Zaprojektuj programy nagród dla pracowników, które inspirują i sprzyjają ich zatrzymaniu w firmie

Programy nagród i wyróżnień dla pracowników zapewniają motywację w celu wspierania celów biznesowych firmy. Jednak „nagrody” dla różnych ludzi mogą oznaczać coś innego, natomiast równoważąca perspektywa organizacyjna ma równie duże znaczenie. W związku z tym ważne jest, aby zaprojektować program nagradzania pracowników specjalnie pod kątem swoich pracowników.

Standardowe programy nagród dla pracowników mogą przyczyniać się do wypalenia zawodowego

Ludzie muszą czuć się docenieni, toteż działania wykonywane na tym polu mają duże znaczenie — zarówno dla poprawy motywacji, jak i dla uniknięcia wypalenia.

Aby wspierać dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne pracowników oraz zachęcać do osiągania wyników, kluczoweznaczenie mają odpowiednie programy nagradzania i doceniania pracowników. Ale w tej erze zindywidualizowanego wyboru „nagrody” oznaczają różne rzeczy dla różnych osób w różnych sytuacjach życiowych.

„Niewłaściwe” programy nagród dla pracowników — takie, które nie spełniają indywidualnych potrzeb — częściowo przyczyniają się do wypalenia się pracowników. Aby temu zapobiec, organizacje muszą wykraczać poza granice tradycyjnych nagród umownych opierających się na wynagrodzeniu oraz szeroko zdefiniowanych świadczeniach i składnikach określanych w sposób doraźny.

Skąd wiesz, jakich nagród potrzebują Twoi pracownicy?

Zacznij, pytając ich o to bez zakładania czegokolwiek z góry.

Aby dostosować nagrody dla pracowników, firmy zaczęły korzystać z „profili osób” w celu określenia, co jest najważniejsze dla grup docelowych, a także wdrożenia programów nagród dla pracowników pochodzących z różnych grup. 

Innowacyjne programy nagródskutecznie odnoszą się do indywidualnych preferencji – umożliwiając im czuć się zdrowymi, wspieranymi i zenergetyzowanymi, zarówno osobiście, jak i zawodowo – przy jednoczesnym zachowaniu równowagi organizacyjnej i kosztów. Równowagę można osiągnąć dzięki odpowiedniej strategii nagród i wyróżnień.

Skuteczne projektowanie nagród dla pracowników wymaga następujących działań:

 • Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb różnorodnych, wielopokoleniowych grup pracowników i zdefiniowanie właściwych mechanizmów zaangażowania dla każdej z nich,
 • Zrozumienie indywidualnych doświadczeń pracowników i kategoryzowanie ich w formie profili osób,
 • Holistyczne reagowanie na potrzeby pracowników dzięki bardziej zniuansowanemu i elastycznemu podejściu,
 • Uwzględnienie wszystkich perspektyw: profili osób, potrzeb organizacyjnych, standardów branżowych, otoczenia regulacyjnego, ofert konkurencji, kosztów i wartości społecznych, a także
 • Stworzenie programu nagród, który współgra z innymi Twoimi ofertami propozycji wartości dla pracowników (EVP) oraz łącznych nagród.
Suma świadczeń

Ankieta dotycząca całkowitego wynagrodzenia

Największy na świecie i najbardziej kompleksowy zbiór informacji o wynagrodzeniach.

Programy nagród dla pracowników jako narzędzia mające na celu zatrzymanie talentów

Posiadanie wyjątkowego programu nagród i wyróżnień jako narzędzia służącego do przyciągania talentów ma duże znaczenie na konkurencyjnym rynku pracy zorientowanym na pracownika. Jednak po wprowadzeniu pracowników do organizacji stworzenie sposobów wspierających zaangażowanie i zatrzymanie ich staje się prawdziwym wyzwaniem. 

Aby chcieć pozostać w organizacji, pracownicy chcą otrzymywać nagrody, które wzbogacają ich doświadczenia — nie tylko zawodowe, lecz również ostatnio coraz częściej także osobiste. 

Wyjątkowi pracodawcy przyczyniają się do rozwoju ścieżek kariery i wytycznych przygotowane przez pracodawców, a dostępne dla nich opcje powinny być jak najbardziej przejrzyste i elastyczne. Pracodawcy coraz bardziej angażują się również w życie pracowników w sferze pozazawodowej. Dobrze prosperujące organizacje przyjmują holistyczne pojęcie dobrego samopoczucia, zapewniając programy mające na celu poprawę zdrowia fizycznego, finansowego, emocjonalnego i społecznego ludzi.

Wreszcie pracodawcy muszą oferować nagrody, które trafiają do pracowników poprzez poczucie wspólnego celu. Zmotywowani pracownicy postrzegają swoją pracę nie tylko jako sposób zarabiania pieniędzy, lecz jako coś, co przyczynia się do realizacji większej misji. Pracodawcy mogą pielęgnować prawdziwie wyjątkowe relacje z organizacją poprzez: 

Cztery niezbędne elementy, które należy uwzględnić w programach nagród dla pracowników

Aby nagroda miała znaczenie zarówno dla Ciebie, jak i Twoich pracowników, Twój program powinien być:

  Usługi i rozwiązania firmy Mercer w zakresie nagród dla pracowników

  Nasi konsultanci wspólnie z Tobą opracują konkurencyjne ramy nagradzania i wyróżniania pracowników, które pomogą Ci przyciągnąć i zatrzymać najbardziej utalentowane osoby na rynku. Możemy pomóc Ci zwiększyć wydajność i wzmocnić przewagę konkurencyjną.
  • Badania benchmarkingowe dotyczące wynagrodzeń i świadczeń

   Dostęp do solidnego zbioru danych i wzorców, zarówno na poziomie rynkowym, jak i poszczególnych stanowisk, ma kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia i zatrzymania najbardziej utalentowanych pracowników w firmie — niezależnie od tego, czy opracowujesz nową, konkurencyjną strukturę wynagrodzeń, czy też dostosowujesz ją do produktywności i wyników swoich pracowników.
  • Wynagrodzenia i nagrody dla pracowników

   Współpracujemy z klientami, aby opracować solidne struktury nagród dla pracowników oraz wynagrodzeń, mając na uwadze ich cele biznesowe. Zadajemy trudne pytania i analizujemy dane w rozbudowany, celowy sposób, aby pomóc Ci w tworzeniu przełomowych rozwiązań.

  Oferujemy również rozwiązania Packaged Workforce Reward, które pomogą rozwiązać najbardziej palące problemy związane z nagrodami dla pracowników.

  Najczęstsze problemy związane z wynagradzaniem pracowników często ograniczają zwinność organizacji niezależnie od jej wielkości i struktury. W odpowiedzi na te wyzwania stworzyliśmy szereg rozwiązań, przy użyciu których można wprowadzić odpowiednią strukturę oraz zapewnić podejmowanie spójnych decyzji podczas pokonywania częstych przeszkód związanych z nagrodami dla pracowników.

  Nasze rozwiązania Packaged Workforce Reward opierają się na dziedzictwie firmy Mercer w zakresie doradztwa w dziedzinie HR oraz zapewniają projektowanie według najlepszych praktyk w połączeniu z praktycznymi narzędziami. Nasze rozwiązania pozwalają stworzyć podstawy do bardziej efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i nagrodami dla pracowników w najbardziej kluczowych obszarach takich jak: 

  • Klasyfikacja i zarządzanie wynagrodzeniami 
  • Wynagrodzenia za sprzedaż 
  • Samochody służbowe
  • Sprawozdawczość w zakresie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz równość wynagrodzeń.
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane podcasty
    Powiązane spostrzeżenia