Investment solutions och OCIO-tjänster för institutionella investerare

Vi erbjuder forskning, finansiella verktyg och investment solutions för att hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål. Se oss som din outsourced Chief Investment Officer (OCIO). Vi arbetar som en förlängning av ditt team och tar itu med frågor som investment governance och due diligence. Vi täcker även riskreducering, hållbarhet, alternativa investeringar och kostnadshantering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och fastställer det bästa sättet att framtidssäkra din portfölj.

Tackla vanliga investeringsutmaningar

Att balansera mellan investerarrisker, avkastning och krav i fråga om anseende har blivit en alltmer komplex utmaning. Investerare måste kunna fatta effektiva beslut. De behöver därför tillgång till rätt expertis och resurser. Det är därför som många investerare letar externt efter rådgivning kring strategisk portföljförvaltning, tillgång till förvaltarforskning samt stöd med tillgångsallokering och daglig verksamhet.

Investerare använder outsourcade investeringslösningar för att ta itu med en rad vanliga utmaningar. Dessa omfattar kostnadstryck, verksamhetsineffektivitet, resursbegränsningar, tillsynsrättsliga förändringar, sourcing av förvaltare, tillgång till privata marknadsmöjligheter, integrering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade hänsynstaganden (environmental, social and governance, ESG) i portföljer samt verkningsfulla investeringar.

Allt fler investerare inser fördelarna med att samarbeta med externa och opartiska leverantörer av finansiella tjänster. Men vissa reservationer och myter kvarstår. Dessa behandlas nedan.

Vanliga myter om investment solutions och OCIO

Dessa lösningar är i princip desamma även om terminologin varierar mellan i olika regioner. Oavsett vilket namn som används syftar de alla till att tillhandahålla portföljlösningar som hjälper institutionella investerare att uppnå sina finansiella mål mer effektivt. Vi kallar dem investeringslösningar. Vi kan hjälpa dig att fastställa de verktyg och strategier som fungerar bäst för din(a) portfölj(er). Vi är mycket flexibla och kommer att arbeta med dig på ett sätt som bäst passar dina behov.

Våra kunder har alltid kontroll. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och alla investeringsbeslut fattas i enlighet med dina angivna mål och din riskaptit. Genom att tilldela vårt team vissa ansvar för daglig portföljhantering kommer du att dra nytta av expertisen hos en stor och erfaren partner. Vi hjälper dig att hantera riskerna i dina kundportföljer och identifiera nya marknadsmöjligheter. Vi kommer också att minska bördan i samband med implementering, övervakning och rapportering. Detta ger dig tid att fokusera på de viktigare ansvarsområdena inom ramen för din roll.

Varje investerare är annorlunda, med sina egna mål och utmaningar. Oavsett storleken på din portfölj och ditt företag kan vi hjälpa till genom att tillhandahålla skräddarsydda investeringsstrategier. Dessa kommer att implementeras, hanteras och övervakas av specialister i linje med dina intressen.

Du kan välja de lösningar som passar dig. Vi erbjuder alltifrån utformning och implementering av skräddarsydda investeringsstrategier till övervakning av förvaltare. Vi finns här för att stödja dig och kan hela tiden anpassa oss efter dina föränderliga krav.

Viktiga överväganden för institutionella investerare

De krav och utmaningar som portföljförvaltare ställs inför intensifieras. Trycket växer för att utforska nya möjligheter och driva övertygande avkastning. Vi har identifierat tre viktiga överväganden för att hjälpa dig att rusta din portfölj för framgång.

Erfarenheten har visat oss att exakt och intuitiv portföljstyrning och due diligence är nyckeln. De förvissar dig om att dina investeringar uppfyller dina behov och att din tillgångsallokering har testats under flera scenarier.

Investerare integrerar ESG-hänsynstaganden i portföljer. De riktar också sin uppmärksamhet mot mångfalds-, jämlikhets- och inkluderingsfrågor (diversity, equity and inclusion, DEI) med avseende på både förvaltare och strategier. De försöker hitta en balans mellan att göra det rätta och att fullgöra investeringsåtaganden. Detta kallas annars för verkningsfull investering. Vi arbetar med kunder för att tackla denna utmaning och hitta en optimal balans som på bästa sätt uppfyller deras behov.

Alternativa investeringar ger möjlighet att skydda sig mot aktiers volatilitet, gardera sig mot inflation och uppnå bättre avkastning. Hedgefonder kan tillhandahålla ett bra sätt att diversifiera sig bort från aktier utan att offra avkastning. Private equity-investeringar syftar till att uppnå en betydligt högre avkastning än börsnoterade aktier. Reala tillgångar, såsom infrastruktur och fastigheter, kan ge liknande fördelar samt i viss grad skydda mot inflationen. Vår globala skala och våra resurser kan hjälpa dig att få tillgång till alla typer av alternativa investeringar, skräddarsydda efter dina behov och till konkurrenskraftiga avgiftsnivåer.

Tre steg för att optimera din investeringsprocess

Din investeringsstrategi och tillsynsprocesser bör stödja dina investeringsmål. Det finns tre steg att överväga som en del av denna översyn.
 1. Granska och anpassa ditt styrningsramverk
  Det är viktigt att hålla din portfölj på rätt spår. Om du behöver förbättra din verksamhetsmodell för styrning kan våra investeringslösningar ge dig det stöd du behöver, både nu och i framtiden.
 2. Bedöm din portfölj gentemot dina framtida mål
  Att förstå hur investeringar presterar kräver vaksamhet. Investerare måste också söka efter nya möjligheter för att framtidssäkra sina portföljer. Vi kan hjälpa dig att lita på att din investeringsstrategi återspeglar dina krav i termer av risk, avkastning och anseende.
 3. Testa din förmåga att anpassa dig och reagera på marknadsrörelser
  Du måste kunna balansera din portfölj snabbt och effektivt om du står inför marknadsvolatilitet. Vi kan hjälpa dig att införa optimerade beslutsprocesser. Dessa kommer att säkerställa att din portfölj är responsiv och anpassad till dina resultatkrav.

Allt finns här: MercerInsight® Community

Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
Gå med i community

Alison Bostock delar med sig av sin erfarenhet


Lösningar som hjälper dig att uppnå dina investeringsmål

Många investerare söker vägledning och stöd med utformning av investeringsstrategier, förvaltarforskning och strategiska tillgångsallokeringar. De söker också hjälp med den dagliga verksamheten i samband med sina investeringsprogram. Vi kallar dessa tjänster investeringslösningar. Investment solutions can also be referred to as outsourced chief investment officer (OCIO) , delegated solutions, or fiduciary management solutions.

Våra investeringslösningar erbjuder en rad verktyg som hjälper dig att tackla dina investeringsutmaningar. De ger stöd från professionella investerare samtidigt som du kan behålla kontrollen över dina investeringar. De ger dig ökad trygghet och kan hjälpa dig att minska din arbetsbelastning.

 • Styrning & granskning (Due diligence)

  Ta vara på vår expertis för att utöka din styrningskapacitet och förbättra dina due diligence-processer. Detta hjälper dig att identifiera optimala investeringsmöjligheter.
 • Riskhantering

  Var bättre förberedd med vårt ramverk för riskhantering. Detta hjälper dig att navigera bland dagens mest pressande risker och morgondagens potentiella hinder.
 • Investera hållbart

  Om du vill dra nytta av långsiktiga investeringar som matchar dina hållbarhetsmål, så hjälper vi dig att göra val som bidrar till att leverera verkliga samhällsvinster och god avkastningspotential.
 • Förvaltarforskning och sourcing

  Vi kan hjälpa dig att optimera din investeringsstrategi genom att använda vårt globala forskningsnätverk och få tillgång till några av världens bästa investeringsförvaltare och -idéer.
 • Implementeringstjänster

  Vi kommer att få en förståelse för dina mål och sedan arbeta som en förlängning av ditt team. Vi hjälper dig att förbättra din investeringsstyrning, -förvaltning och -implementering. Kontakta oss för mer information.
 • Alternativa investeringar

  Att skaffa exponering mot privata tillgångar eller hedgefonder kan diversifiera en portföljs risk- och avkastningsprofil, samtidigt som det även syftar till att öka dess förmåga att hantera marknadsvolatilitet. Ta vara på vår expertis inom området för att få ökad tillgång till nya möjligheter.

Hantera komplexa investeringsutmaningar

Våra resultatorienterade lösningar tillför ett helhetsperspektiv. De ger dig möjlighet att fokusera på de saker som är viktigast för dig. Vår bredd och djup av erfarenhet kan hjälpa dig att få förtroende för dina strategiska beslut allteftersom vi agerar som din betrodda rådgivare i avsikt att hjälpa dig att lyckas.
Michael Dempsey

VD, investeringar och pension

Tid, expertis och tillförsikt

Förlita dig på våra konsulter för att ge råd, insikt, implementering och verksamhet som din portfölj behöver för att hjälpa dig att investera med tillförsikt. Utforska vad vårt utbud av investeringslösningar kan innebära för din portfölj idag.

Relaterade insikter


  Vi finns här för att hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål

  Kontakta våra investeringsspecialister idag.