Utforma belöningsprogram för anställda som inspirerar och får dem att stanna kvar

Belönings- och erkännandeprogram för anställda uppmuntrar medarbetare när de stödjer dina affärsmål. Men ”belöningar” betyder olika saker för olika människor och att ha ett organisationsperspektiv som motväger saken är lika viktigt. Så det är viktigt att utforma ditt belöningsprogram för anställda specifikt för din arbetsstyrka.

Standardprogram för belöning av anställda kan bidra till utbrändhet

Folk måste känna sig uppskattade, så dina ansträngningar för att visa din uppskattning för arbetsstyrkan är viktiga – både för att motivera och för att undvika utbrändhet.

För att stödja dina medarbetares mentala och fysiska välbefinnande och uppmuntra prestationerär det viktigt att ha rätt belöningsprogram för anställda och erkännandeprogram. Men i denna era av individualiserade val betyder "belöningar" olika saker för olika människor vid olika livspunkter.

”Fel” belöningsprogram för anställda – de som inte uppfyller individuella behov – är en del av anledningen till anställdas utbrändhet. För att förhindra det måste organisationer nu gå utöver de traditionella avtalsmässiga belöningarna i form av lön, allmänna förmåner plus ad hoc-komponenter.

Hur vet du vilka belöningar dina anställda behöver?

Börja med att fråga dem utan förutfattade meningar.

För att personanpassa personalbelöningar har företag börjat använda ”personor” för att identifiera vad som är viktigast för målgrupper och för att operationalisera sitt bonusprogram för anställda för olika grupper. 

Innovativa belöningsprogram tareffektivt itu med individens preferenser - så att de kan känna sig friska, stöttade och energiska, såväl personligen som professionellt - samtidigt som de håller sig inom organisatoriska och kostnadsmässiga realiteter. En balans kan uppnås med rätt belönings- och erkännandestrategi.

Effektiv design av personalbelöningar kräver:

 • Att bejaka de olikartade behoven hos en blandad, multigenerationell arbetsstyrka och definiera lämpliga engagemangsmekanismer för varje grupp.
 • Att förstå enskilda anställdas erfarenheter och kategorisera dessa erfarenheter i ”personor”.
 • Att ta itu med anställdas behov på ett holistiskt sätt som är både nyanserat och flexibelt.
 • Att ta hänsyn till alla olika perspektiv: ”personor”, organisatoriska behov, branschstandarder, det regulatoriska landskapet, konkurrents erbjudanden, kostnader och samhällsvärderingar.
 • Att formulera ett belöningsprogram som är förenligt med dina andra värdeförslag för anställda (employee value proposition, EVP) och övergripande belöningserbjudanden.
Totalt antal bonusar

Undersökning om total ersättning

Världens största och mest omfattande ersättningsresurs.

Belöningsprogram för anställda som verktyg för talangretention

Att ha ett enastående belönings- och erkännandeprogram som ett verktyg för att attrahera talanger är viktigt på en konkurrenskraftig arbetstagarcentrerad arbetsmarknad. Men när anställda väl är ombord blir den verkliga utmaningen att engagera och hålla kvar dem. 

För att stanna kvar i en organisation vill anställda ha belöningar som förbättrar deras upplevelser, både på professionell och – i allt högre grad – på personlig nivå. 

Exceptionella arbetsgivare utvecklar egna utsökta karriärvägar och relevant vägledning och ju mer transparenta och flexibla dessa alternativ är, desto bättre. Arbetsgivare blir också mycket mer inblandade i anställdas liv utanför arbetet. Framgångsrika organisationer omfamnar en helhetssyn på välbefinnande och tillhandahåller program för att stärka människors fysiska, ekonomiska, emotionella och sociala hälsa.

Slutligen måste arbetsgivare erbjuda belöningar som uppfattas som relevanta av anställda och inger en känsla av gemensamt syfte. Motiverade medarbetare ser sitt arbete som ett bidrag till ett större syfte, inte bara som ett jobb. Arbetsgivare kan vårda en verkligt unik koppling till organisationen genom att: 

Fyra viktiga komponenter som bör ingå i belöningsprogram för anställda

För att göra belöningen meningsfull för både dig och dina anställda bör ditt program vara:

  Mercers tjänster och lösningar för personalbelöningar

  Våra konsulter samarbetar med dig för att utveckla konkurrenskraftiga ramverk för belöning och erkännande av medarbetare i syfte att hjälpa dig att attrahera och hålla kvar marknadens bästa talanger. Vi kan hjälpa dig att förbättra prestationer och öka din konkurrensfördel.
  • Jämförande undersökningar om lön och förmåner

   Oavsett om du utvecklar en ny konkurrenskraftig lönestruktur eller anpassar produktivitet och prestationer åt dina medarbetare, är tillgång till en robust uppsättning data och riktmärken både på marknadsnivå och på specifika jobbnivåer avgörande för att kunna attrahera och hålla kvar bästa talang hos ditt företag.
  • Personalbelöningar och -kompensation

   Vi samarbetar med kunder för att utveckla robusta personalbelöningar och kompensationsstrukturer med dina affärsmål i åtanke. Vi ställer utmanande frågor, analyserar data på utförliga, målinriktade sätt för att i slutändan hjälpa dig att skapa banbrytande lösningar.

  För att lösa dina mest pressande utmaningar i fråga om medarbetarbelöningar erbjuder vi även konsultlösningar för så kallade ”personalbelöningspaket” (Packaged Workforce Reward).

  Vanliga problem i samband med personalbelöningar utgör kan ofta förhindra organisatorisk smidighet, oberoende av organisationens storlek och struktur. Som svar har vi utvecklat en rad lösningar som kan användas för att tillföra struktur och driva konsekvent beslutsfattande när det gäller att ta itu med de vanligaste hindren i samband med personalbelöningar.

  Våra konsultlösningar för personalbelöningspaket bygger på Mercers tradition av HR-rådgivning och levererar optimal design kombinerat med praktiska verktyg. Våra lösningar utgör grunden för effektivare HR och hantering av personalbelöningar inom de främsta fokusområdena, däribland: 

  • Gradering och lönehantering 
  • Försäljningsersättning 
  • Företagsbilar
  • Rapportering av löner mellan kön och jämställdhet.
  Relaterade lösningar
   Relaterade poddar
    Relaterade insikter