Talangstrategiska utmaningar

 • Affärs- och HR-strategier stämmer inte överens.
 • Talangstrategins komponenter är inte lämpade för arbetslivets framtida form.
 • Aktuell talangpraxis stämmer inte överens med affärsprioriteringar.
 • Personalstrategier håller inte jämna steg med förändringar i affärsmodellen.

Mercers forskning har identifierat de tio viktigaste HR-prioriteringarna inför det kommande året:

 1. Att förbättra personalplaneringen för att uppdatera köp-/bygg-/lånestrategier
 2. Att utforma talangprocesser kring färdigheter 
 3. Att förbättra övergripande belöningspaket
 4. Att hantera löneklyftor, könsskillnader och andra jämlikhetsfrågor
 5. Att ompröva kompensationsplaner
 6. Att investera i att utveckla/förnya arbetsstyrkans kompetens
 7. Att leverera strategier för övergripande välbefinnande
 8. Att utveckla den flexibla arbetskulturen
 9. Att omdesigna HR-verksamheten
 10. Att sätta miljö, säkerhet och styrning (environment, safety, governance, ESG) samt hållbarhet i centrum för vår transformationsagenda

Din affärsframgång beror på din framtida talang

En effektiv strategi för talanghantering kan hjälpa dig att tillgodose dina personal- och affärsbehov idag, imorgon och långt in i framtiden. Mercer kan hjälpa dig att skapa ett effektivt och högpresterande talangramverk och en strategi som inkluderar:
 • Ersättning till ledande befattningar

  Utforma en konkurrenskraftig chefskompensation och relevanta policyer som överensstämmer med affärsstrategin samtidigt som du attraherar och motiverar topptalanger.
 • Belöningar för anställda

  Använd världens största och mest omfattande resurs av data, insikter och forskning rörande ersättning – så att du kan vara säker på att du fattar rätt beslut om anställdas kompensation.
 • Jobb- och karriärarkitektur

  Det är en medarbetarcentrerad miljö. För att uppnå optimal intern rättvisa och extern konkurrenskraft är det viktigt att upprätta ett robust ramverk kring karriärarkitektur med konsekvent metodik för arbetsanalys och arbetsutvärdering.
 • Kompetensbaserad talangstrategi

  Transformera din personalstyrka med kompetensbaserad talanghantering. Återuppfinn dina talang- och belöningsprogram med fokus på färdigheter.
 • Talangbedömning

  Utveckla dina talangstrategier för den nya formen av arbete. Börja med en bedömning av din organisations nuvarande färdigheter för att få en förståelse för de luckor du behöver överbrygga för att bygga upp din framtida arbetskraft.
 • Utlandsstationering

  Globala trender och metoder gällande talangmobilitet förändras snabbt. Allteftersom världen lär sig att leva med covid måste företag ompröva sina strategier för talangmobilitet.
 • Talangstrategi

  Återställ din agenda för arbetets framtid och förnya relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, skapa en banbrytande arbetsplats- och personaldesign och en differentierad medarbetarupplevelse.
 • Mångfald, jämlikhet och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI)

  Företag som ger mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen högsta prioritet kommer att vara rustade för framgång. De kommer att förbli relevanta och lyckas, och ge sig själva och sina anställda möjligheten att bygga en bättre framtid genom att skapa en bättre värld för alla.
 • Anställningsupplevelse

  Skapa en övertygande strategi för medarbetarupplevelser som är positiv och distinkt för att attrahera och hålla kvar kvalitetskompetens.

Relaterade insikter  Kontakta vårt team

  Berätta om dina behov så får du vägledning av våra experter.