Utforska våra senaste investeringsinsikter, innovationer och idéer

Våra forskningsspecialister runt om i världen delar de senaste insikterna om marknadsutsikter och trender, portföljstrategier, alternativa och privata marknadsinvesteringar och hållbara investeringar och ESG. Du kan ta del av mer forskning och hundratals tredjepartsutgivare samt kapitalförvaltare på MercerInsight ® Community. Att bli medlem är kostnadsfritt och tar bara några sekunder.

Våra insikter

  Investeringslösningar som passar dina behov

  • Implementering och OCIO

   Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden som styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.
  • Hållbara investeringar 

   Vi hjälper dig att utarbeta en hållbar investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade överväganden (environmental, social and governance, ESG) samt faktorer som mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och som främjar en optimal blandning mellan positiv förändring och gynnsam avkastning.
  • Alternativa investeringar

   Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 
  • Strategisk forskning 

   Bli medlem i MercerInsight® Community idag för att få tillgång till strategisk forskning från hundratals tankeledare runtom i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.
  • Forskning om tillgångsförvaltare 

   Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om tillgångsförvaltare och tusentals investeringsstrategier inom både offentliga och privata marknader. 
  • Hantera investeringsrisker

   Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.

  MercerInsight® Community

  MercerInsight Community samlar in den senaste strategiska forskningen från Mercer och hundratals tredjepartsutgivare och kapitalförvaltare. Vissa artiklar finns här, de flesta är reserverade för medlemmar. Att bli medlem är kostnadsfritt och går snabbt och enkelt.
  Gå med i community

  Kontakta oss för att ta reda på hur våra insikter kan driva din investeringsstrategi.