DEI-investeringsmöjligheter på privata marknader

Vi kan hjälpa dig att integrera överväganden om mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) i dina investeringsportföljer. Vårt ramverk i tre steg hjälper dig att bedöma, utvärdera och påskynda DEI-överväganden inom ditt kapital och dina åtaganden samt identifiera möjligheter inom privata marknader som har potential att leverera positiv avkastning.

Egenskaper som indikerar mångfald hos en organisation och uppmuntrar till DEI-investeringar

Det finns ingen universell definition av en mångfaldspräglad organisation eller kapitalförvaltare. Baserat på vår erfarenhet inom detta område anser vi dock att en mångfaldig organisation bör uppfylla minst en av nedanstående egenskaperNr. 1:
≥33 %

Företaget ägs till minst en tredjedel (33 %) av kvinnor och/eller diversifierade befattningshavare.

≥50 %

Investeringskommittén består till minst 50 % av kvinnor och/eller diversifierade befattningshavare.

≥50 %

Portföljförvaltare består till minst 50 % av kvinnor och/eller diversifierade befattningshavare.

När vi bedömer eller definierar kriterierna rekommenderar vi att du inkluderar både ägarskap och viktiga beslutsfattare för att stödja långsiktiga förändringar i branschen. Genom att bedöma DEI-investeringar på detta sätt stödjer vi framtida diversifierade ledares övergripande tillväxt och utvidgar det universum av möjliga investeringar som kan ingå i institutionella portföljer. Vi kan hjälpa dig att definiera din optimala strategi med hjälp av vårt ramverk i tre steg.

Ett ramverk i tre steg som hjälper dig att definiera din strategi för investering i DEI

 • Definiera vilka kvalifikationer en kapitalförvaltare måste uppfylla för att anses främja mångfald.
 • Bestäm vad som ingår i din definition av ”mångfald”.
 • Definiera vilken typ av förvaltare du vill investera i samband med ditt program.

 • Bedöm den befintliga portföljen i fråga om DEI.
 • Granska och uppdatera investeringspolicyn.
 • Bestäm din DEI-investeringspipeline.
 • Skapa en kalender med ett urval av de bästa idéerna.

 • Ta ansvar för att investera i fonder som främjar DEI.
 • Leverera utifrån bästa möjliga idéer inom DEI.

Bedömning av DEI-investeringsmöjligheter på privata marknader

Det finns många variabler att beakta när du bedömer DEI-möjligheter: hur mångfald definieras i din organisation, på vilket sätt du vill att DEI ska ingå i din portfölj (d.v.s. som ett separat program eller integrerat i din nuvarande portfölj) samt policyer, investeringsriktlinjer och en oändlig mängd möjliga investeringsprodukter och -förvaltare.

Det finns ett antal kvalifikationer och parametrar att bedöma när du ska integrera DEI i din portfölj. Några av de viktigaste är att bestämma kvalifikationerna för en investering i mångfald åt din organisation samt att identifiera vilken typ av förvaltare du vill anlita.

Vi definierar chefer på tre nivåer: 1. de som håller på att ”växa fram” eller bilda sin första eller andra fond, 2. de som ”växer” eller håller på att bilda sin tredje eller fjärde fond, eller de som är ”etablerade” eller som redan förvaltar minst fyra fonder och håller på att bilda sin nästa.

Med hundratals olika kapitalförvaltare på marknaden idag kan det vara komplicerat att hitta de som uppfyller dina mål. Vår rigorösa kapitalförvaltningsforskning och due diligence-process syftar till att identifiera de som vi tror kan ge allra bästa resultat.

Att vara agil kräver tillgång till robust forskning, rådgivning och lösningar som kan hjälpa dig att uppnå dina mål i linje med din unika styrningsmodell och dina investeringsmål.

Vi har specialister runtom i världen som finner och granskar möjligheter och utvecklar en robust pipeline av olika förvaltare vilket gör att du kan agera snabbt och ta vara på möjligheter när de uppstår.

Du behöver bred kunskap och starka förvaltarrelationer för att kunna identifiera kompetenta förvaltare som fokuserar på de marknadsområden som är viktigast för dig och som kan främja dina DEI-mål.

Vi hjälper till att matcha investeringsmöjligheter med organisationens mål. Detta inkluderar fonder som fokuserar på vissa sektorer eller investerar i olikartade företagare.

Relaterade lösningar
  Relaterade insikter