På Mercer skapar vi en kultur av tillhörighet där alla kollegor kan ta med sig hela sitt jag till jobbet och trivas.

Att ha en diversifierad arbetsstyrka och en inkluderande kultur gör oss starkare som organisation och förbättrar kvaliteten på vårt arbete. Enligt data om kundteams effektivitet ger diversifierade team större ekonomisk framgång för alla.
Genom att förstå, värdera och utnyttja alla kollegors styrkor har Mercer en differentierande fördel. Att främja en kultur där alla kan vara sig själva och känna tillhörighet leder till ökat engagemang och minskad kompetensomsättning – och är det rätta att göra. Diversifierade team genererar rikare diskussioner, mer innovativa idéer och större påverkan än team där alla är likadana. Nedan finns information om Mercers förhållningssätt, strategi och åtgärder samt åtaganden.
Mercer är ett människocentrerat företag och att ha kollegor med olika bakgrunder, perspektiv, erfarenheter och kulturer tillför en mångfald av idéer som i sin tur hjälper oss att skapa ljusare framtider för alla. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Martine Ferland

Verkställande direktör, Mercer och vice ordförande, Marsh McLennan

Våra prioriteringar för inkludering och mångfald

Representation:
Mångfalden i vår arbetskraft återspeglar de samhällen där vi bor och arbetar. Läs mer om Mercers personalstyrka och vårt engagemang för inkludering och mångfald.

Belonging:
Vi utvecklar ledare, personalchefer och kollegor för att vara synliga allierade och sponsorer för svarta, inhemska och färgade (BIPOC) kollegor.

Thriving:
Vi levererar rättvist lärande, utveckling, befordringar och belöningar till alla kollegor.

Hur bygger vi en mångfaldig arbetsstyrka och en inkluderande kultur?

Förespråkande

Mercer har lång erfarenhet av att granska löne- och befordringsbeslut i syfte att identifiera och mildra fördomar. Vi har åtagit oss att utvidga detta fokus till andra kärnverksamhetsrutiner och -policyer.

Mercer erbjuder en blandning av regionala och lokala mentorprogram för att hjälpa svarta, ursprungsbefolkningar och färgade (Black, Indigenous, and People Of Color, BIPOC) att avancera genom karriärsponsring.

Lärande

Vi bygger hela tiden organisationskapacitet för att upprätthålla en inkluderande arbetsplats.

Kollegor måste delta i utbildningssessioner och intyga att de förstår begreppen om omedvetna förutfattade meningar samt om bundsförvantskap och respekt på jobbet. Personalchefer deltar i ytterligare forum där man diskuterar hur man skapar och upprätthåller en inkluderande kultur.

Ledningens ansvarsskyldighet

Företagsledare i stora organisationer har mål på flera års sikt om att öka representationen av BIPOC-kollegor i kritiska roller. På Mercer skapar ledare en plan för att engagera, hålla kvar och utveckla BIPOC-kollegor.

Mercer har infört metoder som är utformade för att attrahera och anställa kompetens från olika bakgrunder. Vi ser till att våra jobbannonser är fria från förutfattade meningar och vi diversifierar och utbildar våra anställningschefer och intervjuteam.

Lyssna bättre

Vi har skapat en serie lyssningssessioner samt undersökningar om medarbetarupplevelsen i syfte att bättre informera och driva våra handlingar. Vi använder dessa verktyg för att öka medvetenheten om och förståelsen för skillnader med avseende på flera olika aspekter av mångfald.

Vi har inrättat rådgivande råd för mångfald på både koncernnivå och lokal nivå för att vägleda åtgärder med lokala ledare.

Företagsresursgrupper (BRG:er)

Våra BRG:er är en integrerad del av Mercers förmåga att lyckas med att skapa en kultur av tillhörighet.

Varje BRG består av kollegor som frivilligt arbetar tillsammans för att hjälpa Mercer att uppnå sin mångfaldsvision och spelar en avgörande roll i att förbättra vårt företags kultur och miljö. Genom att tillhandahålla unika perspektiv från hela vår organisation fokuserar varje BRG på våra förmågor att anställa, utveckla och hålla kvar de bästa talangerna, arbeta med en alltmer varierad kundbas samt ansluta till de alltmer mångsidiga samhällen där våra kollegor och kunder bor och arbetar. Vi har för närvarande BRG:er i Mercer från följande samhällen: Ras- och etnisk mångfald, Women@Mercer, Rising Professionals Network, AccessABILities och Pride.

Women@Mercer-programmet syftar till att stödja och öka könsbalansen i samverkan med vår globala gemenskap av kvinnonätverk. Vi har också åtagit oss att främja Mercers interna och externa varumärke för könsmångfald i syfte att maximera företagets förmåga att rekrytera, utveckla, hålla kvar och främja kvinnliga talanger.

BRG:n för rasmångfald och etnisk mångfald arbetar för att göra Mercer till den arbetsgivare som föredras av de bästa och smartaste talangerna oavsett bakgrund. Gruppen främjar en inkluderande arbetsmiljö där anställda med olika bakgrund, kulturer och etniciteter kan trivas och bidra till Mercers framgång.

Mercers BRG Pride är dedikerade till att hjälpa Mercer att förverkliga det fulla värdet av företagets HBTQ-kollegor och samtidigt stödja Mercers strategiska imperativ.

BRG:n Rising Professionals ansluter, utvecklar och stärker drivna, ambitiösa och diversifierade kollegor genom nätverkande och planering för professionell och utvecklingsmässig tillväxt.

AccessABILITIES@Mercer syftar till att förbättra en kultur av inkludering för funktionshindrade kollegor och för vårdare samt skapa en arbetsplats som bygger på empati, värdighet, förtroende och respekt så att allas förmågor kan glänsa.

BRG:n Mercer Cares tar vara på våra medarbetares passion för att göra meningsfull skillnad i våra samhällen genom volontärarbete. Mercer-kollegor har möjlighet att göra en inverkan tillsammans genom att mentorera studenter, förbättra samhällets hälsa och välbefinnande, stödja veterangrupper och frivilligt stödja en mängd andra orsaker. Vi gör det enkelt för våra kollegor att volontärarbeta genom att erbjuda en arbetsdags betald ledighet varje kalenderår för volontärtjänst hos en ideell organisation eller välgörenhetsorganisation.

Inkludering och mångfald på Mercer

  Utforska karriärer på Mercer

  Mercer hjälper kunder runt om i världen att omdefiniera arbetslivet, omforma pensions- och investeringsresultat och frigöra potentialen för verklig hälsa och välbefinnande för sina medarbetare.

  Hjälp våra kunder att främja mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI)


   Awards and recognition

   Vi är stolta över att ha blivit erkända av ledande publikationer, föreningar och studier för våra prestationer. Vi har bland annat fått följande utmärkelser:

    Individuellt erkännande

    • Michelle Sequeira, konsultledare för mångfald, jämlikhet och inkludering, Tidskriften CIO ViewsMest inflytelserika kvinnor i & mångfaldsintegration, 2023
    • Martine Ferland, Mercers VD, En bättre chanss ordförandeutmärkelse 2022
    • Tony Wood, UK Leader, MMB, 2021 OUTstanding LGBT+ executive role model (fourth consecutive year)
    • Rich Nuzum, Investments and Global Chief Investment Strategist, Mercer, 2019 EMBARGO Project 1,000 campaign and 2019 #50for50 campaign for LGBTQ+ equality
    • Mark McNulty, Head of International Clients, Mercer Investment Solutions, 2019 #50for50 campaign for LGBTQ+ equality
    • Joanna O’Riordan, Global Operations Director, MSC, 2019 Excellence in Working With a Charity Award in Recognition of Trailblazing Best Practice in Gender Balanced Leadership
    • Claire Skinner, UK Head of Content and Delivery, Mercer Investment Solutions, 2019 Women in Pensions Role Model of the Year

    Relaterade insikter


     Redo att leva bättre, arbeta ljusare?

     Fyll i formuläret för att kontakta oss.