb på marknaden.

En sammanfattning av organisationers ersättningspolicyer, som omfattar lönebudgetprognoser, kompensationsmix per medarbetargrupp, global och lokal praxis för kortsiktiga och långsiktiga incitament samt förmåner.

Du kommer att ha möjlighet att delta i undersökningsmöten som äger rum två gånger om året och nätverka med annan HR-personal som står inför liknande problem. Det inledande undersökningsmötet i början av datainsamlingsprocessen samt eftermötet när undersökningsresultaten har publicerats. Här kan du se schema över kommande evenemang.

Enkel inlämning av data online med Mercer Data Connector som gör att du kan dela dina undersökningsdata med oss snabbare genom sömlös import, jobbmatchning online och realtidsspårning. Med hjälp av miljontals datapunkter använder Mercer Data Connector en egenutvecklad algoritm för att söka och jämföra dina befattningstitlar med Mercer Job Library. Det är den första komponenten i DaaS-portalen (Data-as-a-Service) som revolutionerar datainsamling online.

Undersökningsresultaten levereras via Mercer WIN® som gör att du kan skapa anpassad statistik som är skräddarsydd efter dina behov, baserat på grupper av kollegor, intäktsvolym, totalt antal anställda m.m. Analysera data på olika marknader samtidigt, skapa obegränsade grupper av kollegor, förfina marknaden, jämför dina data med marknaden, kombinera jobb, exportera till Excel och mycket mer. Allt utan extra kostnad!

Som kund hos Mercer har du exklusiv tillgång till Mercers resurscentral – en dedikerad miljö med ett komplett bibliotek med utbildnings- och informationsresurser om Mercers undersökningar, inklusive TRS och andra lösningar – allt på ett ställe – så att du är beredd att delta och dra full nytta av undersökningsresultaten.

Vårt medlemsprogram för total ersättning ökar värdet av de informationstjänster vi tillhandahåller. Som medlem får du rabatt samt en personlig kundrelation där vi samarbetar med dig för att tillgodose dina organisatoriska mål.
TAAP+

Portal Talent All Access

Finns i en rad olika alternativ, få enkel åtkomst till de data, verktyg och insikter du behöver för att leda din organisation mot framgång.

Medlemsprogram för total ersättning = globala uppgifter och tjänster om personalkompensation

Mercers medlemsprogram för total ersättning ökar värdet av de informationstjänster vi tillhandahåller.

Som medlem kan du avnjuta fördelarna med en oöverträffad rabatt samt en personlig och privilegierad relation som i slutändan handlar om din framgång.

Dina valmöjligheter:

 1. Fullständig tillgång till hela den globala databasen, varvid TRS Global Membership Package erbjuder en rabatt på över 50 %! 
 2. Välj ett flexibelt regionalt TRS-paket, inklusive valfria länder.

Fördelar med Mercers medlemsprogram för total ersättning:

 • Få tillgång till den största och mest högkvalitativa resursen om personalkompensation med särskilda prissättningsarrangemang.
 • Gå bort från typiska "leverantörsrelationer" och dra nytta av fördelarna med ett verkligt partnerskap med din informationsleverantör.
 • Global administration och samordning av deltagande, fakturering och leverans.
 • En dedikerad kundrelationschef som fungerar som en gemensam kontaktpunkt, plus lokala kontakter där så önskas.
 • Närvaro vid årliga möten med möjlighet att nätverka med kollegor som tar upp liknande frågor.
 • Webcasts ""repetitionskurser om Mercer Data Connector – vårt onlineverktyg för deltagande i undersökningar och Mercer WIN® – vårt onlineverktyg för dataanalys och leverans av undersökningsresultat.

Behöver du känna till anställdas ersättning som är specifik för din bransch?

Mercers branschexperter utvärderar kontinuerligt marknadsutmaningar och -trender samt bidrar med nya perspektiv och innovativa förhållningssätt för att ta itu med dina mest pressande personalutmaningar. Vår kombinerade erfarenhet, våra branschinsikter, omfattande data och vår analytiska kapacitet hjälper organisationer att anpassa sina strategier för att uppnå sina mål och leverera framgångsrika resultat.

När du behöver gå på djupet med din bransch kan vi hjälpa till. Mercer specialiserar sig på benchmarking, analys och insikter i samband med kompensation och förmåner för anställda med alltifrån marknadsundersökningar till anpassad analys.

 • Jordbruk
 • Fordon
 • Konsumentvaror
 • Digitalt
 • Utbildning
 • Energi
 • Finanstjänster
 • Hightech
 • Biovetenskap
 • Logistik
 • Delade tjänster
 • Media & underhållning
 • Professionella tjänster
 • Fastigheter
 • Detaljhandel
Relaterade produkter att köpa
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter