Investeringslösningar som passar dina behov
Allt vi gör börjar med dina behov i åtanke. Vi tar oss tid att förstå dina övergripande investeringsmål och gränser samt att ta fram ett effektivt tillvägagångssätt. Vi tar vara på våra senaste tänkesätt och insikter samt vår strategi- och förvaltarforskning för att hjälpa dig att fatta bättre informerade beslut. Få råd och vägledning som hjälper dig att identifiera effektiva sätt att omvandla dessa insikter till uppnåeliga och önskvärda resultat – portföljkonstruktion och tillgångsallokering inkluderat. Om du vill ha vår hjälp med genomförandet av strategin kan vi bli en förlängning av ditt team och skapa en skräddarsydd och smidig implementeringslösning som är anpassad efter dina portföljbehov.
 • Implementering och OCIO
  Vi hjälper dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden såsom styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.
 • Hållbara investeringar 
  Vi hjälper dig att utarbeta en hållbar investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade överväganden (environmental, social and governance, ESG) samt faktorer som mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och som främjar en optimal blandning mellan positiv förändring och gynnsam avkastning.
 • Alternativa investeringar
  Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 
 • Strategisk forskning 
  Bli medlem i MercerInsight® Community idag för att få tillgång till strategisk forskning från hundratals tankeledare runtom i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.
 • Forskning om tillgångsförvaltare 
  Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om tillgångsförvaltare och tusentals investeringsstrategier inom både offentliga och privata marknader. 
 • Hantera investeringsrisker

  Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.


Vilka vi arbetar med

Vi arbetar med professionella investerare av alla möjliga storlekar runtom i världen för att hjälpa dem att förstå och hantera investeringsrisker, identifiera och ta vara på investeringsmöjligheter samt implementera skräddarsydda strategier som kan bidra till att uppfylla deras övergripande mål.
Förlita dig på våra konsulter för att ge råd, insikt, implementering och verksamhet som din portfölj behöver för att hjälpa dig att investera med tillförsikt. Utforska vad vårt utbud av investeringslösningar kan innebära för din portfölj idag.

Få tillgång till den senaste investeringsforskningen och insikter

Vi ger dig möjlighet att fatta bättre informerade investeringsbeslut genom att ge dig tillgång till den senaste forskningen kring strategier och tillgångsförvaltare samt våra åsikter och insikter om senaste trender och investeringsteman. Läs mer om vår värld av investeringsinsikter nedan.

Gå med i MercerInsight® Community för att få tillgång till senaste strategiforskning från Mercer och tusentals tredjepartsutgivare inom investeringsbranschen. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.

Prenumerera på MercerInsight® för att få tillgång till omfattande global täckning över en rad olika förvaltare och strategier, framåtblickande forskning, robust analys och screening på offentliga och privata marknader.

Följ podcasten Critical Thinking, Critical Issues för att höra om de senaste marknadsnyheterna, nya idéer, möjligheter och vad som formar framtiden för kapitalförvaltning.

Besök vårt avsnitt med insikter för att läsa våra experters synpunkter på de senaste investerartemana och marknadsrörelserna.

Utmärkelser och erkännande från branschen

  Professional pensions 2022

  Mercer fick fyra utmärkelser på 2022 års Professional Pensions Awards, bland annat:
  • Årets förvaltare av blandade tillgångar med bestämda förmåner (DB multi-asset manager of the year)
  • Årets förvaltare (Fiduciary manager of the year)
  • Årets förvaltare av kassaflödesdrivna investeringar (CDI manager of the year)
  • Årets innovation för investeringar med bestämda förmåner (DB investment innovation of the year)

  Relaterade insikter

   Allt finns här: MercerInsight® Community
   Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.

   Kontakta oss

   Upptäck hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål.