Hur multinationella HR-team kan dra nytta av global förmånshantering

Vet du hur mycket du spenderar varje år på förmåner?

Att hantera HR i en organisation med tusentals anställda i flera länder är extremt komplext.

Du måste se till att du har rätt data och insikter för att visa att ditt program ger avkastning på investerat kapital. Att få ordning på detta leder till bättre styrning, riskhantering, kostnadsbegränsning och medarbetarengagemang.

Global förmånshantering erbjuder multinationella organisationer ett effektivt sätt att hantera förmåner åt försäkrade medarbetare runt om i världen. Globala eller regionala arrangemang erbjuder synlighet, kontroll, kostnadsbesparingar och säkerställer konsekvent styrning, samtidigt som de levererar lösningar som bygger på lokala behov i respektive land.

Har du rätt förmåner för att attrahera och hålla kvar nyckelkompetens?

Rätt globalt förmånshanteringsprogram för din organisation är det program som ställer dig i centrum. Din bransch, din struktur, dina platser, dina medarbetare.

När arbetsgivare expanderar sin verksamhet globalt måste de titta på omfattningen och nivån av förmåner de erbjuder sin alltmer varierade och mobila arbetsstyrka. Detta inbegriper att förstå de olika riskerna med avseende på hälsovård och välbefinnande som föreligger på varje plats och deras inverkan på anställdas produktivitet och engagemang.

Globala personalförmåner som hjälper dig att konkurrera lokalt

Kostnadstrycket på multinationella företag ökar. För många företag utgör förmåner en stor utgift som uppgår till cirka 20 % av de totala lönekostnaderna. Detta kan stiga avsevärt till följd av procentuella ökningar i hälsovårdskostnader.

Dessutom spenderas betydande resurser på att spåra, förnya, lämna anbud för och jämföra förmåner åt försäkrade medarbetare runt om i världen.

Många organisationer betalar priset för sin fragmenterade, multinationella strategi för förmånsmäklartjänster. Faktum är att 81 % av multinationella företags förmånsansvariga säger att ”global konsekvens” är deras främsta prioritet enligt MMB:s rapport Benefits Tech Trends.

Företag måste snabbt åstadkomma effektivitet genom att harmonisera och hantera förmåner kollektivt. Det innebär att utveckla en stark global struktur, med förmågan att skräddarsy förmåner som enkelt och smidigt kan tillhandahållas lokalt samt stimulera medarbetarengagemang.

En strategi för global förmånshantering (Global Benefits Management, GBM) förenklar denna process, effektiviserar administrationen, ger ökad valuta för pengarna och ser till att program ger mätbar avkastning på investerat kapital.

 1. Få tillgång till och använd insiktsfulla data och analyser för att fatta affärsbeslut 
 2. Minska och hantera kostnader
 3. Effektivisera och automatisera processer
 4. Förbättra de förmåner som erbjuds anställda och öka engagemanget
 5. Säkerställ efterlevnad och förbättra styrningen
Oavsett var du befinner dig på din resa till ett globalt förmånshanteringsprogram bistår vi med all hjälp du behöver för att utforma och skapa något som passar dig, dina medarbetare, dina platser och din bransch. Och som passar din framtid.

MMB kan hjälpa dig att ta fram information ur dina data för att analysera risker, finansiering, andel reglerade anspråk och undantag. Och tillsammans planerar vi din resa till ett relevant och autentiskt globalt program.

Ett program som stimulerar din personals utveckling och resiliens och berikar deras medarbetarupplevelse, oavsett var de befinner sig.

Vår integrerade verktygssvit ger dig en tydlig bild av hela ditt program och relaterade kostnader: varje förmånsplan, varje leverantör, varje land. Planer, uppdateringar och ekonomiska uppgifter på bara en armlängds avstånd. Med data och analyser som gör verklig tillsyn och styrning inte bara möjligt, utan också enkelt.

Vår prisbelönta Darwin-teknik ger dig den övertygande förmånsupplevelse som hjälper dig att attrahera de bästa medarbetarna och få dem att stanna kvar. Ger dig möjlighet att främja och hålla koll på dina medarbetares engagemang för sina förmåner, samtidigt som du minskar risken och ökar produktiviteten genom automatisering.

Med en datadriven, evidensbaserad global vy kan du visa vad ditt program ger för avkastning på investerat kapital och vilket värde förmåner tillför din organisation.

Genom att skapa en holistisk och framåtblickande förmånsstrategi ger du dina medarbetare hela organisationen igenom möjlighet att vara mer produktiva och engagerade.
Matt Duffy, global kommersiell direktör

Hur man sätter igång för att lyckas med global förmånshantering

Hantera risk

Du kan inte hantera det du inte kan se. Vi ger dig en tydlig bild av vilka risker du är utsatt för och på vilka sätt du kan hantera dem. För att täcka dina förmåner, efterleva lokal lagstiftning, tackla alltmer komplexa risker och exponering av planer, minska risker samt öka anställdas produktivitet genom automatisering. Och för att använda förmåner i syfte att hantera den största risken av alla: att inte lyckas attrahera de bästa och smartaste till ditt företag.

Kontrollera kostnader

Globalt sett är den medicinska inflationen och påståendena på uppgång, med en medicinsk trend på 12,6% som beräknas för 2023. Om du inte har insyn i dina kostnader kan du inte stoppa dem från att eskalera. Vi hjälper dig att kartlägga och analysera dina kostnader: komma fram till effektivitetsvinster, optimera utgifter samt använda data från ditt program för att förhandla hårt. När du kan se dina utgifter kan du använda din storlek – och utnyttja våra nätverk och vår erfarenhet – för att uppnå lönsammare överenskommelser. I genomsnitt sparar vi multinationella företag 10–15 % på globala och regionala förmånspremier*.

* Källa: MMB Global Benefits Management Analytics – Under den treårsperiod som följt införandet av ett nytt globalt förmånshanteringsprogram i ett år utan pandemi, konstaterades en genomsnittlig besparing på 10–15 % av premierna.

De bästa finansieringsalternativen

Vi ger dig insyn i dina globala förmånsutgifter, hjälper dig att fastställa en budget och finansiera den så att du får ut det mesta av din storlek och dina stordriftsfördelar. Vi hjälper dig att finansiera ditt program på det sätt som är rätt för den du är – och var du är på din förmånsresa – från försäkring till självförsäkring eller upprättande av dotterbolag.

Förbättra välbefinnandet

När dina medarbetare är stationerade över hela världen kan det vara svårt att få en uppfattning om deras välbefinnande. Vi hjälper dig att bygga upp strategier och program som leder till friskare, mer engagerade medarbetare samt lägre premier. Vi hjälper dig att förstå vad du har på plats, hjälper dig att lyssna på anställda och förstå vad de verkligen behöver samt hjälper dig att fastställa en strategi som tillgodoser dessa behov, överallt.

Hur Mercer Marsh Benefits kan hjälpa till

Vi kan hjälpa dig att utforma, skapa, finansiera, automatisera och hantera ditt globala eller regionala program för att attrahera och hålla kvar toppkompetens.

Vi möter dig där du befinner dig på din resa och ger vertikal sektorexpertis och benchmarking, lokala insikter från över 140 länder, nya idéer och nya arbetssätt.

Vi arbetar med dig för att bygga ett program som är rätt för dig nu och för den du vill bli. Förutom att skapa förmånsprogram bygger vi upp relationer. Strategiskt och långsiktigt. Vi samarbetar med dig för att stärka kontakterna mellan dina globala och lokala team. 

 • Global rådgivning och efterlevnad

  Vi skapar ett styrningsramverk som överensstämmer med din HR-modell och förbättrar medarbetarupplevelsen på lokala marknader.

  Förbli säker på att förmåner är lagenliga på varje marknad.

 • Global finansiering

  En enda förmånsmäklare som optimerar din finansieringsstrategi för globala förmånsprogram för anställda på lokal, regional eller internationell nivå, vilket hjälper till att förbättra samarbetet med dina risk- och finansteam.
 • Lokal service

  Lokal policyplacering, anspråkshantering och personalstöd innebär att du kan förbättra medarbetarupplevelsen, ta itu med lokala problem och öka effektiviteten.
 • Specialiserad teknik

  Från vår marknadsledande förmånsprogramvara för hantering av information om globala förmåner och ersättningar. Inklusive en användarvänlig appliknande upplevelse för anställda som får tillgång till sina förmåner. 
 • Digitaliserad förmånsadministration

  Upplev fördelarna med centralt hanterade förmåner: enklare att styra, administrera och kommunicera till anställda på dina kontor.
 • Kostnadshantering

  Få en tydlig bild och kontroll över hela ditt program och relaterade kostnader, varje förmånsplan, varje leverantör, varje land.

Relaterade insikter


  Lär dig hur vi kan hjälpa dig att hantera dina globala och regionala förmåner centralt.

  Prata med en av våra medarbetare idag.