Nowe formy pracy: Wprowadź filozofię DEI w swoim miejscu pracy 

Woman sharing coffee together

Zapewnij równość szans, doświadczenia i wynagrodzenia swoim pracownikom

Dążenie do różnorodności, równości i integracji (DEI) stało się priorytetem dla organizacji na całym świecie. Wynika to z negatywnych skutków pandemii COVID-19 i globalnego kryzysu na tle niesprawiedliwości rasowych. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje powinny skupić się na osiągnięciu długoterminowych zrównoważonych zmian.

Prawdziwa zmiana wymaga prawdziwego działania. Firmy muszą:

 • Stosować analizy oparte na danych
 • Opracować jasne, widoczne cele
 • Zapewnić zaangażowanie i odpowiedzialność kierownictwa

Od dawna istnieje znacząca i zniechęcająca rozbieżność między wartościami, które firmy wyrażają publicznie, a wpływem ich oświadczeń na zapewnianie równości. Według raportu Mercer z 2020 r. Skoncentrujmy się na równości (Let’s Get Real About Equality) 81% organizacji na całym świecie twierdzi, że koncentruje się na wspieraniu różnorodności, równości i integracji. Jednak tylko 42% respondentów deklaruje udokumentowaną wieloletnią strategię, a tylko 50% ustala formalne ilościowe cele dotyczące kwestii DEI.

Jak więc organizacje mogą poczynić lepsze postępy w kierunku różnorodności, równości i integracji?

Różnorodność, równość i integracja (DEI)

 • Różnorodność

  Ewolucja reprezentacji

  Jak dobrze Twoi pracownicy reprezentują społeczności, w których pracują, i którym służą? Jaka jest Twoja pięcio- lub dziesięcioletnia trajektoria zwiększania obecności niedostatecznie reprezentowanych grup pracowników?

 • Równość

  Projekt zapewniający dostęp

  Jak dobrze dbasz o to, aby Twoi pracownicy otrzymywali sprawiedliwe wynagrodzenie za swoją pracę i sprawiedliwy dostęp do możliwości rozwoju?

 • Integracja

  Wspieraj przynależność

  W jakim stopniu kultura, środowisko i doświadczenie oferowane przez Twoją firmę zaszczepiają poczucie przynależności, autentyczności i zaufania?

Zaledwie 30% organizacji wykorzystuje technologię do systematycznego rozwiązywania problemów związanych z kwestiami DEI. 
Global Talent Trends

Trzy sposoby na rozpoczęcie tworzenia strategii dotyczącej DEI opartej na dowodach

Pobierz spersonalizowany raport

Oceń podejście swojej firmy do kwestii DEI i wykorzystaj swoje wyniki do zidentyfikowania obszarów możliwości i skupienia się na kolejnych krokach.

Weź udział w ocenie

Różnorodność, równość i integracja 

Podejmuj zrównoważone działania, aby rozwijać wyniki dotyczące kariery, zdrowia i finansów w sprawiedliwy sposób.

Dowiedz się więcej o kwestii DEI

Podejmij działania w sprawie DEI

Opracowywanie i wdrażanie kompleksowej strategii zapewniającej równość szans, doświadczeń i wynagrodzeń.

Skontaktuj się z nami

Powiązane treści

  Powiązane produkty do kupienia
   Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia