Investera på privata marknader  

Två affärsmän sitter vid ett skrivbord, sida vid sida, tittar på två datorskärmar och granskar ekonomidiagram.
Two diverse colleagues traders talking to each other, looking at graphs while sitting in the office in front of multiple computer screens. Stock trading, people, business concept.
May 1, 2023

Private markets offer diversification away from listed markets and investors have the potential to benefit from risk-adjusted returns, an illiquidity premium and potential for greater protection from market shocks.

Privata marknader är en snabbt växande och mångsidig uppsättning tillgångsklasser utöver noterade aktier och obligationer som kan tillföra din portfölj flera fördelar.

Åtkomst till privata marknader kräver tålamod och expertis samt en långsiktig strategi. Att förstå de tillgängliga alternativen och hur de kan komplettera varandra tillsammans med dina andra investeringar hjälper dig att bygga upp en robust portfölj varigenom du kan uppfylla dina mål. Det finns flera strategier inom privata marknader, som var och en utgör en bred och varierad tillgångsklass i sig.

 • Private equity
  Att lägga till en private equity-allokering i din portfölj kan öppna upp ett antal nya investeringsmöjligheter. Alltifrån stora uppköp av etablerade företag till riskkapitalaffärer som stödjer innovativa uppstartsföretag och småföretag – potentialen är stor. Medel allokeras dessutom till saminvesteringar och andrahandsinvesteringar i allt högre takt.
 • Privata skulder
  Direkt utlåning och andra typer av privat skuld kan ge investerare möjlighet att allokera kapital till privatägda medelstora företag i form av lån. Dessa lån kan hjälpa till att ge inkrementell avkastning till skillnad från traditionella ränteinvesteringar och stöds vanligtvis av högre fordringar på företagets kassaflöden eller tillgångar, vilket hjälper till att ge långivaren mer säkerhet.
 • Fastigheter
  Fastighetstillgångar, som kommersiella byggnader och bostadshus, har en lång livslängd och kan ge inflationsskydd genom hyresökningar. Fastighetstillgångar har potential att generera högre avkastning än räntebärande tillgångar, till lägre volatilitet än aktier, vilket visar sektorns betydelse som en diversifierande faktor för portföljen. Investerare kan också dra nytta av demografiska förändringar, urbanisering och den digitala ekonomin genom tematiska fastighetsstrategier.
 • Infrastruktur
  Infrastrukturtillgångar tillhandahåller viktiga tjänster som ligger till grund för en ekonomis eller ett samhälles struktur. Som tillgångsklass ger de investerare stabil, relativt icke-korrelerad, ofta inflationsskyddad avkastning. De gör det också möjligt för investerare att allokera kapital till energiomställningen, digital infrastruktur och andra transformativa trender. Investeringar i infrastruktur kan också tillföra portföljer stark miljö, socialt ansvar och styrning (environmental, social, and governance, ESG)-anpassning.

Bygg upp en portfölj för privata marknader

Att lägga till en allokering till privata marknader i din portfölj kan ge dig fördelar i termer av både diversifiering och avkastning. Detta är ett mycket brett och ofta komplext universum av tillgångsklasser, fonder och strategier, som kräver en tålmodig och välinformerad strategi. Om denna genomförs väl kan resultaten dock vara givande.

Åtkomst till möjligheter på privata marknader

Vi anser att det bästa sättet att ta vara på möjligheter på privata marknader är att arbeta med högt rankade tillgångsförvaltare. För att komma åt dessa tillgångsförvaltare krävs starka relationer, tålamod och flexibilitet med avseende på kapital.

Vår storlek, globala räckvidd och långa tradition inom detta investeringsområde ger oss en fördel då vi erbjuder dig tillgång till de lämpligaste möjligheterna för din portfölj. Det finns flera element du måste vara säker på innan du sätter igång med att bygga ut din portfölj för privata marknader.

Du måste identifiera de bästa tillgångsförvaltare och -strategier som passar dina behov. Detta kräver detaljerad forskning och en robust due diligence-process för att säkerställa att varje förvaltare uppfyller dina krav. Vårt globala forskningsteam kan ge detaljerad insikt om högkvalitativa tillgångsförvaltare inom samtliga tillgångsklasser.

Att säkerställa att tillgångsförvaltare är förenliga med dina ESG-mål är ytterst viktigt. I allt högre grad integrerar tillgångsförvaltare på den privata marknaden ESG-faktorer i sina investeringsprocesser – och genom vissa tillgångsklasser, som till exempel infrastruktur, kan du få direkt åtkomst till investeringar som har en positiv inverkan på verkligheten samtidigt som de kan generera finansiell avkastning.

De flesta tillgångsklasser på privata marknader är illikvida, vilket innebär att det är mycket svårt att effektivt byta in och ut dem. Detta kräver att du har en långsiktig strategi för att allokera medel över flera år. 

När du har förbundit dig till en viss fond kan det hända att du måste tillhandahålla kapital med kort varsel när din förvaltare identifierar en lämplig investeringsmöjlighet. Det betyder att det är ytterst viktigt med välplanerad kapitalanvändning och kassaflödeshantering. Vi kan hjälpa dig att bygga upp en budget för att säkerställa flexibilitet och slippa inneha stora mängder kontanter.

Poddserie

Reflektera över privata marknaders förflutna och framtid

Evolution är förändring, och medan förändring kan vara kontinuerlig, kan dess takt variera över tiden. Investeringslandskapet på privata marknader har verkligen förändrats under åren sedan dess framväxt under 1940-talet och har vuxit till att bli en industri på tio biljoner dollar.

Tillgångsklasser på privata marknader i detalj

Våra dedikerade medarbetarteam kan hjälpa dig att utforska de olika strategierna inom privata marknader och bygga upp en portfölj som vi tror passar dina risk- och avkastningskrav och övriga mål.

Relaterat innehåll

  Bidragsgivare
  Michael Butler
  Deb Wardle
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter