Transformation av HR

Mercers konsulttjänster och verktyg för HR-transformation hjälper dig att förnya din personalfunktion, påskynda digital implementering och stödja förändringsledning i syfte att leverera en exceptionell medarbetarupplevelse.

Utmaningar

 • Hur kan vi transformeras för att fokusera mer på strategiska initiativ och mindre på operativa uppgifter?
 • Hur kan vi bli en mer kundcentrerad HR-funktion? 
 • Hur kan vi forma medarbetarupplevelsen så att vi attraherar talanger och främjar produktivitet och engagemang?
 • Hur kan vi bli mer kostnadseffektiva och tillföra verksamheten mervärde?
 • Hur kan vi bli mer digitala och införa automatiserade processflöden?

Det är dags att omforma din HR-strategi och din verksamhetsmodell för HR

1 av 5

av chefer kämpar för att få upp farten vad gäller HR-smidighet, och ytterligare 39 % fortsätter att investera i HR-smidighet men tycker att det är en utmaning att upprätthålla den.

96 %

av organisationerna planerar att omforma sina HR-funktioner för att få större inverkan under 2022.

65 %

av chefer anser att man förlorat värdefull kontakt mellan HR och verksamheten allteftersom man automatiserat HR-processer.


Vår filosofi gällande HR-transformation

Denna pyramid illustrerar vad HR-funktionen gör idag: vanligtvis spenderar man mer tid på de operativa aspekterna av HR längst ner och mindre tid på strategiska initiativ. Utmaningen är att omforma modellen till en diamant genom att omvandla från en transaktion till ett strategiskt fokus genom automatisering och radikal förenkling. 
HR Transformation philosophy
HR-strategi ligger högst upp i pyramiden, med stöd av det centrala HR-teamet och med HR-administrationen som grund. Två viktiga aspekter av HR-administration är automatisering och förenkling. HR-strategi, det centrala HR-teamet och HR-administrationen används tillsammans för att skapa digitalisering och processorientering, vilket leder till en smidig och fokuserad organisation. Automatisera för effektivitet och hastighet, bli flexibel och förenkla genom kundorientering. 

HR-funktionen håller på att omvandlas

65 %

av cheferna tror att personalstyrkan kommer att minska med 10 %+ under de kommande fem åren på grund av automatisering.

50 %

av anställda tycker att HR-processer är alltför komplexa och behöver ytterligare förenkling.

Mercers lösningar för HR-transformation

 • Färdplan för HR-vision och -strategi (HR-accelerator)

  Skapa en karta över din framtida HR-vision och -strategi som kan omvandla innehåll, processer, organisation och teknik i samband med HR.
 • Riktad interaktionsmodell för HR och verksamhetsmodell för HR

  Skapa en riktad interaktionsmodell (Target Interaction Model, TIM) för att uppfylla organisationens strategiska mål och låsa upp medarbetarupplevelsen.
 • Processdesign, automatisering och radikal förenkling av HR-processer

  För att skapa exceptionella ögonblick som är viktiga för alla anställda krävs en noggrann titt på personalprogram och -processer, varav de flesta utformats med personliga interaktioner i åtanke. 
 • Teknikstrategi och rådgivningstjänster i samband med HR

  Vi kan implementera en mängd olika lösningar med interna resurser från våra digitala team. Vi samarbetar med en rad leverantörer för att välja de bästa lösningarna för våra kunders individuella behov. Våra rekommendationer är opartiska och inbegriper inga förutfattade meningar gentemot några specifika leverantörer.
 • Talangförvärv

  Mercers lösningar för talangförvärv hjälper kunder att upprätta sina värdeförslag för anställda, rekryteringsprocesser samt sin organisation och teknik i syfte att attrahera och hålla kvar medarbetare som är kritiska för deras framtida framgång.
 • Framtida HR-färdigheter

  Mercer Learning samarbetar med ledande innehållsleverantörer och erbjuder de bästa skalbara (digitala) inlärningslösningarna som skräddarsytts till din egen HR-avdelnings fortbildningsbehov.

På vilket sätt skiljer sig Mercers strategi?

Mercer använder en riktad interaktionsmodell (TIM) för att hjälpa HR-team att identifiera sina specifika personalbehov (interaktioner) från olika delar av organisationen. Vi inrättar sedan tvärfunktionella serviceteam som hanterar dessa interaktioner. Den medarbetarcentrerade modellen hjälper till att:

 • Utforska medarbetarresor och respektive modeller
 • Utforma tillsammans en ny strategi inom verksamheten
 • Implementera ny design med tillgängliga tekniska verktyg
 • Nyskapa, testa och upprepa

Hur kan du utnyttja kollektiv energi i en utmattad värld?

 • Utforma människocentrerade arbetsupplevelser.
 • Skapa en relaterbar personalfunktion.
 • Optimera kombinationen av pekfunktionalitet och teknik med samskapande.
 • Utveckla mänskliga förmågor som håller jämna steg med den digitala transformationen.
 • Använd en TIM för att omforma din personalfunktion.

Relaterade insikter


  Kontakta oss

  Kontakta våra specialister idag.